İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 30. Yıl Logo Tasarım Yarışması

İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30. YIL LOGO TASARIM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı:
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 30. Yıl Logo Tasarım Yarışması

2. Yarışmanın Amacı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU); İzmirli hemşerilerimize, çevre ve insan
sağlığını gözeterek, içme suyu ve atık su hizmetlerini etkin, verimli, kaliteli ve sürekli sunma
misyonuna sahip olmasının yanı sıra bilim ve teknoloji ile su kaynaklarını koruyan, atık suların
doğaya dönüşünü sağlayan, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakan, halkıyla bütünleşen
lider kurum olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
İZSU Genel Müdürlüğü’nün 30. kuruluş yılı olan 2017 yılı içinde gerçekleştirilecek tüm
etkinliklerde ve platformlarda kullanılmak üzere; kurum kimliğini yansıtacak, işlevsel nitelikte,
özgün, estetik ve akılda kalıcı yeni bir logo oluşturulması amaçlanmaktadır.
Ayrıca bu yarışma ile tasarımcılar İZSU Genel Müdürlüğü’nün gururla kutlayacağı 30. kuruluş
yılında kurumun özel 30. Yıl Logosu’nu tasarlama şansı yakalayacaktır.

3. Genel Katılım Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri:
3.1.Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm tasarımcılara açıktır.
3.2.Her katılımcı en fazla üç ayrı tasarımla yarışmaya katılabilir.
3.3.Yarışma katılımcısı, İZSU 30. Yıl Logo Yarışması’na katılımlarından dolayı herhangi bir katılım
ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep edemeyecektir.
3.4.Yarışmaya katılan tasarımlar özgün olmalıdır. Tasarımlar başka hiçbir kurum ve kuruluşun
logosunu çağrıştırmamalı, başka hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Teslim edilen tasarımın
özgün olduğu tasarımcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiş sayılır. Bu konudaki tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir.
3.5.Yarışmaya katılan tasarımların Türk Patent Enstitüsünce daha önce korunmaya alınmamış,
tescil başvurusu yapılmamış ve başka yarışmalara katılmamış olmaları gerekmektedir.
Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş
sayılırlar.
3.6.Seçici Kurul eserleri özgünlük, yaratıcılık, konu odaklılık ve eserin İZSU’nun amaçlarını ve
tarihsel gelişimini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.
3.7.Seçici kurul tarafından özgün olmadığına karar verilen tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi
ödülü iade edecek, bu durumda İZSU’nun yeni bir logo seçme isteği peşinen kabul edilecektir.
3.8.Eserlerin İZSU’nun ihtiyacını karşılamaması durumunda İZSU hiçbir tasarıma ödül vermeme
hakkını saklı tutar. Seçici Kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışma tekrarlanabilir.
3.9.Yarışmanın son başvuru tarihi 9 Aralık 2016 Cuma günü mesai 17:00 olarak belirlenmiş olup bu
tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinin
ardından sonuçlar 16 Aralık 2016 tarihinde www.izsu.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

4. Teknik Koşullar ve Kullanım Hakları:
Logo, İZSU kurumunu simgeleyecek ve kurumun 30. kuruluş yılına vurgu yapacak şekilde
tasarlanacaktır.
4.1.Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak büyütülüp küçültüldüğünde
görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük
ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz
kullanılacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
4.2.Yarışmada ödül alan logo tasarımlarının telif ve yayın hakları İZSU Genel Müdürlüğü’ne ait
olacaktır. Seçilecek logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak İZSU’yu temsilen
her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon
ürünleri (bez bayrak, flama, pirinç plaket vb.) kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, kart,
zarf, afiş, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.
4.3.Yarışmaya gönderilen tüm tasarımlar İZSU tarafından yarışma ile ilgili etkinliklerde kurum ve
yarışma web sayfasında, kurum yayın organlarında, kataloglarda ve kuruma bağlı birimlerde
sergileme amacıyla kullanılabilir ve yayımlanabilir. İZSU bu amaçla katılımcılara herhangi bir
telif hakkı ödemeyecektir.
4.4.Seçici Kurul, seçilen logo tasarımları üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu
çalışmalar için yarışma katılımcılarına ayrı bir ücret ödenmez.
4.5.Ödül alan tasarım geri verilmez. Ödül alan tasarımın sahibi eserin aslını İZSU’ya teslim eder.
Katılımcı, seçilen eserinin İZSU’ya süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul
ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımın çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb.
umuma arz ile ilgili tüm haklar için İZSU Genel Müdürlüğü’ne tam yetki/lisans verdiğini kabul
eder.

