Jean Monnet Burs Programı Başvuruları

Jean Monnet Burs
Jean Monnet Burs

Jean Monnet Burs Programı 2024-2025 akademik yılı için başvuruları açtı. Başvurular 17 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir.

Jean Monnet Burs Programı, Avrupa Birliği (AB) müktesebatı alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik bir burs programıdır. Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır.

Burs, öğrencilere aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

 • AB müktesebatı alanında uzmanlaşma fırsatı
 • AB üyesi ülkelerde eğitim görme fırsatı
 • Akademik ve kişisel gelişim fırsatı

Burs başvuruları, Jean Monnet Burs Programı web sitesinden yapılabilmektedir. Başvuru formunun doldurulmasıyla birlikte aşağıdaki belgeler de başvuru formu ile birlikte gönderilmelidir:

 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci belgesi
 • Son dönem not durumunu belirten belge (transkript)
 • İngilizce dil yeterliliğini gösteren belge (TOEFL, IELTS veya benzeri)
 • Özgeçmiş
 • Referans mektupları
 • Araştırma projesi veya tez önerisi (lisansüstü burs başvuruları için)

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.