İyi Şeyler Konuşalım / Yeni Normal ve Dirençlilik

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışmanü

Prof. Dr. B. Aykut Arıkan / Strateji ve İnovasyon Araştırmaları Derneği Başkanı