İzmir Doğal Yaşam Parkı Fotoğraf Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü
“DOĞAL YAŞAM’DAN KARELER” Fotoğraf Yarışması

1.KONU:İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürlüğü tarafından 30.11.2011 – 31.01.2012  tarihleri arasında  “Doğal Yaşam’dan Kareler” konulu fotoğraf yarışması yapılacaktır.
2.YARIŞMA  ALANI: İzmir Doğal Yaşam Parkı
3.YARIŞMANIN AMACI: Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 120’den fazla türde, 1200’ü aşkın hayvanı genç nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamaktır.
4.YARIŞMA ŞARTLARI:
a) Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
b) Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Doğal Yaşam Parkı çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.
c) Yarışmacılar, Doğal Yaşam Parkı Ziyaretçi Şartnamelerini kabul etmiş sayılır. Kendilerinin ve başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
d) Yarışmacıların fotoğraf çekerken ve Doğal Yaşam Parkı sınırları içinde iken hayvanlara ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim yapmaları zorunludur. Ziyaretçilerin girmesine izin verilmeyen bölgelerde çekim yapmak, kesinlikle yasaktır.
e) Yarışmacılar Doğal yaşam Parkı görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadır.
5.KATILIM KOŞULLARI:
a) Yarışmaya en fazla 5 (Beş) fotoğrafla katılınır.
b) Fotoğraflar dijital ortamda  (CD veya DVD), Jpeg formatında, 300 dpi ve kısa kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde kargoyla, posta ile ya da elden teslim edilecektir. CD ya da DVD’nin okunmamasından düzenleyici kurumlar sorumlu değildir.
c) Fotoğraflarda renk düzenlemesi dışında dijital manipülasyonlar kabul edilmez.
d) Değerlendirme kurulu, dereceye giren tüm fotoğrafların orijinal hallerini gerekli gördüğünde isteyecektir.
e) Katılım ücretsizdir.
f) Fotoğraflarda insan varsa kişilerden izin almak katılımcının sorumluluğundadır. Düzenleyici kurumlar hukuki sorumluluğu kabul etmez.
g)Fotoğraflar haber amaçlı, sergi ya da Doğal Yaşam Parkı web sayfasında ve yayınlarında fotoğraf sahibinin adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Bunun için katılımcılara telif ödenmez.
6.ESERLERİN İADESİ:  Seçilen fotoğrafların dışında kalan CD veya DVD’ler imha edilir, katılımcılara iade edilmez.
7.TESLİM YERİ: Doğal Yaşam Parkı  Ahmet Piriştina Cad. No :1 Sasalı-ÇİĞLİ /   İZMİR  Tel: 0232 327 39 00 www. izmirdogalyasamparki.org.tr.
8.SEÇİCİ KURULUN FOTOĞRAF SEÇİMİ:
Seçici Kurul 01-02 Şubat 2012  tarihinde, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda, saat, 10:00’da toplanır.
9.SEÇİCİ KURUL
 Konuyla ilgili akademisyenlerden oluşmaktadır.
10.ÖDÜLLER
İzmir Doğal Yaşam Parkı’na özgü sürpriz hediyler ve katılım belgesi verilecektir.
11.YARIŞMA TAKVİMİ
30.11.2011-31.01.2012 tarihleri arasında eserler Yarışma Sekretaryası’na teslim edilir. Katılım formunu imzalayan her katılımcı şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
12. YARIŞMA SEKRETARYASI
İzmir Doğal Yaşam Parkı  Ahmet Piriştina Cad. No :1 Sasalı-ÇİĞLİ / İZMİR
Tel: 0232 327 39 00     www. izmirdogalyasamparki.org.tr.

DOĞAL YAŞAM’DAN KARELER FOTOĞRAF YARIŞMASI
KATILIM ŞARTNAMESİ VE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ (pdf)