İZOCAM ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2016

İZOCAM ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2016
BİR SENARYO / BİR PROJE
“Sosyal ve İklimsel Bağlamda Sürdürülebilir ve Çoğaltılabilir Yerleşim”

1. YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI
Yarışmanın 2016 yılı teması “Sosyal ve İklimsel Bağlamda Sürdürülebilir ve Çoğaltılabilir Yerleşim” olarak
belirlenmiştir.
Sosyal ve iklimsel bağlamda sürdürülebilir ve çoğaltılabilir yerleşim çevresine yönelik fikir, proje, detay,
teknoloji, tartışma kısaca fiziksel çevreye çerçeve oluşturacak bir senaryo geliştirilmesi ve bu senaryonun
serbest bir ortamda ifade edilmesi beklenmektedir.
Bu senaryolar ikinci aşamada uluslararası yarışma sunumuna esas olacak mimari projenin arka planını ve
dayanağını oluşturacaktır.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Isover, İzocam ve Brest Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen uluslararası öğrenci yarışması dır.

2.1. ULUSAL AŞAMA
Yarışmanın ulusal aşaması İzocam tarafından düzenlenmektedir. Ulusal aşama her bölümden lisans ve yüksek
lisans öğrencilerine açık olup en iyi üç projenin seçileceği aşamadır. Ulusal aşama kendi içinde iki aşamadan
oluşmaktadır.
2.1.1. Ulusal Birinci Aşama
Birinci aşamada, katılımcılardan Beyaz Rusya’nın Brest şehrinde yer alan yerleşim alanı için bir senaryo
geliştirmeleri beklenmektedir. Jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan senaryo sahipleri
ulusal ikinci aşamaya katılmaya hak kazanır.
2.1.2. Ulusal İkinci Aşama
İkinci aşamada, ilk aşamada başarılı bulunan senaryoların somutlaştırılarak mimari projeye dönüştürülmesi
beklenmektedir. Proje sahipleri bu aşamada jüriye projelerini doğrudan anlatma şansı bulacaklardır. Bu
aşamada tasarımın yanı sıra teknik kriterler de değerlendirilecektir. Yapılan sunumlar sonrasında jüri en iyi 3
projeyi uluslararası aşama da Türkiye’yi temsil etmek üzere derecelendirecektir.
2.2. ULUSLARARASI AŞAMA
Yarışmanın uluslararası aşaması 25-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Beyaz Rusya’nın Minsk şehrinde
düzenlenecektir. Ulusal aşamada dereceye giren projeler Türkiye’yi temsil etmek üzere Minsk’de
gerçekleşecek uluslararası finale katılacaktır.
Yarışmaya katılan projeler, Uluslararası aşama sırasında incelenmek ve üzerinde tartışılmak üzere
sergilenecektir. Daha sonra, proje sahipleri, beş dakikalık bir sunumla projelerini uluslararası jüriye ve diğer
ülkelerden gelen katılımcılara anlatma şansı bulacaklardır. Tüm sunumlar canlı olarak internet üzerinden
yayınlanacaktır.
Uluslararası jüri, uluslararası aşamayı kazanan 3 projeyi belirleyecektir. Buna ek olarak jüri, katılımcıların
sağladığı farklı fikirlere özel ödüller verebilir. Sunumlardan sonra jürinin karar toplantısı ve ardından da ödül
töreni yapılacaktır.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmanın ilk aşamasına üniversitelerin tüm bölümlerinden öğrenimi devam eden lisans ve yüksek
lisans öğrencileri katılabilir.
• Yarışmanın ulusal ikinci aşamasında, her grupta en az bir mimarlık öğrencisi olması şartı aranır.
• Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları
belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
• Katılım bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde olabilir. Katılımcı sadece tek bir
proje grubunda yer alabilir.
• Seçici kurul, raportörlük ve organizatör kuruluş bünyesinde (İzocam A.Ş.), yarışmayla ilgili çalışanlar,
yarışmanın her hangi bir evresinde görev almış olanlar ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalığı
olanlar projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.
• Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrenciler www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinde yer alan
başvuru formunu doldurarak kayıt olmalıdır. Ekip halinde yapılan başvurularda her üye için ayrı form
doldurulmalıdır. Yarışmaya kayıt yaptırmayan öğrenciler projelerini teslim etseler bile katılımları
geçersiz olacaktır.

