İyi Şeyler Konuşalım / Gıda Okuryazarlığı

Kübra Karahanoğlu / Psikolojik Danışman
Defne Koryürek / Yazar – Aktivist