İzmir Üni Matematik Olimpiyatı

Mütevelli Heyet Başkanımızın Mesajı

Dünya standartlarını aşan gelişmiş bir ülke haline gelebilmek, şüphesiz, o ülkelerin “bilime” verdiği önemle doğru orantılıdır. Ancak ve ancak bilim, bizleri hedefimiz olan “muassır medeniyet” çizgisine getirebilir ve orada tutabilir.

Merhum kurucumuzun da sık sık belirttiği gibi, ülkemiz gençlerinin dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gençlerden daha kabiliyetli olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan milletçe hedeflediğimiz yüksek ideallere ulaşacağımızdan hiç bir kuşku duymuyorum.

Yapmamız gereken istikrarlı ve bilinçli bir şekilde omuz omuza vererek çalışmaktır.

Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluş sebebi olan İzmir Üniversitesine akademik ve sosyal faaliyetlerin tümünde destek olma amacını arttırarak sürdürmektedir.

İzmir Üniversitesi Matematik Olimpiyatını, bize bu perspektifi kazandıran kurucumuz, eğitim gönüllüsü, merhum Necdet Doğanata Anısına düzenliyoruz.

İstiyoruz ki bu olimpiyat, geleceğin bilim insanlarını motive etmede önemli bir basamak olsun. İstiyoruz ki bu olimpiyat, gençlerimizi “nitelikli” bilime yönlendirsin. İstiyoruz ki aynı ideal uğrunda yaşayan akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir araya gelsinler… Yeni iş birliklerine imza atıp omuz omuza parlak geleceğe doğru birlikte yürüsünler.

Şu an kısıtlı bir alanda bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Çok kısa bir zamanda, ulusal bir organizasyona dönüşerek, bu enerjinin tüm ülkemize yayılmasını planlıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu çalışmalarımız diğer yüksek öğretim kurumlarımız için de bir farkındalık meydana getirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen kurul üyelerie teşekkür ediyor. hep birlikte nice güzel organizasyonlara imza atmayı diliyorum.

Katılım

1. Olimpiyata  sınavın düzenlendiği tarih itibariyle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli illerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir. Diğer illerdeki öğrenciler katılamazlar.

2. Olimpiyata, olimpiyat düzenleme komitesi ve bilim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazlar.

3. Olimpiyatta her okul yalnız 1 takım ile temsil edilecektir. Her takım kesinlike 3 öğrenciden oluşacaktır. Bu öğrencilerin üçü de aynı okul türü müdürlüğü öğrencisi olacaktır. Bünyesinde bağımsız iki veya daha fazla tür barındıran okullar, bu türlerin her biri için farklı takımlarla katılabilirler fakat öğrencileri karma olamaz. Örneğin, bünyesinde fen ve anadolu lisesi barındıran bir okul fen lisesi bünyesinden üç öğrencisi ile fen lisesi takımını, anadolu lisesinden üç öğrencisi ile anadolu lisesi takımını oluşturabilir. Mesela, eksik kalan anadolu lisesi takımını fen lisesi bünyesindeki başka bir öğrenciyle takviye edemez.

4. Olimpiyata katılacak danışman öğretmen ve öğrenciler okul idaresince belirlenecektir. Öğrencilerin okul idaresinden bağımsız olarak yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav ve Değerlendirme

5. Sınav günü öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gereklidir.

6. Öğrenciler sınava bireysel olarak katılacak ve 100 tam puan üzerinden bireysel puanları oluşacaktır. Bireysel puanların toplamı takım puanı olarak belirlenecektir.

7. Sınavda 5 (beş) soru sorulacak ve klasik yazılı sistemiyle kesin ve ayrıntılı açıklanmış çözümler – yorumlar – ispatlar istenecektir. Toplam 120 dakika süre verilecektir.

8. Bireysel sıralamalar olimpiyat ödül töreni tarihini takip eden 2 hafta içinde İzmir Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü web sitesinden ilan edilecektir. Ödül alan okullar haricinde, okul takım puanları ve sıralamaları ile bireysel puanlar ilan edilmeyecektir.

9. Olimpiyat soruları için Sayılar Teorisi (Doğal sayılar, tam sayılar, asal sayılar ve çarpanlara ayırma, bölme-bölünebilme, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, taban aritmetiği, modüler aritmetik, üslü – köklü ifadeler), Analiz (Fonksiyonlar, Polinomlar, Denklemler, Diyafon Denklemler, Eşitsizlikler), Kombinatorik (Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık), Düzlem Geometri ve İspat Yöntemleri konularına ait temel bilgi gerekebilecektir.