4. YARIŞMA SÜRECİ ve YÖNTEMİ
• Yarışma www.izocamogrenciyarismasi.com üzerinden yürütülecektir.
• İzocam, tüm adayların isimlerini saklayarak, yarışma jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder.
• Kazanan projeler, www.izocamogrenciyarismasi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak
yayınlanacaktır.
• Bütün katılımcıların 1 Mart 2016 tarihine kadar www.izocamogrenciyarismasi.com adresine kayıt
olması gerekmektedir. Bunu yapmayan ya da eksik ya da yanlış bilgi sağlayan ekipler yarışmadan
diskalifiye edilecektir.
• Yarışmayla ilgili tüm resmi duyurumlar web sitesine kayıt yaptıran öğrencilere e-mail ile
gönderilecektir.

4.1. ULUSAL BİRİNCİ AŞAMA
– Proje Teslimi ve Jüri Değerlendirmesi
• Yarışmacılar 7 Mart 2016, Pazartesi günü saat 23:59’a kadar fikir projelerini dijital olarak
www.izocamogrenciyarismasi.com sitesine yüklemekle yükümlülerdir.
• Ulusal Birinci Aşama Jüri Toplantısı 8-12 Mart arasında gerçekleşecektir.
• 14 Mart 2016 Pazartesi 12:00’da yarışmanın web sitesinde Ulusal birinci aşamayı geçen ekipler ilan
edilecektir.
• Finalist grupların ulusal İkinci Aşamaya hazırlanmaları için jüri değerlendirme tutanağı kendileri ile
paylaşılacaktır.

4.2. ULUSAL İKİNCİ AŞAMA
– Proje Teslimi ve Jüri Değerlendirmesi
• Fikir projelerinin mimari ve teknik detaylandırılması aşaması için finalist ekipler 18 Nisan 2016,
Pazartesi günü saat 23:59’a kadar www.izocamogrenciyarismasi.com sitesine projelerini
yükleyeceklerdir.
• Proje teslim eden finalistler 23 Nisan 2016 Cumartesi günü yarışma organizasyonu tarafından daha
sonra duyurulacak saatler arasında jüriye sunum yapacaklardır.
• Jüri, bu sunumların ardından Türkiye’yi temsil edecek proje ve ekiplerini belirleyecektir.
• Yarışma organizasyonu dereceye giren projeleri www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinden
duyuracaktır.

4.3. ULUSLARARASI AŞAMA
• İzocam Öğrenci Yarışması 2016 Kazananları, İzocam ve ulusal jürinin desteğiyle uluslararası aşama için
sunum hazırlayacaklardır. 9 Mayıs 2016, Pazartesi günü saat 14:00’a kadar istenilen dosyaları soft
ortamda İzocam’a teslim edeceklerdir. Bu dosyalar İzocam tarafından yurtdışına gönderilecektir.
• Uluslararası aşama 25-28 Mayıs tarihleri arasında Beyaz Rusya’nın Minsk şehrinde gerçekleşecektir.
Yarışma hakkındaki resmi bildirimler, www.izocamogrenciyarismasi.com adresine kayıt yaptırmış olan
tüm katılımcılara e-posta yoluyla gönderilecektir. Daha fazla bilgi almak ve sorularınız için
www.izocamogrenciyarismasi.com sitesinden soru formu gönderebilir, YEM ve İzocam’a danışabilirsiniz.

5. YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

5.1. ULUSAL BİRİNCİ AŞAMA
Teslim İçeriği:
• Katılımcılardan şartnamenin EK 1 bölümünde belirtilen proje yeri ve verilerini dikkate alarak fikir
projeleri tasarlamaları beklenmektedir. (Bknz:EK 1, 6. Madde)
• Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri, yarışma amacında
belirtildiği gibi görsel ve/veya yazılı olarak net bir şekilde jüriye aktarılmalıdır. Bu senaryolar ikinci
aşamada uluslararası yarışma sunumuna esas olacak mimari projenin arka planını ve dayanağını
oluşturacaktır.
• Seçilen mekan, senaryo, vizyon, fikir ve proje sürecini anlatacak en çok 2 sayfa A4 boyutunda, Word
veya PDF formatında bir proje özeti sunulması ayrıca beklenmektedir.
• Ekipler, fikir projelerini istediği medya türünde ve sunum tekniğinde gerçekleştirebilir. (Çizim, render,
video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum vb.)

