İYTE’de Bir Gün

Değerli İYTE’liler,

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ’nün kuruluşunun 20. yılı anısına “İYTE’de Bir Gün” konulu “Hikâye”, “Fotoğraf” ve “Kısa Film” yarışmaları düzenlenecektir. Gelen talepler doğrultusunda yarışma takviminde değişiklik yapılmıştır. Lütfen yeni tarihleri dikkate alınız.

İYTE’li tüm öğrenci ve personelin katılımına açık olan yarışmalar için katılım koşulları aşağıda verilmektedir. Gönderilen eserler seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirilip ödüllendirilecektir.
Yarışma Takvimi:
Son Başvuru: 24 Ekim 2012 (Çarşamba)
Sonuçların İlanı: 14 Kasım 2012 (Çarşamba)
Ödüller (Tüm yarışmalar için):
1. Fotoğraf makinesi
2. Kol saati
3. Kitap okuyucu (e-book reader)
İYTE 20. YIL
HİKÂYE YARIŞMASI

Amaç: İYTE’de geçirilen “bir gün/bir olay/bir an”ın edebî bir üslûpla anlatılması.
Katılım Koşulları:
1. Yarışma, tüm İYTE öğrenci ve personeline açıktır. Yarışma koşullarının açıklandığı 29.05.2012 tarihi itibarı ile İYTE öğrencisi/personeli olan herkes yarışmalara katılabilir.
2. Hikâyeler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3. Adaylar yarışmaya sadece bir hikâye ile katılabilir.
4. Hikayeler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığı, 12 punto Times New Roman karakteriyle 10 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
5. Hikâyeler, CD’ye kayıtlı bir şekilde ve 1 adet çıktıyla beraber İYTE Basın ve Halkla İlişkiler Birimine teslim edilecektir. Gönderilecek olan MS Word dosyasının adı, yazarın adı ve soyadından oluşmalıdır.
6. Ödül alan hikâyeler, İYTE Edebiyat Topluluğu’nun çıkardığı UZAK adlı dergide; İYTE web sitesi, bülten vb. yayınlarda yayımlanacaktır.
7. Yayımlanan hikâyelere ayrıca telif ücreti ödenmez.
8. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
İYTE 20. YIL
FOTOĞRAF YARIŞMASI

Amaç: İYTE’de geçirilen “bir gün/bir olay/bir an”ın bir fotoğraf karesinde anlatılması.
Katılım Koşulları
1. Yarışma, tüm İYTE öğrenci ve personeline açıktır. Yarışma koşullarının açıklandığı 29.05.2012 tarihi itibarı ile İYTE öğrencisi/personeli olan herkes yarışmalara katılabilir.
2. Yarışmaya, daha önce düzenlenmiş yarışmalarda ve benzeri değerlendirme kurullarında ödül almış fotoğraflar katılamaz.
3. Adaylar yarışmaya en fazla 6 fotoğraf ile katılabilir. Fotoğraflar İYTE Kampüs sınırları içinde çekilmiş olmalıdır.
4. Fotoğraflarda kabul edilebilir fotoğrafik düzenlemeler dışında herhangi bir müdahale olmamalıdır. Fotoğraf ve baskıda, tarih-saat gibi yazılar bulunmamalıdır.
5. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin sorumluluk katılımcıya aittir.
6. Katılımcılar, fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya aittir.
7. Yarışma baskı dalındadır. Renkli veya siyah-beyaz baskılar aynı kategoride değerlendirilecektir. Fotoğraflar 20x30cm boyutlarında fotoğraf kâğıdına basılıp, paspartusuz, kenar boşluksuz ve hiçbir yüzeye yapıştırılmadan gönderilmelidir.
8. Fotoğraflarda, baskıların arka yüzünde sağ alt köşeye silinmeyecek şekilde, beş (5) rakamdan oluşan bir rumuz, yapıtın adı ve fotoğrafın sıra numarası yazılmalıdır (örn. 12345/Günbatımı/1 ).
9. Negatif fotoğraflı katılımda, eser, uzun kenarı 1600 piksel boyutunda ve 300 dpi JPEG formatında taranmış olmalıdır.
10. Dijital katılımda 300 dpi JPEG formatı kullanılmalıdır.
11. CD içerisindeki fotoğraflar gönderilen baskıların kadrajında olmalı, ayrıca katılım formu ile örtüşecek şekilde kaydedilerek gönderilmelidir. CD’nin üzerine rumuz/fotoğraflara verilen isim/sıra numaraları yazılmalıdır.
12. CD’deki kayıtların açılmaması durumunda Seçici Kurul sorumluluk kabul etmeyecektir.
13. CD kaydı olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Katılım Formu eksiksiz şekilde doldurularak bir zarfın içerisine konulmalı ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. Zarf, CD ve eserler, ikinci bir zarfa (katlanma ve kırılma olmaması için) konulacak ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılarak İYTE Basın ve Halkla İlişkiler Birimine teslim edilecektir.
15. Ödül alan/sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, İYTE web sitesi, bülten vb. yayınlarda yayınlanacaktır.
16. Yayınlanan eserlere ayrıca telif ücreti ödenmez.
17. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
İYTE 20. YIL
KISA FİLM YARIŞMASI
Amaç: İYTE’de geçirilen “bir gün/bir olay/bir an”ın bir film ile anlatılması.
Katılım Koşulları:
1. Yarışma, tüm İYTE öğrenci ve personeline açıktır. Yarışma koşullarının açıklandığı 29.05.2012 tarihi itibarı ile İYTE öğrencisi/personeli olan herkes yarışmalara katılabilir.
2. Filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
3. Adaylar yarışmaya sadece bir film ile katılabilir.
4. Hazırlanacak filmlerde tür kısıtlaması yoktur (kurmaca, deneysel, animasyon, belgesel, vb.)
5. Filmlerin uzunluğu 20 dakikayı geçemez.
6. Hazırlanacak filmlerin teknik bir kısıtlaması yoktur. Gösterime uygun ses ve görüntü kalitesine sahip olmak kaydıyla, cep telefonu ile çekilen filmler ile de başvurulabilir.
7. Filmler, gerekli bilgiler girildikten sonra, kurgulanmış olarak adresine yüklenecektir.
8. Ödül alan filmler, İYTE web sitesinde yayınlanacaktır.
9. Yayınlanan filmlere ayrıca telif ücreti ödenmez.
10. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.