İZDOP İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN 3. RESİM YARIŞMASI

Yarışmanın adı : İlkokul Öğrencileri İçin 3. Resim Yarışması
Yarışmayı düzenleyen kuruluş : İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Yarışmanın Amacı : Yarının izleyicileri olan çocuklarımıza, çocuk müzikalleri, çocuk
baleleri ve müzikli çocuk oyunları sahneleyerek, onları sanatın gizemiyle buluşturan İzmir Devlet Opera ve
Balesi, bu kez sanatın başka bir dalını, resim sanatını gündeme getirerek çocuklarımıza yeni bir ufuk açmayı
ve çocuklarımızın opera ve bale sanatına ilgilerini artırmayı amaçlamaktadır.
Yarışmanın Kapsamı : İl İçi Yarışma / İlkokul
Yarışmanın Dalları : Resim ( Opera ve Bale Konulu)
Adaylar için başvuru koşulları :
a) Yarışmaya İlkokul öğrencisi tüm çocuklarımız katılabilir.
b) Yarışmaya gönderilen resimlerin daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş olması gereklidir.
c) Katılımcı çocuklar yarışmaya birden çok resimle katılabilir.
d) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nda sonuçlanacak olan bu yarışmada resimler,
içerik olarak opera ve bale konusunu içermelidir.
e) Katılımcı çocuklar boyama tekniklerinde serbesttir.
f) Resim ebadı en küçük 35×50’dir.
g) Katılımcı çocuk her resme bir isim verecektir.
h) Katılımcı çocuk tarafından her resme bir rumuz verilecektir. Rumuzlar, bir sözcük ve dört rakamdan
oluşacaktır. Yarışmaya katılan resimler üzerinde rumuz ve resim adı dışında, kimlik belirten hiçbir işaret
bulunmayacaktır.
i) Katılımcı çocuk her resmi için kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Zarfın üzerinde “İZDOB İlkokul
Öğrencileri için Resim Yarışması- 2014” ve Rumuz bulunacak; zarf içindeki bilgilerde ise adı, soyadı, okulu,
telefon numarası ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi bulunacaktır.
j) Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2014 Salı günü saat 17.00’dir.
k) Resimler, zarf içinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanat Teknik Müdürlüğü İsmet Kaptan
Mahallesi 1364 Sk. No.5 Basmane-İZMİR adresine elden veya kargo, veya posta ile Katılım Formu
doldurulmuş olarak teslim edilecektir.
l) Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan veya bilgi eksikliği olan başvurular değerlendirme dışı
tutulacaktır.
Ödüller :Yarışmada dereceye giren eserlere;
Birinci Keman
İkinci Gitar
Üçüncü Mandolin
Yarışma Takvimi :1-Yarışmanın duyurulma tarihi : 10/03/2014
2-Eserlerin gönderilme tarihi : 10/03/2014 – 15/04/2014
3-Eserlerin değerlendirme tarihi : 16/04/2014 – 23/04/2014
Ödül Töreni :
Kazanan resimler, İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde 25 Nisan 2014 Cuma günü saat
16.00’ da bir törenle ilan edilecek; fuayede sergilenecektir. Ayrıca ilk üç resim 2014-2015 sezonunda
yayınlanacak olan Çocuk Etkinlikleri Kitapçığı’nda yer alacaktır.

Değerlendirme kurulu(Jüri) :
Adı-Soyadı Unvanı Görevi
Prof. Dr. Arif Ziya TUNÇ Başkan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi
Aytül BÜYÜKSARAÇ Üye İZDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni
Sevtaç DEMİRER Üye İZDOB Kostüm Kreatörü
Gülay KORKUT Üye İZDOB Kostüm Kreatörü
Sergi yeri : İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi Fuayesi
E-Posta : erdogan.ozturk@dobgm.gov.tr, izmirdob@gmail.com
Telefon ve Faks : 0232 441 01 73 – 0232 445 95 87

ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN RESĠM YARIġMASI KATILIM FORMU

Rumuz :

Adı Soyadı :

D.Tarihi ve Yeri :

Okulu :

Sınıfı ve Numarası :

Velisinin Adı :

Telefon :

Adres :

Teslim Tarihi :

Not: Birden fazla resim için ayrı ayrı doldurulacak, resimle birlikte teslim edilecektir.