Ana SayfaLise Öğrenci Yarışmalarıİzmir Bilim Olimpiyat Eğitimleri Sınavı (3,4,5, 6, 7, 8, Lise Hazırlık, 9,10)

İzmir Bilim Olimpiyat Eğitimleri Sınavı (3,4,5, 6, 7, 8, Lise Hazırlık, 9,10)

İzmir Çevrim İçi Bilim Olimpiyat Eğitimleri Sınavı – Öğrencilerin temel bilimler alanlarına ilgisini artırmak, öğrencilerin bilimsel düşünce sistemlerinin gelişmesine katkı sağlamak ve geleceğin bilim insanı adaylarını ortaya çıkarmaktır. Bu sayede bireylerde farkındalık oluşturmak ve bu öğrencilere bilim yolunda destek olmaktır.

İzmir Bilim Olimpiyat Eğitimleri

Bilim Olimpiyat Eğitimleri – İzmir Valiliğine bağlı resmi okullarda ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde okuyan ilkokul 3, 4; ortaokul 5, 6, 7, 8; lise hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencileri için ilkokul, bilgisayar, fen ve matematik alanlarında başvuru alınacaktır.

2023-2024 Eğitim öğretim yılında, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çevrimiçi bilim olimpiyatlarına hazırlık ve ileri fen bilimleri eğitimleri yapılacaktır.

Başvurular 27 Ekim 2023 – 6 Kasım 2023 tarihleri arasında https://izmir.meb.gov.tr/olimpiyat
adresi üzerinden dijital ortamda alınacaktır. (Belirlenen süre içinde başvuru formunu doldurmayanlar, eksik veya yanlış dolduranlar sınava alınmayacaktır.) Sınav sonuçları, başvurunun yapıldığı adreste belirtilen zamanda açıklanacaktır. Gerekli görülmesi halinde her türlü iletişim izmirolimpiyat@gmail.com kanalı ile sağlanacaktır.

Kategori Başvurabilecek Sınıflar

Bilgisayar 5, 6, 7, 8, Lise Hazırlık, 9,10
Fen
Bilimleri 5, 6, 7, 8
Ortaokul
Matematik 5, 6
Ortaokul
Matematik 7, 8
Lise
Matematik Lise Hazırlık, 9, 10
İlkokul 3, 4

Sınav Soruları ve Müfredatı

İlkokul 3-4 Sınav Soruları Kapsamı:
İlkokul kategorisinde 8 soru matematik alanından, 6 soru bilgisayar alanından ve 6 soru fen bilimleri alanından olmak üzere toplam 20 soru sorulacaktır. Matematik soruları; problem çözme, mantık ve muhakeme, temel işlem becerileri ile sayma ve oyun problemlerinden oluşmaktadır. Fen Bilimleri soruları; temel düzeyde bilimsel kavramları, olguları ve deneyleri anlayabilme, açıklayabilme ve günlük hayatta kullanabilme becerileri içeren problemlerden oluşacaktır. Bilgisayar soruları; algoritmik ve bilişimsel düşünme problemlerinden oluşacaktır. Herhangi bir programlama dili ya da yazılım bilgisi gerekmeyecektir. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı silmektedir. Sınavda her soru eşit puana sahiptir ve sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Fen Bilimleri Sınav Soruları Kapsamı:
Fen Bilimleri soruları; bilimsel kavramları, olguları ve deneyleri anlayabilme, açıklayabilme ve günlük hayatta kullanabilme becerileri içeren problemlerden oluşacaktır. Sorular matematiksel işlem becerilerini, bilgiyi kullanma, mantık, muhakeme yeteneği ve yorumlama becerilerini ölçecek şekilde hazırlanmıştır. Sorular ilkokul ve ortaokul müfredatından yararlanılarak hazırlanmaktadır. Aynı zamanda müfredatta olmamasına rağmen Fen bilimleri alanında gerekli ön bilgiyi vererek müfredat dışı bir konudan da soru gelebilir. Sınav 20 sorudan oluşmaktadır. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı silmektedir. Sınavda her soru eşit puana sahiptir ve sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ortaokul Matematik Sınav Soruları Kapsamı:
Sınav, temel ve üst düzey matematik becerilerini ölçecek nitelikte sorulardan oluşmaktadır. Sınavda; temel işlem becerileri, geometri, problem çözme, akıl yürütme ve mantık-muhakeme kullanılarak çözülebilecek sorular yer almaktadır. Sınav 20 sorudan oluşmaktadır. 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı silmektedir. Sınavda her soru eşit puana sahiptir ve sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Lise Matematik Sınav Soruları Kapsamı:
Sınav soruları temel ve üst düzey matematiksel işlem becerilerini ölçen; sayılar teorisi, sonlu matematik, analiz, cebir ve geometri sorularından oluşmaktadır. Sınav 20 sorudan oluşmaktadır. 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı silmektedir. Sınavda her soru eşit puana sahiptir ve sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ortaokul Bilgisayar Sınav Soruları Kapsamı:
Sınavda; 12 soru temel matematik becerileri ve 8 soru bilgisayar alanından olmak üzere toplam 20 soru yer almaktadır. Matematik sorularında mantık-muhakeme ve problem çözme becerilerine yönelik sorular, bilgisayar alanında ise algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerine yönelik, herhangi bir programlama dili bilmeyi gerektirmeyen sorular yer almaktadır. 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı silmektedir. Sınavda her soru eşit puana sahiptir ve sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Lise Bilgisayar Sınav Soruları Kapsamı:
Sınavda; 10 soru matematik becerileri, 10 soru bilgisayar alanından olmak üzere toplam 20 soru yer almaktadır. Lise bilgisayar soruları Matematik soruları matematiksel düşünme becerisi, işlem yeteneği, mantık-muhakeme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bilgisayar alanında ise C programlama dili üzerinden programlama dili bilgisi ve becerisini; algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerini ölçecek şekilde hazırlanmaktadır. Kod veya kod parçacıkları verilerek; sonucun ne olacağı türünde sorular bulunmaktadır. 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı silmektedir. Sınavda her soru eşit puana sahiptir ve sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Online Eğitimler
Sınav sonuçları 17 Kasım 2023 Cuma günü açıklanacaktır. 19 Kasım 2023 Pazar günü saat 18.00’de yapılacak olan online toplantıda sınavda başarılı olan öğrencilere gerekli ve yeterli bilgilendirme yapılacaktır. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitimlerimiz başlayacaktır. Eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim program akışı ve eğitim süreciyle ilgili tüm sorularına bu toplantıda cevap verilecektir. Toplantı linki sınavda başarılı olan öğrencilerin sınava kaydolurken yazdıkları e- posta adreslerine gönderilecektir. Yardım için iletişim izmirolimpiyat@gmail.com adresinden kurulacaktır.

