İyon yapılı bileşiklerin sulu çözeltilerinin iletkenliginin incelenmesi

DENEYİN ADI: İyon yapılı bileşiklerin sulu çözeltilerinin iletkenliginin incelenmesi

AMAÇ: İyonik bilesiklerinin sulu çözeltilerinin elektrik iletkenligini araştırmak.

DENEYİN ARAÇ VE GEREÇLERİ:

Beher glas ( 250 ml)

baglantı kabloları

katı sodyum klorür ve bakır klorür

ampermetre (O,1A)

2,5 voltluk ampul ve duy

güç kaynagı

su ve cam çubuk

krokodil

çelik elektrot (2 adet )

dereceli silindir

DENEYİN YAPILIŞI

Güç kanagının çıkış uçlarına baglantı kabloları ile çelik elektrotları ampermetre ve 2,5 voltluk bir ampulü baglayarak bir devre kurun. Ancakbu arada elekrotları degdirin. Ampul ışık veriyormu?

Bir beher glasın ¼ üne kadar saf su doldurarak düzenegi kurun. Devreye akım verin. Ampul ışık veriyormu? Saf suyun elektirik akımını iletmedigi söylenilebilirmi?

Bu kez ¼ üne kadar sar su koydugunuz beher glasa,daha önce hazırladıgınız yemek tuzu(sodyum klorür) çözeltisinden her defasında onar ml ilave edin ve cam çubukla karıştırın. Beher glasa her 10 ml yemek tuzu çözeltisi ilave ettiginizde ampulun verdigi ışıkları kontrol edin. Belirlediginiz degişmeleri not alın. Aynı işlemleri bakır klorür çözeltisi ile tekrar edin.

SONUÇ

Yaptıgımız deneye iyonik katıların elektirik akımını iletmedigini, çözeltilerinin elektrik akımını ilettigini görürüz . iyonik bileşikler sıvılaştılarında yada suda çözündüklerinde iyonlar arası örgü yapısı bozulur. Böylece hareket serbestligine kavuşan anyon ve katyonlar elektirik yüklerini taşıyabilir ve elektirik akımını iletir.