JCI İSTANBUL CROSSROADS 12. Uluslararası Kısa Film Festivali 2017

Kısa Film
Kısa Film

JCI İSTANBUL CROSSROADS
12. Uluslararası Kısa Film Festivali 2017
“Kültürler Arası Diyalog”

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Genel Şartlar
  1. Başvuran filmin temsil, gösterim gibi fikri ve mali haklarına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  2. Uzunluğu en fazla 25 dakika olan filmler yarışmaya katılabilir.
  3. Filmlerin, festival teması olan “Kültürler arası diyalog veya göç” konusuna değinmesi gerekmektedir.
  4. Filmlerin görüntü kalitesi, izleyici açısından yeterli düzeyde olmalıdır. Örneğin cep telefonu ile çekilen düşük çözünürlüklü filmler kabul edilmeyecektir.
  5. Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış olması ve başvuru formuna eklenerek beraber gönderilmesi gerekmektedir.
  6. Yarışmaya Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel türündeki filmler katılabilir. Başvuran tüm filmler toplu olarak değerlendirilecektir.
  7. Yarışmaya birden fazla film ile başvuru yapılabilir.

 

 • Başvuru
  1. Festivale başvuru ücretli değildir.
  2. Başvuru formu filmin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
  3. Başvuru formu ve Filmin HD veya DV-PAL formatındaki dijital kopyası aşağıdaki başvuru adresine kapalı zarf içinde elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir.
  4. Birden fazla filmle başvuru yapanlar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalı ve imzalamalıdırlar.
  5. Başvuru Adresi: PHX MEDYA, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Sümer Sokak SÜMKO Sitesi G4 Daire 1 34736 Kadiköy \ İSTANBUL. Detaylı tarif için http://www.phxmedya.com
  6. Son Başvuru Tarihi 13 EKİM 2017 

 

 • Değerlendirme Kriterleri
  1. Festival direktörlüğü başvuran filmleri jürinin değerlendirmesine sunmadan önce ön elemeden geçireceklerdir. Ön elemede başvuru koşullarına tam uygunluk aranacaktır. Koşullardan herhangi birisine uymayan filmler yarışma dışı kalacaklardır. Ancak festival komitesi, dilerse bu filmleri gösterim programına dahil edebilecektir.
  2. Jüri değerlendirmesinde puanlama metodu uygulanacaktır.
  3. Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan 10 film Festival Finalisti olarak adlandırılacaktır.
 • Ödüller
  1. Digital Film Academy,
   filme 5,000 TL Olmak üzere toplamda 10,000 TL değerinde DFA Çeki verecektir.
  2. Dereceye girenler bu çekler ile DFA Eğitimlerinden faydalanabilir veya ekipman/stüdyo kiralama hizmeti olarak kullanabilirler. DFA çekleri başkasına devredilemez veya nakite çevrilemez.
  3. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlar dereceye giren filmlere çeşitli ödüller verebileceklerdir.

 

 • Haklar ve yükümlülükler
  1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk başvuru sahibine aittir.
  2. Yarışmaya gönderilen filmler, JCI İstanbul Şubesi, Digital Film Academy ve PHX Medya tarafından düzenlenen veya sponsor olarak destek verilen etkinliklerde gösterilebilecektir.
  3. Başvuru sahipleri tüm bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
  4. İhtilaf durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 JCI ISTANBUL CROSSROADS

12th International Short Film Festival 2017

“Intercultural Dialogue “

 

APPLYING CONDITIONS

 1. General Conditions
  1. Applicant has accepted, declared and pledged that s/he has the film’s literary and financial rights such as presentation and screening.
  2. To be able to enter, films should be no more than 25 minutes in length.
  3. Films should touch upon the festival theme “Intercultural dialogue”.
  4. Films should have a sufficient enough image quality for screening.
  5. If images from other films, original music, visual effects and animations are used in the film, these permissions should be obtained from the owner of the work and attached to the application form.
  6. Fiction, Experimental, Animation and Documentary categories may enter the festival. All the entries will be evaluated collectively.
  7. One may enter the competition with more than one film.

 

 1. Application
  1. Application to the festival is honorary
  2. Application form must be signed.
  3. Application form and electronic copy (in HD or DV-PAL) of film should be delivered sealed to the application address.
  4. If the applicant’s applying with more than one film, application form must be filled out and signed for each film separately.
  5. Application Address: PHX MEDYA, 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi Sümer Sokak SÜMKO Sitesi G4 Daire 1 34736 Kadiköy\İSTANBUL http://www.phxmedya.com
  6. Application deadline is October 13th 2017.

 

 1. Evaluation Criteria
  1. Festival directory will pass the films through a pre-elimination before presenting the applying films to the jury’s evaluation. Pre-elimination will seek conformation to the application conditions. Films that don’t conform any of the rules will be eliminated. However, festival committee will be able to include these films to the screening program.
  2. Films will be evaluated according to the grading methods.
  3. 10 films that get the highest grade will be named Festival Finalist.

 

 1. Awards
  1. Digital Film Academy will give DFA Checks at the value of

5,000 TL for 1st place,

totally DFA Checks at the value of 10,000 TL will given.

 1. Awarded competitors will be able to take advantage of DFA educations or use equipment/studio rental services with these checks. DFA checks cannot be transferred other parties or cannot be turned into cash.
 2. Additionally various establishments and institutions will be able to give various awards to the awarded films

 

 1. Rights and Obligations
  1. Competitors accept and declare that the films they are sending are legally theirs. Applicant has the responsibility of any disputes that may rise about the copyright with any third party.
  2. Films sent to the competition will be able to be screened at the events organized or sponsored by JCI Istanbul Branch, Digital Film Academy and PHX Medya.
  3. All the applicants are considered to have accepted these conditions.
  4. If any disagreement occurs Istanbul Courts are authorized.

 

http://jciistanbulcrossroads.com/2017/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 4 =