İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi

Kongrenin amacı, sosyal bilimler akademisyenleri, öğrencileri, araştırmacılar ve ilgili duyan herkesi bir araya getirmektir. Yeni fikirleri ve uygulamaları paylaşmak, üniversite, şirket ve diğer paydaşlar ile işbirlikleri kurmaktır.

Kongrenin Teması
Kongre ana temeası “İktisadi İdari Bilimlerde Yeni Yönelimler” olarak belirlenmiştir.
Konu başlıkları ise şöyledir:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyal bilimler alnında çalışan akademisyen, öğrenci, araştırmacı ve ilgi duyan tüm katılımcılar kongreye katılabilir.

Kongre çıktıları, sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin son teslim tarihinde iletilmeleri ve hakem değerlendirmesinden geçmesi, kongre programına kabul edilmesi ve bir yazar tarafından sunulması halinde ISBN’i alınmış elektronik kitap olarak kongre sayfasında yayınlanacaktır.
Detaylı yazar rehberi için http://www.izceas.org/tr/bildiri-gonderimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dil
Türkçe , İngilizce ve Fransızca yazılmış bildiriler İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi’nde değerlendirilmek üzere gönderilebilceklerdir..

Detaylı Yazar Rehberine ulaşmak için http://www.izceas.org/tr/bildiri-gonderimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kimler Katılmalı?
Sosyal bilimler alnında çalışan akademisyen, öğrenci, araştırmacı ve ilgi duyan tüm katılımcılar kongreye katılabilir.

Detaylı katılım bilgileri http://www.izceas.org/tr/bildiri-gonderimi/ adresinden öğrenilebilir.