10. Sınavda kopya çekmek ve gözetmenlerden çözümlere dair yardım istemek yasaktır. Sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi, elektronik saat ve benzeri bir cihaz ile girilemeyecektir.

11. Sınav salonunu sınav esnasında terketmek yasaktır. Salondan ayrılma saati ve koşulları sınav günü düzenleme komitesince belirlenecek ve sınav esnasında duyurulacaktır.

12. Başvuru durumuna veya olağanüstü mazeretlere dayanılarak sınav sürecinde, düzenleme komitesi bilim kurulu üyelerini değiştirebilir, üye sayısını azaltabilir veya artırabilir.

13. Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.

14. Değerlendirmede, takım puanı eşitliği durumunda, takım sıralamasını, bu takımlardaki en yüksek puanı alan öğrencilerin kendi aralarındaki sırası  belirler. Bu puanlarda da eşitlik olması durumunda bu iki öğrencinin sınıf seviyesi küçük olana göre, eşitlik sürerse doğum tarihi sonra olana göre sıralama yapılır. Bireysel sıralamada, puan eşitliği durumunda sınıf seviyesi küçük olana göre, sonra doğum tarihi sonra olana göre sıralama esastır.

Başvuru

15. Başvurular 7 Kasım 2014, 11:00 – 7 Ocak 2015, 17:30 arasında internet üzerinden yapılacaktır. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü hallerde adresinden duyurmak kaydıyla başvuru süresini uzatabilir.

16. Her takım, 1 danışman öğretmen ve aynı okul türü müdürlüğünden 3 öğrenci ile başvuru yapmak zorundadır. (Detaylar için 3. maddeyi inceleyiniz.)

17. Başvuru için, adresinden güncel hali temin edilebilecek olan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulacak, ilgili alanlar imzalanacak, okul idaresince mühürlenecek, jpg veya pdf formatında taranacak ve adresindeki BAŞVURU YAP bölümünden sisteme yüklenecektir. İlgili yükleme okul idaresince veya danışman öğretmen tarafından yapılabilir.

18. Başvuru tarihinizi takip eden 3 iş günü içinde, başvurunuzun alındığına dair bir e-posta, başvuru formunda danışman öğretmen e-posta adresi olarak belirttiğiniz adrese gönderilecektir. Başvuru sahibi belirtilen sürede ilgili e-postanın ulaşmaması durumunda 0 232 246 49 49 numaralı telefondan Matematik-Bilgisayar Bölümü ile irtibata geçerek başvurusunun durumunu takip edebilir.

19. Başvuru sürecinde normal posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

20. Sisteme yüklenen imzalı ve mühürlü formun kayıt kabul masalarına sınav günü teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden teslim etmek isteyenler, posta yoluyla veya elden, İzmir Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No:14 Üçkuyular Yerleşkesi Karabağlar-İZMİR adresine ilgili belgeleri ulaştırabilirler.

21. Okullar, sınava katılacak öğrencileri ve danışman öğretmeni başvurunun sona ereceği tarihe kadar değiştirebilirler. Bunun için yeni bir form düzenlemeli ve sisteme tekrar yüklemelidirler. Bu yeni yükleme esnasında online formda yer alan BAŞVURUYU GÜNCELLİYORUM seçeneği işaretlenmelidir. Bu süreçten sonra da 3 iş günü içinde tarafımızdan onay e-postası gelip gelmediği takip edilmelidir.

22. Sınav günü eksik öğrencisi ile sınava gelen takımların diğer öğrencileri sınava alınarak bireysel puan ve sıralamaları hesaplanır. Fakat takım puanı hesabında, eksik öğrencilerin puanı “sıfır” olarak değerlendirilir.

Derecelendirme ve Ödüller

23. Okul (takım) bazında ve bireysel bazda ödüller verilecektir.

24. Okul bazında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve ayrıca üç okula teşvik ödülü verilecektir.

25. Bireysel bazda en yüksek puanı alan öğrenciye Necdet Doğanata Genç Matematikçi Özel Ödülü verilecektir.

26. Ödüllerin detayları aşağıda ÖDÜLLER başlığında verilmiştir.

