İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

 

      Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1-  İstenen Belgeler:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak, bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.

2-  Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3-  Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4-  Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5-  Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN ADET DERECE AÇIKLAMA
Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik   Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

3.

Doktorasını Elektrik Mühendisliğinde yapmış olmak,   Haberleşme ve Kontrol Mühendisliğinde ters problemler, radar işareti işleme   konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik Fak. Bilgisayar   Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

3.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya   Bilişim Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak. Veri analizi,   bilgi modelleri, semantik analiz ve bilgi savaşları konularında araştırma ve   yayınlara sahip olmak.
Mühendislik Fak. Bilgisayar   Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

4.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya   Bilişim Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak. Görüntü işleme ve   tanıma, Bilgisayarlı görü, Veri madenciliği ve yapay öğrenme konularında   araştırma ve yayınlara sahip olmak.