İzmir Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması

Lise Öğrencileri
İzmir Lise Öğrencileri

Her yıl Konak Belediyesi tarafından yapılması planlanan yarışmanın 2022 konu başlığı ‘Kentte Engel Yok’ olarak belirlenmiştir. Bu yıl proje içeriği ‘Engellilerin Kent Kullanımının Kolaylaştırılması’ yönünde farkındalık yaratmayı amaçlar. İzmir ili içerisinde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri yarışmaya katılabilir.

KONAK BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KENTTE ENGEL YOK
PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A)YARIŞMANIN AMACI
Belediyemizce düzenlenen bu yarışmanın amacı; gençlerin hayata hazırlanmasını kolaylaştırmak,
kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, engelsiz yaşam konusunda yeni yaratımlar oluşturmak,
farkındalık sağlamak ve engelli bireylerle kaynaştırma sağlamak, toplumsal bilinçlendirmeyi
arttırmak ve yaratıcılıklarını deneyimleyebilecekleri ortam sağlayarak gençlere destek vermektir.
Her yıl Konak Belediyesi tarafından yapılması planlanan yarışmanın 2022 konu başlığı ‘Kentte
Engel Yok’ olarak belirlenmiştir. Bu yıl proje içeriği ‘Engellilerin Kent Kullanımının
Kolaylaştırılması’ yönünde farkındalık yaratmayı amaçlar.

B)YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

1-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

2- Takımlar en geniş hedef kitleye farkındalık kazandırmaya yönelik olarak Afiş, Kısa Film ve
Kamu Spotu Filmi Kategorilerinden birini seçebilir. Katılımcı okullar her kategoriden en çok 5 er
katılımcıdan oluşan en çok birer takımla katılabilirler.

3- Yarışmaya, Konak Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınları ile jüri üyelerinin birinci
derece yakınları katılamazlar.

4- Yarışma sadece İzmir’deki orta dereceli okulların 2inci basamağında eğitim veren Öğretim
Kurumlarının 9,10,11ve 12inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerinden oluşan en çok 5 er kişilik
takımlar danışman öğretmenleriyle katılabilirler.

5-Yarışmaya katılımlar e-mail veya Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 442 sok
No:73 Türk Yılmaz Mahallesi/Konak adresine elden teslim yoluyla kabul edilecektir.
7- Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

C)YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ÖZELLİKLERİ

1-Yarışma dili Türkçedir.

2-Yarışmanın konusu “Engellilerin Kent Kullanımının Kolaylaştırılması” olarak belirlenmiştir.

3- Yarışmaya gönderilen eserler kısmen veya tamamen yayınlanmamış, başka bir yarışmaya
gönderilmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

4- Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya
bulundurmayacaktır. Özgün olmadığına kanaat getirilen eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
5-Yarışmaya katılacak eserler her kategori için verilen standartlara uygun olarak
hazırlanmalıdır. (EK-1)

Ç) YARIŞMA BAŞVURUSU

1- İlk başvuru formlarını takımlar 11 MART 2022 tarihine kadar doldurup
konakengelsizyasam@gmail.com mail adresine, 507 472 21 07 numaralı telefondan iletişime
geçip bilgi alarak yapmalıdırlar. (EK-2)

2-E-mail’in konu kısmına “Kentte Engel Yok Yarışma İlk Başvurusu” yazılacaktır. Ek dosya
olarak; Ek-2 deki Başvuru Formu doldurulup eklenmelidir. İlk Başvuru Formları kabul edilen
takımlar danışma kurulunun yürüteceği danışma toplantıları ve eğitimlere katılım
sağlayabileceklerdir.

3- Tamamlanan eserlerin Kategoriye ait teslim formları(EK-3) ile birlikte son gönderim/teslim tarihi
13 MAYIS 2022’dir.

D) ESERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
1-Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri değerlendirmesinden
geçer.

2- Şartnamede ve EK-1 Formda belirtilen hususlar dışında düzenlenen başvurular
değerlendirmeye girmeden elenecektir. Ön değerlendirme sonucunda uygun görülen yapıtlar
Jüri’ye gönderilir.
2-Jüri, incelemelerini 23Mayıs 2022tarihine kadar tamamlar.

3-Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Puanlamalar gizli olarak
yapılır. Eşit puan almış eserler yeniden değerlendirilip bir sıralama yapılacaktır.

4- Ödül alan eserler ve jürinin uygun gördüğü eserler Konak Belediyesi tarafından sergilenecek ve
gösterimi yapılacaktır. Konak Belediyesi yarışmaya katılan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin
etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir. Konak Belediyesi yarışmaya katılan
eserleri, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital
ortam dâhil), eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

5- Sonuçlar 24 Mayıs 2022 günü Konak Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından
açıklanacak, ödül töreni Haziran (2022) ayının ilk 2 haftası içerisinde yapılacaktır.