Çevrimiçi Sınava Girişte ve Sınav Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Başvuru yapıldıktan sonra, sınav günü ve saatinde aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak sınav yapılacaktır.

1. Sisteme girişler 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde Sınav Bilgileri (Tablo 1) tablosunda belirtilen saatler arasında yapılacaktır. Her kategori belirtilen tarih ve saat diliminde sınava girebilecektir.

2. Sisteme girişler http://izmir.meb.gov.tr/olimpiyat adresinden bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlar üzerinden yapılabilecektir.

3. Sisteme girişler öğrencinin TC Kimlik Numarası ve şifre kısmına da 123456 yazılarak gerçekleştirilecektir.

4. Sistemde başlama tuşuna basıldığı andan itibaren 60 dakikalık sınav süresi başlayacaktır. Tüm kategoriler için süre 60 dakikadır.

5. Soruların cevaplanması için A, B, C, D, E seçeneklerinden biri seçildikten sonra “Sonraki Soru” butonuna tıklanarak ilerlenebilecektir. Soru boş bırakılmak isteniyorsa “Soruyu Boş Bırak” butonuna tıklayarak bir sonraki soruya geçebilirsiniz. Bir sonraki soruya geçebilmeniz için, cevap seçeneklerinden birini veya soruyu boş bırak seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

6. Sorular arası geçiş ve cevaplanan ya da boş bırakılan soruya tekrar dönüş yapılamayacaktır.

7. Soruların çözümünde kolaylık olması için sınav esnasında yanınızda kâğıt-kalem bulundurabilirsiniz.

8. “Sistemden kaynaklanan” herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda aşağıda yer alan mail adresinden sistem yetkilisine ulaşılabilir.

9. İletişim sadece mail yoluyla yapılacaktır, (izmirolimpiyat@gmail.com)

10. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

11. Sınav komisyonu tarafından belirlenen baraj ve üstünde puan alan öğrenciler başarılı sayılacaktır ve çevrimiçi eğitimlere davet edilecektir.

12. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

13. Sınava herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler için ayrıca sınav yapılmayacaktır.

14. Sınav esnasında sistemden çıkıldığında (internetten kopma vb. durumlarda) sisteme tekrar girilerek kalman yerden devam edilebilecektir. Bilim Olimpiyat Eğitimleri Bilim Olimpiyat Eğitimleri Bilim Olimpiyat Eğitimleri Bilim Olimpiyat Eğitimleri Bilim Olimpiyat Eğitimleri Bilim Olimpiyat Eğitimleri

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.