Teslim Biçimi:
• Yarışmanın ulusal aşamasına katılım online kayıta göre kabul edilmektedir. Öğrenciler
www.izocamogrenciyarismasi.com adresinden kayıt yaptırmalıdır. Bu kayıt ile öğrencilere resmi
duyurumlar e-mail olarak gönderilecektir.
• Teslim edilecek dosyalar 50 MB boyutu geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklenecektir.
• Yüklenen dosyalar, sadece raportörlüğe açık olacaktır.
• Yüklenen dökümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden
herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
• Sistem, proje yüklemesi öncesinde ekip için bir isim/rumuz isteyecektir. Rumuz en az 5 en fazla 8
karakterli harf ve rakamların yer aldığı bir kombinasyonda olmalıdır. Rumuz ardışık rakam ve harfleri
içermemelidir. Sistem kurallara uymayan ve daha önce kullanılmış rumuzlar için onay vermeyecektir.
• Ekip üyelerinin bilgileri sisteme girildikten sonra teslim dökümanları siteye yüklenebilir.
• Fikir projesini anlatan dosya ve açıklama raporunun sağ üst köşesinde rumuz yer almalıdır.
• Yarışmaya katılacak ekipler, tüm belge ve paftalarının dosya adında rumuz kullanacaklardır. Rumuzun
yazıldığı dosyalar sıkıştırılmış (rar, zip vb) tek bir dosya içinde teslim edilecektir.

Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
• Fikir projesi ni anlatan medya
• Senaryo veya fikir projesi açıklama raporu (en çok 2 sayfa A4, pdf veya word formatında)
• Takımda yer alan öğrencilerin her birine ait öğrenci belgesi

Proje teslimleri 7 Mart 2016 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital olarak
yüklenerek yapılacaktır. Yüklenen sıkıştırılmış dosyaların adı ekip ismi/rumuzu ile kaydedilmelidir. Bu tarihten
sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır.

5.2. ULUSAL İKİNCİ AŞAMA
Teslim İçeriği:
• Katılımcılardan şartnamenin EK 1 bölümünde belirtilen proje yeri ve verilerini dikkate alarak
hazırladıkları fikir projesini, jüri raporunu dikkate alarak, mimari ve mühendislik detaylarıyla
geliştirmeleri beklenmektedir.
• Finalistlere, kişisel tasarım fikirlerini ve yönelimlerini jüri tarafından değerlendirilmeye uygun bir
detay ve netlikle ifade etmeleri önerilir.
• Projeler aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır.
1. Vaziyet planı;
Her iki modül (bknz Ek1) için temel fonksiyonları gösteren genel organizasyon şeması basit,
eskizsel, şematik bir anlatımla yapılacaktır. Finalistler kendilerince en uygun buldukları gösterim
metoduyla projenin temelindeki ana fonksiyonu ve onun yayılımını içeren temel fikrin dağılımını
bu şemanın kapsamında sunmalıdır.
Analiz edilen 1 ve 2 nolu arsada (bknz Ek1) yaşam deneyimi, finalistlerce seçilen görsel,
perspektif, modelleme, fotoğraf vb sunum teknikleriyle canlandırılmalıdır.
2. Plan, Kesit ve Detaylar, 1 numaralı arsadaki tip konut binası için
Kat planları (önerilen ölçek 1:100)
Kesitler
Boy kesit (önerilen ölçek: 1:100/1:200)
Çapraz kesit (önerilen ölçek: 1:50)
Konstrüksiyon detayları
Çatı, dış duvar, bölme duvarlar, pencereler, zemin kat ve ara kat detayları (önerilen ölçek:
1:20 / 1:50)
Isı-ses köprülerini engelleyecek detaylar
Katılımcılar tarafından gerekli görülen diğer detaylar
3. Hesaplamalar
EK1’de belirtilen 1.Arsa’da planlanan tek bir konut için hesaplama yapılacaktır. Bu binanın
detayları projede gösterilecektir.
Yıllık ısıtma ihtiyacı; MCH Designer yazılımı kullanılarak yapılacak olup hesap sonucu projede
gösterilmek zorundadır.
İzocam, yazılım programı, detay oluşturma ve hesaplama konusunda finalistlere destek
verecektir.
4. Tasarım konseptinin tanımı
Tasarım konsepti ve fonksiyonel çözüm
Isısal konforu sağlayan strateji
Akustik konforu sağlayan strateji
İç hava kalitesini sağlayan strateji
Yangın güvenliği stratejisi
Doğal gün ışığı stratejisi
Enerji tedariği ve sürdürülebilirlik konsepti

İstenen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra, jürinin projeyi anlamasına yardımcı olacak ek bilgiler,
finalistlerce uygun bulunan formda (diagram, yazı, grafik, şema, çizim, bilgi, hesap vb şekilde) sunulabilir.

