Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğrencilere Burs Veren Kurum ve Kuruluşlar

üniversite öğrenci bursları
Üniversite Bölüm Bursları

Jeofizik mühendisliği bölümü öğrencileri için burs veren birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurumlar ve kuruluşlar, burs başvurusunda bulunan öğrencilerin akademik başarılarını, maddi durumlarını ve sosyal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak burs vermektedir.

İstanbul’da jeofizik mühendisliği bölümü öğrencileri için burs veren bazı kurumlar ve kuruluşlar şunlardır:

 • TÜBİTAK: TÜBİTAK, lisans ve lisansüstü öğrencilerine çeşitli burs programları sunmaktadır. Bu programlardan biri olan 2205-Lisans Burs Programı, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine de burs imkanı sunmaktadır.
 • TEV: Türkiye Eğitim Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir. Jeofizik mühendisliği bölümü öğrencileri de bu burslardan yararlanabilmektedir.
 • Abdi İbrahim Vakfı: Abdi İbrahim Vakfı, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmaları da gerekmektedir.
 • Koç Üniversitesi: Koç Üniversitesi, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra Koç Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olmaları da gerekmektedir.
 • Boğaziçi Üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim görüyor olmaları da gerekmektedir.

Bu kurumlar ve kuruluşlar dışında, bazı özel şirketler ve kuruluşlar da jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burslar, genellikle şirketlerin ve kuruluşların kendi alanlarında başarılı olan öğrencileri desteklemek amacıyla verilmektedir.

Jeofizik mühendisliği bölümü öğrencileri, burs başvurusunda bulunacakları kurumların ve kuruluşların web sitelerini ziyaret ederek burs başvuru şartları hakkında bilgi alabilirler.

İşte İstanbul’da jeofizik mühendisliği bölümü öğrencileri için burs veren bazı özel şirketler ve kuruluşlar:

 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO): TPAO, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra TPAO’da staj yapmaları da gerekmektedir.
 • Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ): TEİAŞ, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra TEİAŞ’ta staj yapmaları da gerekmektedir.
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ): TKİ, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra TKİ’de staj yapmaları da gerekmektedir.
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA): MTA, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra MTA’da staj yapmaları da gerekmektedir.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB): ETKB, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerine burs vermektedir. Bu burs programından yararlanabilmek için öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ETKB’de staj yapmaları da gerekmektedir.

Bu burslar, jeofizik mühendisliği bölümü öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla verilmektedir.

İstanbul’da jeofizik mühendisliği bölümü öğrencileri için burs veren bazı kurumlar ve kuruluşlar ise şunlardır:

 • Jeofizik Mühendisleri Derneği (JMO): JMO, jeofizik alanında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir.
 • Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası (TMMOB): TMMOB, jeoloji alanında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir.
 • İstanbul Üniversitesi: İstanbul Üniversitesi, jeofizik alanında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs vermektedir.

Bu kurumlar ve kuruluşlar, burs başvurusunda bulunan öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra maddi durumlarını ve sosyal sorumluluklarını göz önünde bulundurarak burs vermektedir.