İyi Şeyler Konuşalım / Siyaset Okuryazarlığı

İyi Şeyler Konuşalım / Siyaset Okuryazarlığı

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışman
Prof. Dr. Süleyman İnan / Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Siyaset okuryazarlık, bireylerin siyaseti değerlendirebilmesine imkân veren temel bilgileri, bazı becerileri ve bu yöndeki yetenekleri anlatır.
Siyaset okuryazar olan kişi, siyasetle ilgili temel bilgi edinmiş, o yönde beceri gösteren ve yeteneğini açığa çıkaran demektir.