İyi Yönetişim Okulu

Carl Friedrich Goerdeler-İyi Yönetişim Okulu

Kamu sektörü veya sivil toplum sektöründe çalışıyor ve uluslararası ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesinde etkin bir rol alıyor musunuz?
Sizi mesleki olarak geliştirecek eğitimler almak ve Avrupalı meslektaşlarınızla yeni ilişkiler kurmak istiyor musunuz?
Yeni fikirler ve yenilikçi konseptler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek istiyor musunuz?

Carl Friedrich Goerdeler İyi Yönetişim Okulu, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’da çalışan yeni nesil yöneticilerinin iyi yönetişim konusunda gelişmelerini sağlıyor ve böylelikle kamu ve sivil
toplum sektöründe (kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları v.b) sorumluluk üstlenmeleri konusunda onları bilinçlendiriyor. Program, adını idare hukukçusu ve direnişçi Carl Friedrich Goerdeler’den (1884 – 1945) almıştır.

İyi Yönetişim Okulu,
:: seminerlerle kendinizi geliştirmeye, tartışmalara ve proje çalıştaylarına etkin bir şekilde katılım
sağlamaya,
:: Almanya, Avrupa Birliği ve katılımcı ülkeler ile bağlantılar kurmaya,
:: İyi yönetişim ve idari reformların geliştirilmesine katkıda bulunmaya, davet ediyor.

Program dört aşamalı olarak gerçekleştirilecektir:
:: Berlin ve Varşova’da gerçekleştirilecek üç haftalık bir seminer (31 Ağustos – 21 Eylül 2013)
:: Projenin, katılımcılar tarafından kendi ülkelerinde uygulanması (Ekim 2013 – Ağustos 2014)
:: Ara Değerlendirme Semineri (Şubat 2014)
:: Kapanış Semineri (Berlin – Ağustos 2014)

Programın temel konuları:
Sorumluluk üstlenmek:
Katılımcılar; idari reformlar, modernizasyon ve iyi
yönetişim konularında eğitim alacaklardır.
Kulislerin ardını görmek:
Katılımcılar; Almanya ve Avrupa Birliği’nde yönetim ve
iletişim alanlarında iyi örneklerle tanışacak, siyasi hayata
dair bilgiler edinecek ve yeni ilişkiler ile ağlar kuracaktır.
Sürdürülebilir Çalışma:
Katılımcılar; çalıştıkları kurum ile ilgili bir proje
geliştirecek, proje yönetimi konusunda eğitim alacak ve
programı takip eden yıl boyunca bu projeyi
uygulayacaklardır.

Başvuru için gerekli şartlar aşağıda sunulmuştur:
:: Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan,
Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna vatandaşı olmak,
:: Bu ülkelerde yaşıyor ve çalışıyor olmak,
:: Üniversite eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
:: Kamu veya sivil toplum sektöründe (kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları v.b.) iş deneyimine
sahip olmak ve yöneticilerinin bilgileri dahilinde
başvuruyor ve onlar tarafından destekleniyor olmak
:: Somut bir proje fikrine sahip olmak, iyi yönetişim
ile siyasi konulara ilgi duymak
:: Toplumsal sorumluluk bilinci, yöneticilik nitelikleri
ve angajman sahibi olmak,
:: Çok iyi derecede Almanca ve temel seviyede
İngilizce bilmek.
Program dili Almancadır.
Seyahat ile konaklama masrafları, seminerler ve
gerekli görüldüğü takdirde Almanca dil kursu ücretleri
ile 400 Avro tutarında harcırah, Robert Bosch Vakfı
tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki web sitesinden
ulaşabilirsiniz: www.goerdeler-kolleg.de
Başvuru için
Marie-Lena May
Telefon +49(0)30/25 42 31-13
Telefax +49(0)30/25 42 31-16
m.may@dgap.org
www.dgap.org
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik e. V. (DGAP)
Zentrum für Mittel- und Osteuropa der
Robert Bosch Stiftung
Rauchstraße 17/18
10787 Berlin
Program Yönetimi
Markus Lux
Robert Bosch Stiftung GmbH
www.bosch-stiftung.de
Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2013