Teslim biçimi:
• Teslim edilecek dosyalar 50 MB boyutu geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklenecektir.
• Yüklenecek dosya A0 yatay boyutlarında (118,9cm*84,1cm) en çok 3 paftadan oluşacaktır. (jpg veya
pdf formunda)
• Pafta(lar) net ve okunabilir olmalı, proje başlığını ve pafta sıralamasını göstermelidir.

Proje teslimleri 18 Nisan 2016, Pazartesi günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital olarak
yüklenerek yapılacaktır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır.

Proje teslim eden finalistler 23 Nisan 2016 Cumartesi günü yarışma organizasyonu tarafından daha sonra
duyurulacak saatler arasında jüriye sunum yapacaklardır. Jüri sunumu izlemek isteyen ilgililere açık olarak
düzenlenecektir. Yarışma sitesine yüklenen dijital dosyaların baskısı organizasyon tarafından sağlanacak ve
sunum esnasında kullanılacaktır.

5.3. ULUSLARARASI AŞAMA
Uluslararası aşama için teslim dökümanları dereceye giren projelere ayrıca iletilecektir.

6. JÜRİ
6.1. ULUSAL JÜRİ
Ulusal yarışmada dereceye girecek projeler, yetkin öğretim görevlileri ile uzman mimarlardan oluşan ulusal
jüri tarafından belirlenecektir. Ulusal jüri alfabetik sıraya göre aşağıda yer almaktadır.
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi
Yük. Mim. Ali Erkan Şahmalı, Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Yük. Mim. Durmuş Dilekçi, Dilekçi Mimarlık Kurucusu
Yük. Mim. Hakan Demirel, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı
Yrd. Doç. Dr. Gülten Manioğlu, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Çalışkan, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

6.2. ULUSLARARASI JÜRİ
Uluslararası jüride 2 uzman mimar, Saint-Gobain’den 2 yetkili, Brest Belediyesi’ni temsil eden 2 yetkili ve daha
önceki yarışmalarda dereceye giren bir öğrenci yer alacaktır. Jüri toplam 7 kişiden oluşacaktır.
Organizatör uluslararası jürinin sayısında ve içeriğinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Jüri
üyelerinin bilgileri Uluslararası Aşama’dan önce duyurulacaktır.
Uluslararası Aşama’da birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü ve özel ödüller belirlenirken aşağıdaki kriterler esas
alınacaktır.
Mimari: %50
Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik yaklaşımının yanı sıra tasarım yetkinliği, işlev anlayışı
ve bölgesel verilerin değerlendirilmesi.
Teknik kriterler: %20
Konstrüksiyonların ısı-ses-günışığı konforu ve yangın güvenliği düşünülerek enerji etkin şekilde
oluşturulması
Konstrüksiyon detayları: %20
Önerilen konstrüksiyon detaylarının, yapı fiziği (ısı köprüleri ve akustik köprüler, hava sızdırmazlık ve nem
yönetimi) açısından kalitesi ve tutarlılığı.
Kullanılan ürünler: %10
SG Isover, Izocam ve diğer SG ürünlerinin projede doğru bir şekilde kullanılması.

7. SORU ve CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını www.izocamogrenciyarismasi.com adresinde yeralan soru formu
kanalıyla iletebilir. Cevaplar soruyu soran öğrenciye gönderilecek ayrıca web sitesinde ki SSS bölümünde de
yayımlanacaktır.

8. ÖDÜL
Ödüllendirmeyi yapacak kuruluş, ulusal aşamada İzocam, uluslararası aşamada Saint-Gobain Isover’dir.

8.1. Ulusal Aşama
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere “katılım belgesi” verilir. Ulusal birinci aşamada jüri tarafından başarılı
bulunan öğrenciler “başarı sertifikası” ve YEM Kitabevi çeki ile ulusal ikinci aşamaya katılmaya hak kazanır.
İkinci aşamaya proje teslim ederek jüriye sunum yapan öğrenciler ise “finalist” olarak duyurulur, “özel finalist
sertifikası” ile ödüllendirilir. Finalistlere, diğer finalistlerin ve jürinin olacağı açık jüri toplantısı ile proje
sunumlarını birebir jüriye yapma ve jüriden doğrudan fikir alma imkanı sağlanır.
Ulusal İkinci Aşamada dereceye girecek projeler para ödülü ve Minsk’de gerçekleşecek uluslararası finale
katılma hakkı kazanır.

