İzmit Belediyesi Ödüllü Proje Yarışması

15-30 yaş arasında inisiyatif alan, kendine ve yaşadığı şehre katma değer sunan gençler! Bu ödül sizin için tasarlandı.

Siz de aşağıdaki kategorilerden birinde ödül almalıyım ve yaptıklarım daha fazla kişi tarafından duyulmalı diye düşünüyorsanız vakit kaybetmeden www.izmit.bel.tr adresinden başvuru formunuzu doldurunuz.

Unutmayın! Son başvuru tarihi: 01 Nisan 2016

Her kategoride ilk 3 proje sahibine ödül verilecektir.

Ödüller

1-1500 TL

2-1000 TL

3-750 TL

Adaylık Kategorileri

*Çevre

*Girişimcilik

*Kültür-Sanat

*Bilim

*Turizm

Başvuru şartları
• Başvuru yapan kişi veya grup üyelerinin 15 ile 30 yaş arasında olması zorunludur. Aday; bir kişi, bir grup ya da bir kurum olabilir.

• Başvuru bir kurum veya kuruluş adına yapılabilir. Temel şart; 15 – 30 yaş arasındaki gençlerin ödül için başvurulan kategoride aktif çalışmış olmalarıdır.

• Başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için proje aşamasının tamamlanmış olması ve en azından uygulama aşamasının başlamış olması şartı beklenmektedir.

• Adaylık başvuruları için www.izmit.bel.tr adresinde bulunan başvuru formu doldurulacaktır. Elden teslim edilen ya da başka yollarla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Online başvurunun ardından başvurana bir e-posta gönderilecektir.

• Başvuru formunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz doldurulması gerekir.

• Başvurular belirlenen konularda yapılmalıdır. Söz konusu konular dışında yapılan başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.

• Organizasyon komitesi başvuru içeriğinin uygun görülmemesi durumunda, başvurunun başka bir konuda değerlendirilmesine karar verebilir.

• Adayların, adaylık kategorisindeki etkinliği İzmit sınırları içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır. İzmit sınırları dışında gerçekleşmiş projeler için ise;

– Yapılan etkinlik ile İzmit’in tanınırlık ve bilinirliğine pozitif katkı sağlanmış olması şartı aranacaktır.

• Ödül başvurularındaki tüm kategoriler için geçerli olan şartlar;

– Başvurulan kategorilerde gerçekleştirilen etkinlik/ program vb. 01 Ocak 2015 – 15 Mart 2016 tarihleri arasında olmak zorundadır. Adayların başvuru formunda bu durumu açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Organizasyon komitesi adaydan belgelendirme isteyebilir.

– Başvuru yapılan kategoride, başvuranın yürüttüğü etkinliğin sona ermiş olma zorunluluğu yoktur. Ancak söz konusu adaylık için 15 Mart 2016’dan önce faaliyetlere başlanmış olma zorunluluğu vardır. Henüz hiçbir somut faaliyet yürütülmemiş bir başvuru için değerlendirme yapılmayacaktır. Fikir aşamasında olan ve/veya gelecekte yapılacak faaliyetlerden oluşan başvurular değerlendirme kapsamında tutulamaz!

• Daha önce yerel, ulusal, uluslararası ödül almış kişi, grup ya da kurumlar aynı kategoride ödül başvurusu yapabilirler.

• Jüri üyelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak “dahil” olduğu herhangi bir başvuru geçerli sayılmayacaktır.

• Başvuranlar, başvuru ile birlikte katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

Jüri Değerlendirme Kriterleri

• Her kategori için 3 jüri üyesi bulunmaktadır.

• Başvurular organizasyon komitesi tarafından teknik değerlendirmeye tabi tutulur. (Formun eksiksiz olarak doldurulduğu kontrol edilir) Takiben formlar jüri üyelerine gönderilir.

• Her bir jüri üyesi başvuru formunu değerlendirir ve belirlenen kriterler ışığında 100 puan üzerinden puanlama yapar. 3 jürinin toplam puan ortalaması, söz konusu başvuru için nihai puanını belirler.

• Başvurular arasında puan eşitliği olması durumunda jüri üyelerinden tekrar bir değerlendirme yapmaları ve nihai kararı vermeleri istenir.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

• Her başvuru belirlenen altı farklı kriter ve jüri kanaati ışığında değerlendirilecektir ve buna göre puanlama yapılacaktır. Kriterler ve azami alınabilir puanlar aşağıda belirtilmiştir.

– Başvuru içeriğinin zenginliği – 15 puan

– Başvurunun uygulanma/gerçekleştirilme zorluğu – 25 puan

– Başvurunun yenilikçi yaklaşımı – 10 puan

– Başvurunun yerel, bölgesel, ulusal ihtiyaçları karşılaması – 10 puan

– Başvurunun sürdürülebilirliği – 15 puan

– İzmit’in bilinirliğine ve marka değerine katkısı – 20 puan

– Jüri üyesi kanaati – 5 puan

İzmit Belediyesi Ödüllü Proje Yarışması

Başvuru Formu İçin Tıklayınız!