Önemli Hususlar

27. Sınavda kullanılacak kırtasiye malzemeleri, kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

28. Sınav günü katılımcı öğrencilerin öğle yemeği sınav sonrasında, danışman öğretmenlerimizin öğle yemeği ise sınav esnasında kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

29. Sınav günü tarihinde fuaye alanında ve sınavda; ödül töreni tarihinde ödül töreninde medya merkezimiz tarafından çekilen tüm görüntü ve bilgilerin kullanım hakkı kurumumuza aittir. Öğrenci ve danışman öğretmenler, başvuru formunu doldurup sisteme yükleyerek, kullanılacak tüm görüntü ve bilgilere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar.

30. Sınava katılan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

31. Katılım koşullarını sağlamadığı sonradan tespit edilen katılımcıların varsa aldığı derece ve ödül geri alınacak ve yerine yeni bir seçim yapılmayacaktır.

32. Şartnameye aykırı hareket eden, sınavda T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı yanıtlar veren, sınav sürecinde organizasyon komitesinin kurallarına ve aldığı kararlara uymayan katılımcılar, sınava katılmış ve/veya değerlendirme sonrasında ödül almış olsalar dahi organizasyondan men edileceklerdir. Varsa derece ve ödülleri geri alınacak, yerine yeni bir seçim olmayacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde yasal takip gerçekleştirilecektir. İzmir Üniversitesi yarışma içeriğinde katılımcılardan kaynaklanacak yasa dışı bir olumsuzluk nedeniyle hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

33. Gerek görüldüğünde sınav oturum sayısı artırılacak ve sınav sonuçlarının ilanı ertelenebilecektir.

34. Yarışmaya katılan herkes bu şartname kurallarını kabul etmiş sayılır.

 

Konular ve Örnek Sorular

Olimpiyat soruları için Sayılar Teorisi (Doğal sayılar, tam sayılar, asal sayılar ve çarpanlara ayırma, bölme-bölünebilme, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, taban aritmetiği, modüler aritmetik, üslü – köklü ifadeler), Analiz (Fonksiyonlar, Polinomlar, Denklemler, Diyafon Denklemler, Eşitsizlikler), Kombinatorik (Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık), Düzlem Geometri ve İspat Yöntemleri konularına ait temel bilgi gerekebilecektir.

Örnek soruların yer aldığı dokümanı indirmek için buraya tıklayınız.

 

İZÜ-MO 2015
 

NECDET DOĞANATA ANISINA

İZMİR ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK OLİMPİYATI ŞARTNAMESİ

www.izu-mo.com

Yarışmanın Adı : 2015 Necdet Doğanata Anısına İzmir Üniversitesi Matematik Olimpiyatı   (Kısa adı: İZÜMO 2015)
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş : Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı İzmir Üniversitesi
Yarışmanın Amacı                        : Ezberi bilgilere dayanmayan sorularla matematik çalışmayı teşvik etmek, gençlerimizin bilimin zarafetinden kopmadan rekabet içinde olmalarını sağlamak, daha ileri çalışmalarla ülkemizin bilim dünyasına katkı sağlayabilecek gençlerle tanışmak ve bu gençlerle akademik kadromuzun bilgi ve tecrübelerini paylaşacak ortamlar hazırlamak.
Yarışmanın Katılımcı Kapsamı : Düzenlendiği tarih itibariyle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli illerindeki kurumlarda öğrenim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri.
Yarışmanın Değerlendirme Kapsamı : Sınav bireysel, ödül sıralaması ise okul bazında uygulanacaktır. Her okul yalnız 1 takım ile temsil edilecektir. Her takımın üç öğrenci  üyesi olacaktır. Okul puanı, takım üyelerinin bireysel puanlarının toplamıdır.
Yarışmanın Konuları : Matematik (Sayılar Teorisi, Cebir, Analiz, Kombinatorik, Geometri)
Başvuru Tarihleri : 7 Kasım 2014, 11:00 – 7 Ocak 2015, 17:30
Yarışma Tarihi : 19 Ocak 2015, 11:30
Ödül Töreni Tarihi : 22 Ocak 2015, 11:00
AÇIKLAMALAR :
TAKVİM
Başvuruların Başlama Tarihi :   7 Kasım 2014, 11:00               www.izu-mo.com
Başvuruların Bitiş Tarihi :   7 Ocak   2015, 17:30
Sınav Tarihi : 19 Ocak 2015  Pazartesi, 11:30
SINAV GÜNÜ PROGRAM   (19 Ocak 2015  Pazartesi)
Karşılama ve Kayıt : 10:30 – 11:00
Sınav Salonuna Yerleşme : 11:00 – 11:20
Sınav Başlangıcı : 11: 30
Sınav Bitişi : 13: 30
Yemek (Danışman öğretmenler için) : 12: 00 – 13:00
Yemek (Öğrenciler için) : 13: 30 – 14:30
ÖDÜL TÖRENİ GÜNÜ PROGRAM (22 Ocak 2015 Perşembe)
Karşılama : 10:30 – 11:00
Tören Başlama Saati : 11:00
ÖDÜLLER
Necdet Doğanata Genç Matematikçi Özel Ödülü (En yüksek puanı alan öğrenciye verilecektir.)
DERECE OKULA ÖĞRENCİYE DANIŞMAN ÖĞRETMENE
Necdet Doğanata Genç Matematikçi Özel Ödülü Plaket 1000TL  + Birincilik Belgesi + Birincilik Madalyası 500 TL + Birincilik Belgesi