E)YARIŞMA TAKVİMİ
İlk Başvuru Formlarının gönderilmesi: 11 Mart 2022
Eser Son Başvuru: 13 Mayıs 2022
Ön Jüri Değerlendirme: 17 Mayıs 2022
Jüri Değerlendirme: 23 Mayıs 2022
Sonuçların Açıklanması: 24 Mayıs 2022
Ödül Töreni: 1-12 Haziran 2022 Arası

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: Öğrencilere Bisiklet, Plaket, Katılımcı Okula Plaketi
İkincilik Ödülü: Öğrencilere Bluetooth Uyumlu Digital Kol Saati, Plaket, Katılımcı Okula Plaket
Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık, Plaket, Katılımcı
Okula Plaket
Konak Belediyesi Özel Ödülü: Öğrencilere Plaket, Katılımcı Okula Dünya klasiklerinden kitap seti,
Katılımcı Okula Plaket
Jüri Özel Ödülü: Öğrencilere plaket, Katılımcı Okula Dünya klasiklerinden kitap seti, Katılımcı
Okula Plaket

JÜRİ ÜYELERİ
Engellilerle ilgili çalışan Sivil Toplum Örgütlerinden üyeleri
Sanat ve Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin öğretim görevlileri
Sanatçılar

DANIŞMA KURULU
Engellilerle ilgili çalışan Sivil Toplum Örgütlerinden üyeleri
Sanat ve Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin öğretim görevlileri
Sanat ve Tasarım alanında öğretim veren Üniversitelerin gönüllü öğrencileri

ESER GÖNDERME VEYA TESLİM ADRESİ
Mail: konakengelsizyasam@gmail.com
Adres: 442 sok no:73 Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Türk Yılmaz Mahallesi /Konak -İzmir
Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı
İletişim Numarası: 0507 4722107
Formlar ve Ayrıntılar için Web Adresi: www.konak.bel.tr

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EK:1
Kısa Film Kategorisi
1-Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi en fazla 3 dakika ile sınırlıdır.
2-Filmler renkli veya siyah/beyaz olabilir.
3-Yarışma dili Türkçedir. Farklı dillerde hazırlanan eserlerin Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.
4-Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.
5-Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf
makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.
6-Filmde müzik kullanılacaksa özgün olmalı veya müzik telif hakları ile ilgili izinlerin alındığına
ilişkin belgeler bulunmalıdır.
6-Filme emek veren yönetmen, senarist, kurgucu, sesçi, ışıkçı, kameraman, set çalışanları aynı
okulun öğrencileri olmalıdır. Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
7- Eserlerin toplumsal ahlak ve etik kurallarına uyması gerekmektedir. (Cinsel içerik, şiddet, keyif
verici madde vb içermemelidir)
8- Yarışma ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.
9-Filmler Mov, MP4 veya Avi Formatında teslim edilmelidir. Çözünürlüğü 1920×1080 (1080p)
olmalıdır. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
10- Yarışmaya katılan ekipler, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.

EK:2
KONAK BELEDİYESİ KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
KISA FİLM KATEGORİSİ İLK BAŞVURU FORMU
Okulun Adı ve Adresi : …………………………………………………………………………………………….
Proje Danışmanı Öğretmen : …………………………………………………………………………………………..
Filmde Görev Alan Öğrenciler(İsim, Soy isim, sınıf, telefon numarası)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
İrtibat Telefonu : …………………………………………
İrtibat için E-posta : ……………………………………
Okul Müdürü İsim/İmza :.……………………………………………………………………….

EK-3
KONAK BELEDİYESİ KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
KISA FİLM KATEGORİSİ TESLİM FORMU
Okulun Adı ve Adresi : …………………………………………………………………………………………….
Proje Danışmanı Öğretmen : …………………………………………………………………………………………..
Filmde Görev Alan Öğrenciler(İsim, Soyisim, sınıf, telefon numarası)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
İrtibat Telefonu : …………………………………………
İrtibat için E-posta : ……………………………………
Filmin Adı:………………………………………………………………
Filmin Sloganı : …………………………………………………………………………………………….
Filmle İlgili Kısa Bilgi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
Okul Müdürü İsim/İmza :.……………………………………………………………………….

