Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci Yarışmalarıİzmirli Öğrenciler arası "Çocuk Gözüyle Filistin" Resim Yarışması

İzmirli Öğrenciler arası “Çocuk Gözüyle Filistin” Resim Yarışması

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çocuk Gözüyle Filistin” konulu resim yarışması, 20 Kasım ile 8 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Yarışmaya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Resim Yarışmasının amacı, Filistin’de yaşanan olayları çocuk gözünden gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak. Yarışma kapsamında öğrenciler, Filistin’deki savaşın, yıkımın, yoksulluğun, hak ihlallerinin ve çocukların yaşadıkları zorlukları kendi hayal güçleri ve duygularıyla yansıtacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, resimlerini okul müdürlüklerine 20 Kasım- 8 Aralık 2023 tarihleri arasında teslim edecek. Resimler, daha sonra jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmanın Kategorileri

  • İlkokul 1.-4. sınıflar
  • Ortaokul 5.-8. sınıflar
  • Lise 9.-12. sınıflar

ÇOCUK GÖZÜYLE FİLİSTİN RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

ADI:         “Çocuk Gözüyle Filistin”

KONUSU: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla Filistin’de yaşanan olayları gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bir resim yarışmasıdır.

TÜRÜ: Resim Yarışması

HEDEF KİTLE: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.

YARIŞMA ŞARTLARI:

 

  1. İzmir ilinde öğrenim gören öğrenciler katılacaktır.
  2. Her katılımcı Okul/Kurum Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından seçilecek 1 (bir) adet Resim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyon tarafından seçilecek (ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinden 1

(bir )adet olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderir.

RESİM YARIŞMASI KATEGORİSİ:

*Resim yarışması katılacak öğrencilerimiz için resimler, A3 (35 cm X 50 cm) resim kâğıdına kuru boya, pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış resimler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

*Yarışmaya gönderdiği resim üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

* (Ek-2) ve (Ek-3) formlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

*(Ek-4)’de yer alan etiketin eserin arkasına eksiksiz doldurulması ve yapıştırılması gerekmektedir. Tükenmez kalemle yazılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Eserler 2 mukavva arasında gönderilmesi gerekmektedir.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

  1. Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  2. Yarışmaya katılmaya hak kazanan eser sahipleri ekteki başvuru formunu doldurup okul idaresi vasıtasıyla eserleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. (Ek-1)
  3. Eserler, zarar görmeyecek şekilde okullar tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine oradan da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim-2 Bölümüne gönderilecektir.
  4. Eserler önce okul komisyonunda ardından da ilçe komisyonunda değerlendirilecek ve il milli eğitim komisyonuna seçilen eserler iletilecektir. Eserlerin hem DYS üzerinden resmi yazı ile hem de eserin elden bizzat somut olarak ulaştırılması gerekmektedir.

 

  1. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

YARIŞMA BAŞVURU VE TESLİM YERİ:

 

Öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine 08 Aralık 2023 tarihine kadar teslim edilecektir.

Eserlerin arkasına rumuz yazılacaktır. Eser sahibi başvuru formunu doldurarak kapalı zarf içine eseriyle birlikte koyacaktır. Zarfın üzerine eserin arkasına yazılan rumuz yazılıp, esere iliştirilecektir. Hazırlanan eserler okul müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME:

 

1)           OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE:

 

Eser değerlendirmeleri, ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

 

2)           İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE:

 

Okul müdürlüklerince gönderilen eserleri ilgili komisyon yoluyla değerlendirerek her kategoriden seçilen birinci eseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim-2 Bölümü) ve DYS üzerinden gönderilecektir.

3)           İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE:

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilçede birinci derecesi alıp İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınarak dereceye giren eserler belirlenecektir.

Belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar

4)           DEĞERLENDİRME KURULU:

 

Değerlendirme, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

 

ÖDÜLLER:

 

 

RESİM KATEGORİSİ (İLKOKUL)

Birincilik ödülü  7.500 TL

İkincilik ödülü   5.000 TL

Üçüncülük ödülü            2.500 TL

 

 

 

RESİM KATEGORİSİ (ORTAOKUL)

Birincilik ödülü  7.500 TL

İkincilik ödülü   5.000 TL

Üçüncülük ödülü            2.500 TL

 

 

 

 

RESİM KATEGORİSİ (LİSE)

Birincilik ödülü  7.500 TL

İkincilik ödülü   5.000 TL

Üçüncülük ödülü            2.500 TL

“Çocuk Gözüyle Filistin” resim yarışması şartnamesi için tıklayınız.

 

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

İlkokul ortaokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.