OKUL (TAKIM) BAZINDAKİ ÖDÜLLER

DERECE OKULA ÖĞRENCİLERİN HER BİRİNE DANIŞMAN ÖĞRETMENE
Birinci Okul Ödülü Plaket 400 TL  (Toplam: 1200 TL) +  Madalya + Birincilik Belgesi 400 TL + Birincilik Belgesi
İkinci Okul Ödülü Plaket 300 TL  (Toplam: 900TL) + Madalya + İkincilik Belgesi 300 TL + İkincilik Belgesi
Üçüncü Okul Ödülü Plaket 200 TL  (Toplam: 600 TL) + Madalya + Üçüncülük Belgesi 200 TL + Üçüncülük Belgesi
Teşvik Ödülü 1 Plaket 100 TL  (Toplam: 300 TL) + Teşvik Ödülü Belgesi 100 TL + Teşvik Ödülü Belgesi
Teşvik Ödülü 2 Plaket 100 TL  (Toplam: 300 TL) + Teşvik Ödülü Belgesi 100 TL + Teşvik Ödülü Belgesi
Teşvik Ödülü 3 Plaket 100 TL  (Toplam: 300 TL) + Teşvik Ödülü Belgesi 100 TL + Teşvik Ödülü Belgesi

Birden fazla ödül alan okul ve kişilere ödülleri ayrı ayrı verilir. Ödüller, ödül töreni sırasında açıklanır ve verilir. Törende herhangi bir sebeple verilemeyen ödülün takibi yapılmaz. Olağaüstü hallerde düzenleme komitesi sınav günü programında, sonuçların açıklanması ve ödül töreni tarihinde önceden duyurmak şartıyla değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca uygun görüldüğü takdirde olimpiyatta başarılı olan öğrenciler arasından, İzmir Üniversitesi’ne yerleşmeleri durumunda, mütevelli heyetince belirlenecek sayı ve oranlarda öğrenim ücreti bursu verilebilecektir. Bu burs, üniversitemizin burs yönergesine tabidir.

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ (Başkan), İzmir Üniversitesi RektörüProf. Dr. Alemdar HASANOĞLU (Başkan Yardımcısı), Matematik-Bilgisayar Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Aydın TİRYAKİ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT, Matematik-Bilgisayar Bölümü

Gazanfer GÜLEN, İzmir Üniversitesi Genel Sekreteri

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Alemdar HASANOĞLUProf. Dr. Aydın TİRYAKİ

Doç. Dr. Burhan PEKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT

Yrd. Doç. Dr. Onur BAYSAL

Öğr. Gör. Sinem ŞAHİNER

Öğr. Gör. Pınar BARIŞ ŞAHİN

YÜRÜTME KURULU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT, Matematik-Bilgisayar BölümüNebahat DİKBAKAN, İzmir Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

Arş. Gör. Ege TAMCI, Matematik-Bilgisayar Bölümü

Sinem ÇINARLI, İzmir Üniversitesi Halkla İlişkiler Sorumlusu

Onur YONTAR, İzmir Üniversitesi Tanıtım Memuru

İLETİŞİM

–Matematik-Bilgisayar Bölümü Web Sitesi

Yazışma ve Bilgi için : Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kurtmehmet.kurt@izmir.edu.tr

Onur Yontar

onur.yontar@izmir.edu.tr

Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, Üçkuyular – İZMİR

0 232 246 49 49