5. Eserlerin Teslim Şekli:
5.1.Katılımcılar tek zarf teslim edecek, bu zarfın içinde aşağıda belirtilen Kimlik Belgesi Zarfı ve
Tasarım Zarfı bulunacaktır. Teslim zarfının üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.
İZSU Genel Müdürlüğü 30. Yıl Logo Tasarım Yarışması
Adres : Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:Z Konak / İZMİR
a. Kimlik Belgesi Zarfı: İçerisinde eksiksiz doldurulmuş katılımcı formu, bu şartnamenin tüm
sayfalarının imzalanmış nüshası ve tasarımın yer alacağı bir adet CD/DVD olacaktır. Zarfın
üzerinde tasarımcının rumuzu ve kimlik belgesi zarfı olduğu belirtilecektir.
b. Tasarım Zarfı: İçerisinde eserler bir adet A4 kağıt yer alacaktır. Zarfın üzerinde tasarımcının
rumuzu ve tasarım zarfı olduğu belirtilecektir.
Eserler, 200 gr. A4 kağıt üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada renkli
büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana)
hazırlanacaktır. A4 kâğıtlar paspartu yapılmamalı, karton, fotoblok vb. malzemeye
yapıştırılmamalıdır. Logo tasarımları A4 kağıdına yerleştirilmeden önce tasarımda yer
alan yazı karakterleri gerekliyse convert edilmelidir.
Tasarımlar vektörel tabanlı grafik çizim programları (Freehand, Illustrator, Corel Draw,
InDesign vb.) ile hazırlanmış olmalı ve her bir çalışmanın JPEG ve PDF versiyonları belge
olarak CD ortamında teslim edilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte olmalı ve
tasarımların renk modu CMYK olmalıdır. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan
çizimler yarışma dışı kalacaktır.
5.2.Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirleyici herhangi bir isim, ayırıcı işaret veya yazı
bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
5.3.Tasarım zarfı içinde katılımcının kimliğini belirleyici herhangi bir isim, ayırıcı işaret veya yazı
bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.
5.4.Birden fazla eserle yarışmaya katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz
kullanmalıdır.
5.5.Tasarımcılar istedikleri takdirde esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklamayı içeren yarım
sayfayı geçmeyecek kısa bir yazıyı çalışma ile birlikte gönderebilir.
5.6.Tasarımlar başvuru formu ile birlikte 9 Aralık 2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar İZSU Genel
Müdürlüğü’ne ait aşağıdaki adrese elden teslim edilecek ya da taahhütlü posta / kargo yoluyla
gönderilecektir. Posta ve kargodan kaynaklanan kaybolma veya gecikmelerden İZSU sorumlu
değildir. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler yarışmaya dahil
edilmeyecektir.
5.7.Dereceye giremeyen eserler iade edilmeyecektir.
5.8.Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6. Yarışma İle İlgili Sorulara Cevap Verilmesi:
Yarışma Teknik Şartnamesine ait sorular, iletişim bilgilerinde yer alan mail adresine gönderilebilir.
Soru ve yanıtlar www.izsu.gov.tr adresindeki yarışma ilanının altında görülebilir.

7. Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 9 Aralık 2016 Saat:17:00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 13 Aralık 2016
Sonuç İlan Tarihi : 20 Aralık 2016
Ödül Töreni Tarihi : Ocak 2017

8. Ödüller:
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Mansiyon: 1.000 TL

9. Seçici Kurul Üyeleri:
Prof. Dr. Yakup ÖZTUNA (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Beril AKINCI VURAL (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kurumsal İletişim Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÜRGAN (Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ARDA (İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı)
Serpil BARAN (İZSU Genel Müdür Yardımcısı)

10. İletişim:
Adres : İZSU Genel Müdürlüğü
Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü
Cumhuriyet Bulvarı No:16 Kat:Z Konak / İZMİR
Web Sitesi : www.izsu.gov.tr
Sorular İçin E-Mail : foner@izsu.gov.tr

http://www.izsu.gov.tr/Pages/30YilLogoYarismasi.aspx