İYTE Yenilenebilir Enerji Zirvesi

İYTE Sürdürülebilir İnovasyon

Geleceğimizin enerjisi olan ve başta İzmir olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşmaya başlayan “sürdürülebilir enerji” ve “yenilenebilir enerji”, enerji sektöründe gün geçtikçe önem ve anlam kazanmaktadır. Enerji ihtiyacının ve çevresel sorunların gittikçe artmakta olduğu günümüz dünyasında temiz enerjinin yaygınlaşması ve geleceğe yön vermesi, ülkeler arası yarışta, bir atılımdan öte, zorunluluktur.

Üniversitemiz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlenecek,“geleceğin enerjisi”temalı bu proje ile üniversitemiz öğrencilerinin ve İzmir çapından katılımcıların “neden yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji?” sorusuna cevap bulacağız. Bu kapsamda; enerji sektöründe yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin yeri ve önemini konuşacak,bu enerjilerin verimliliğini ve diğer enerji kaynaklarından farkını tartışacak, bu enerji türünün Türkiye ve Dünya’ daki kullanımı hakkında bilgi alacak ve ayrıca sektördeki firmaların biz geleceğin mühendis ve bilim insanlarının bu sektörlerde iş imkan ve fırsatlarını tanıtmalarını sağlayacağız.

Etkinliğimiz kapsamında düzenlenecek konferanslar ve eğitim seminerleri ile katılımcılar sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda bilgilendirilecek, panel ve şirket standları sayesinde de siz değerli şirket temsilcilerinden sektörü daha detaylı öğrenme fırsatı bulacaklardır.

Jeotermal Enerji,Rüzgar Enerjisi,Solar Enerji ve Hidro-Elektrik konularında düzenlenecek panellerin etkinlikte öğrenci arkadaşlarımızın da projelerini sunabilecekleri sergiler ve şirketlerin temsil edildiği standlar yer alacaktır. Konumuza ilişkin film gösterimleri ile de zenginleştirilecek zirvemiz her kesime hitap eden ve yararlı olacak bir etkinliktir.

Bu yıl 4. kez düzenleyeceğimiz sektörü farketmezsizin hayatımızın oldukça önemli bir parçası olan sürdürülebilirliği tartışacağımız Sust’ino 2018’de siz değerli katılımcıları aramızda görmekten İYTE İnovasyon Topluluğu ve İYTE öğrencileri olarak onur duyarız.

https://www.facebook.com/iyteinovasyontoplulugu

https://twitter.com/IyteInovasyon14