İzmirSMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLÜ

İzmirSMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLÜ

AMAÇ

İZMİR Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenir. Bu yarışma, bir anlamda biz serbest mimarların yeni mezun mimar adaylarına bir merhabasıdır.

BİÇİM VE TÜRÜ

Yarışma mimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans öğrencilerine açık ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş olup, ulusal bir mimarlık öğrencileri proje yarışmasıdır.

KATILIM ŞEKLİ

Yarışmaya İzmir Mimarlık okullarındaki mimarlık lisans öğrencileri 2018 güz ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.

Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer görülenler ve ödül alan projeler İzmirSMD tarafından panolara basılarak ödül töreninde sergilenir. Ödül alan projeler Serbest Mimar dergisinde basılır. Tüm katılan projeler İzmirSMD’nin web sayfasında arşivlenir.

Yarışma başvuruları web sitesi üzerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir ön kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

TAKVİM

MERHABA – İzmirSMD ÖĞRENCİ BİTİRME PROJESİ ÖDÜLLERİ her yıl düzenlenir. Yarışma her yıl mayıs ayı içinde ilan edilir. Son başvuru haziran ayında ilan edilen tarihte yapılır. Duyuru İzmirSMD web sayfasından yapılır. Başvuru formuna İzmirSMD web sayfasından ve ilgili okulların Mimarlık Bölüm Başkanlıklarından erişilebilir.

2018 Son Başvuru Tarihi :18.06.2018 saat: 24.00

Değerlendirme :26.06.2018

SEÇİCİ KURUL

Jüri beş kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye ve bir raportör belirlenir. Beş jüri üyesinin üçünü, TürkSMD, İstanbulSMD ve İzmirSMD üyelerinden seçilmiş birer kişi, diğer ikisini İzmirSMD Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş akademisyen üyeler oluşturur. Jüri üyelerinden biri iki dönem üst üste jüri üyeliği yapar. İzmir Serbest Mimarlar Derneği raportörü de belirler.

2018 Seçici Kurulu:

Arda BESET – İzmirSMD

Cumhur KESKİNOK – TürkSMD

Alişan ÇIRAKOĞLU – İstanbulSMD

Burak ALTINIŞIK – Akademisyen (Pamukkale Üniversitesi)

Berin GÜR – Akademisyen (TED Üniversitesi)

Tamer AKSÜT – İzmirSMD (Raportör)

Burçin DEMİRCİ – İzmirSMD (Yedek Üye)

ÖDÜLLER

Jüri tarafından 3 eş ödül verilir. Ayrıca 10 sergilenecek proje seçilir.

2O18 Ödülü: Ödül Venedik Mimarlık Bienal Gezisi olarak belirlenmiştir.

TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI

Yarışmada ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, ödül kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmirSMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD’den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, özgün olması, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İzmirSMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya gönderilen tasarımların orijinal ve özgün olduğunu ve tasarımların özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK” kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her türlü sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

http://www.izmir-smd.org.tr/