EK-1
Kamu Spotu Kategorisi
1-Kamu spotu, Film formatında olacaktır. Filmin süresi en fazla 1 dakika ile sınırlıdır.
2-Filmler renkli veya siyah/beyaz olabilir.
3-Yarışma dili Türkçedir. Farklı dillerde hazırlanan eserlerin Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.
4- Kayıtlar, öğrenci ve öğretmenlerin kendi görüntüleri, başka kişilerin görüntüleri olabileceği gibi,
sadece nesneler, çizimler, resimler, vs. de olabilir.
5-Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf
makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.
6-Filmde müzik kullanılacaksa özgün olmalı veya müzik telif hakları ile ilgili izinlerin alındığına
ilişkin belgeler bulunmalıdır.
6-Filme emek veren yönetmen, senarist, kurgucu, sesçi, ışıkçı, kameraman, set çalışanları aynı
okulun öğrencileri olmalıdır. Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
7- Eserlerin toplumsal ahlak ve etik kurallarına uyması gerekmektedir. (Cinsel içerik, ırkçılık,
şiddet, keyif verici madde vb içermemelidir)
8- Yarışma ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.
9- Filmler Mov, MP4 veya Avi Formatında teslim edilmelidir. Çözünürlüğü 1920×1080 (1080p)
olmalıdır. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
10- Yarışmaya katılan ekipler, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.
EK-2
KONAK BELEDİYESİ KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
KAMU SPOTU FİLMİ KATEGORİSİ İLK BAŞVURU FORMU
Okulun Adı ve Adresi : …………………………………………………………………………………………….
Proje Danışmanı Öğretmen : …………………………………………………………………………………………..
Filmde Görev Alan Öğrenciler(İsim, Soyisim, sınıf, telefon numarası)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
İrtibat Telefonu : …………………………………………
İrtibat için E-posta : ……………………………………
Okul Müdürü İsim/İmza :.……………………………………………………………………….

EK-3
KONAK BELEDİYESİ KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
KAMU SPOTU FİLMİ TESLİM FORMU
Okulun Adı ve Adresi : …………………………………………………………………………………………….
Proje Danışmanı Öğretmen : …………………………………………………………………………………………..
Filmde Görev Alan Öğrenciler(İsim, Soyisim, sınıf, telefon numarası)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
İrtibat Telefonu : …………………………………………
İrtibat için E-posta : ……………………………………
Filmin Adı:………………………………………………………………
Filmin Sloganı : …………………………………………………………………………………………….
Filmle İlgili Kısa Bilgi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………
Okul Müdürü İsim/İmza :.……………………………………………………………………….

EK-1
Afiş Kategorisi
1-Tasarımı yapılan afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey formatta olmalıdır. Afişlerde görsel
tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılacak ancak tüm sözel içeriğin
Türkçe olması gerekmektedir. Slogan olmayan sade tasarım kabul edilmeyecek afiş ve slogan
birlikte değerlendirilecektir.
2- Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş
tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan; Adobe
Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım yazılımlarından birisi ile hazırlanmış
olacaktır.
3. Tasarımlar CMYK renk evreninde hazırlanacak olup, kullanılacak bitmap tabanlı görseller
baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır. Bu görsellerde dijital çözünürlük ayarlaması ile
detay kaybı veya sıkıştırılmış resim formatlarından kaynaklanan görüntü deformasyonu
bulunmamalıdır.
4. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı
kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
5-Afişler renkli veya siyah/beyaz olabilir.
6- Katılım Koşullarına uymayan afişler yarışma dışı kalacaktır.
7- Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez.
8- Yarışmaya katılan ekipler, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.

EK-2
KONAK BELEDİYESİ KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
AFİŞ KATEGORİSİ İLK BAŞVURU FORMU
Okulun Adı ve Adresi : …………………………………………………………………………………………….
Proje Danışmanı Öğretmen : …………………………………………………………………………………………..
Afiş Tasarımında Görev Alan Öğrenciler(İsim, Soyisim, sınıf, telefon numarası)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
İrtibat Telefonu : …………………………………………
İrtibat için E-posta : ……………………………………
Okul Müdürü İsim/İmza :.……………………………………………………………………….

EK-3
KONAK BELEDİYESİ KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
AFİŞ KATEGORİSİ TESLİM FORMU
Okulun Adı ve Adresi : …………………………………………………………………………………………….
Proje Danışmanı Öğretmen : …………………………………………………………………………………………..
Afiş Tasarımında Görev Alan Öğrenciler(İsim, Soyisim, sınıf, telefon numarası)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
İrtibat Telefonu : …………………………………………
İrtibat için E-posta : ……………………………………
Afişin Sloganı:………………………………………………………………
Afişle İlgili Kısa Bilgi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………

Okul Müdürü İsim/İmza :.………………………………………………………

YORUM YOK

Exit mobile version