İzmir Avrupa Caz Festivali Geleneksel Afiş Yarışması

İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI
24. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ
15. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 2017’nın Mart ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 24. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

2. AMAÇ

Yarışmanın amacı; ‘Avrupa Cazı’ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan ‘İzmir Avrupa Caz Festivali’ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 24. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

3. YARIŞMA KOŞULLARI

A. Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2017 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.
B. Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir.
C. Yarışmaya katılanlar İKSEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmelidirler. Seçici kurulun, görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri afiş yarışmasından ihraç edilecek ve İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Tasarımcılar ayrıca yaptıkları çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)
D. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
E. Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
F. Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
G. Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
H. Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak afişler 50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka veya dekotaya basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılacak afişler iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Postada veya kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.
İ. Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da CD’ye kaydedilmelidir.
J. Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır. Ayrıca İzmir Avrupa Caz Festivali’ni simgeleyen ikinci logo (siyah üzerinde nota bulunan) afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Bu logonun boyutları linkte verilen jpeg dosyada gösterilmektedir. Logoların renkleri sabittir. İKSEV, caz festivali ve Biletix logoları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir’deki konsolosluk ve yabancı kültür merkezleri işbirliği ile düzenlendiği için bu kurumların logoları için de afişte yer ayrılmalıdır. Festival biletleri Biletix tarafından satılmaktadır. Afişte bu logonun da kullanılması gereklidir. İKSEV, Caz Festivali ve Biletix logoları adresinden indirilebilir.
K. Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 30 Aralık 2016 Cuma günü saat 18.00’e kadar;
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
15. Caz Afişi Yarışması
MÜZİKSEV
Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
L. Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır.
M. Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verilecektir. (Örneğin: S35B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.
N. Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 15. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Teslim Tarihi: 30 Aralık 2016 Cuma
Ödüller 24. İzmir Avrupa Caz Festivali etkinlik programı içinde verilecektir. Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İKSEV internet sitesi www.iksev.org kanalıyla duyurulacaktır. İKSEV, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. ÖDÜL:

İKSEV 24. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında düzenlediği 15. Caz Afişi Yarışmasında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü verecektir. Seçici kurul uygun görürse onursal anlamda iki mansiyon da verilebilir.
1. lik ödülü – 2500 lira- Seçilen yapıt, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
2. lik ödülü -1000 lira
3. lük ödülü – 500 liradır.

Seçici kurulun sergilenmeye değer gördüğü afişlerin sahiplerine eserinin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade eden bir katılım belgesi verilecektir.
Sergilenmeye değer görülen afişler, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince sergilenecektir.
Ödüle layık çalışma bulunup bulunulmaması, Seçici Kurul’un takdirindedir. Ödüller yarışmacılara 24. İzmir Avrupa Caz Festivali Sırasında yapılacak törende İKSEV plaketi ile takdim edilecektir.

6. SEÇİCİ KURUL

(Alfabetik sırayla): Cihangir Elmaskaya, Prof. Dr. Hakan Ertep, Hüseyin Ekinciler, Kutsal Lenger, Maksude Kılınç, Okan Özgen ve İKSEV Temsilcisi.
İKSEV, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

7. DEĞERLENDİRME

Seçici Kurulun belirlediği sergilenmeye değer afişlerin tümü www.iksev.org sitesinde ve facebook’ta sergilenecektir.

8. DİĞER KOŞULLAR:

Şartname ve Katılım Formları, MÜZİKSEV Atatürk Caddesi 458 Alsancak-İzmir ve www.iksev.org adreslerinden temin edilebilir. Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya İKSEV yetkilidir. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, İKSEV’in yürürlükte bulunan genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

9. İLETİŞİM:

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı “15. Caz Afişi Yarışması” Atatürk Caddesi No: 458 35220 Alsancak /İZMİR
Tel: 0 232 463 03 00; Faks: 0 232 482 34 22;
Sirel Ekşi: sirel@iksev.org, sirel.eksi@gmail.com
Onur Acımaz: onur.acimaz@gmail.com

 

İKSEV 15. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI KATILIM FORMU

RUMUZ  
ADI SOYADI  
T.C. KİMLİK NOSU                
DOĞUM TARİHİ ve YERİ

          (Gün/Ay/Yıl)

 
YAZIŞMA ADRESİ  
TELEFON, FAKS, E-POSTA  
KISA ÖZGEÇMİŞ  
Yarışma Şartnamesini okudum ve kabul ettim. Afiş kendime ait olup daha önce hiçbir yarışmada yer almamış ve sergilenmemiş olup, fikir veya görüntü başka bir kaynaktan alınmamıştır.  

./…/2016        İMZA

 

 

NOT: Sadece bu formu koyacağınız zarfın üzerine “İKSEV 13. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” ve altı rakam ve harften oluşturacağınız “RUMUZ” dışında kesinlikle hiçbir şey yazılmayacaktır.

*Önemli Not: Adres, telefon ve e mail adreslerinin okunaklı ve tam olarak, mümkünse bilgisayarda yazılmalıdır.