Birincilik ödülü : 8.000 TL
İkincilik ödülü : 6.000 TL
Üçüncülük ödülü : 4.000 TL

Jüri uygun gördüğü durumlarda özel ödül verebilir. Özel ödül, ulusal aşamayla sınırlıdır, uluslararası finale
katılmaya hak kazanmaz.
Ödül tutarı proje ekip üyelerine paylaştırılarak eşit miktarlarda her bir üyeye ayrı verilir.

8.2. Uluslararası Aşama
Birincilik ödülü : 1,500 €
İkincilik ödülü : 1,000 €
Üçüncülük ödülü : 750 €
Özel ödül : 500 €
Öğrenci ödülü : 500 €

Öğrenci Ödülü: “Öğrenci Ödülü” bütün katılımcı ekiplerin oyları esas alınarak belirlenecektir. Her ekibe, en
iyi takımı belirlemeleri için bir oy hakkı verilecektir. En fazla oy toplayan ekip Öğrenci Ödülü’nü almaya hak
kazanacaktır. Aynı sayıda oy alan ekipler olursa para ödülü bu ekipler arasında eşit bir şekilde
paylaştırılacaktır.

9. ULAŞIM VE SEYAHAT MASRAFLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı ulusal aşama için gerçekleştirdiği çalışma ve masraflardan kendisi
sorumludur. Ulusal 2. Aşama için İstanbul dışından katılım sağlayan finalistlerin ulaşım masrafları İzocam
tarafından karşılanacaktır.

Uluslararası final galasında yer alacak, proje ekibi tarafından dijital formatta hazırlanan roll-up posterin
basımı, katılımcıların uluslararası etkinliğine katılmak için yapacağı seyahat ve konaklama masrafları İzocam
tarafından karşılanacaktır. Kişisel harcamalar katılımcılara ait olacaktır.

10. HUKUKİ ŞARTLAR
İzocam Öğrenci Yarışması (“Yarışma”) katılımcıları bu şartnamede projelerinde yer alan herhangi bir
bilginin/verinin başka bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini ve bu bilginin/verinin ya
kendisinin olduğunu ya da üzerinde tam kullanma hakkı olduğunu taahhüt etmektedir. Yarışma katılımcıları
projeleri üzerinde sınırsız fikri mülkiyet hakkına sahip olacaktır.

Ulusal ya da uluslararası aşamadaki katılımcılar, konumları ne olursa olsun bu şartnamede organizatöre
projelerini, proje sunumlarını ve teslim edilen ya da sunulan bütün belgeleri, katılımcının yarışma sırasında
çekilen video ya da fotoğrafları ve/veya katılımcı tarafından Organizatör’e teslim edilmiş malzeme de dahil
olmak üzere fakat bununla sınırlı kalmaksızın sınırsız bir süreyle ve Organizatör tarafından kullanılan her türlü
medya organında yayımlanmak üzere bedelsiz olarak kullanma ve yayımlama konusunda tam ve kısıtsız yetki
vermektedir. Tüm katılımcılar, jürinin kararlarının itiraz edilemez ve kesin nitelikte olduğunu onaylamalıdır.
Bu yarışmaya katılarak katılımcılar bu şartnamede belirtilen koşulları teslim ve kabul ederler.

11. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı: Aralık 2015
Ulusal Birinci Aşama Proje Teslimi: 7 Mart 2016, Pazartesi, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)
Ulusal Birinci Aşama Sonuçların duyurumu: 14 Mart 2016, Pazartesi
Ulusal İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 18 Nisan 2016, Pazartesi, Saat 23:59 (web sitesine dijital yükleme)
Ulusal İkinci Aşama Jüri Sunumu: 23 Nisan 2016, Cumartesi, Yapı-Endüstri Merkezi, İstanbul
Uluslararası Aşama Sunum Teslimi: 9 Mayıs 2016, Pazartesi, Saat 14:00’a kadar
Uluslararası Aşama Jüri Sunumu: 25-28 Mayıs 2016, Minsk


12. YARIŞMA EKLERİ

EK 1, üç bölümden oluşmakta ve aşağıda belirtilen bilgileri içermektedir.
A. Proje Alanı ve Proje Sorusu Hakkında Genel Bilgi
B. Brest İklim Verileri
C. Teknik Veriler- Multi Konfor Kriterleri

13. YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ
Yapı Endüstri Merkezi – Etkinlikler Bölümü
Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430, 34394, Fulya-İSTANBUL
Tel : 0 212 266 70 70 – dahili: 352 [Etkinlikler Bölümü]
Faks : 0 212 266 74 66
E-posta: izocamyarisma@yem.net