‘İyi Fikir’ İş Projeleri ve Girişimcilik Yarışması

“İYİ FİKİR”
İŞ PROJELERİ VE GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI
“İyi Fikir” yarışması, girişimci ruha sahip Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasının
ilgisini çekebilecek proje ve fikirlerinin değerlendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılarak hayata
geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir. III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri
kapsamında gerçekleştirilecek olan bu yarışma ile lisans ve lisansüstü öğrencileri alan
kısıtlaması olmaksızın, proje ve fikirlerini hayata geçirmek için gerekli desteği bulacak ve
bu yarışma sayesinde üniversitemizde rekabet ortamı içinde yenilikçi fikir ve projeler
yarışacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?
1. Yarışmaya Uludağ Üniversitesinin lisans ve lisansüstü öğrencileri bireysel olarak veya
en fazla 5 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir. Grup halindeki katılımlarda
tüm üyelerin katılım koşullarını sağlaması zorunludur. Grup adına başvuru grup
sorumlusu tarafından yapılacak, başvuru formunda diğer ekip üyelerinin bilgileri ayrıca
doldurulacaktır.
2. Yarışmacıların, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmaları gereklidir.
3. Yarışmaya yenilikçi iş fikirlerinin getirilmesi zorunludur.
Yarışmaya sunulan fikir,
Tamamıyla yeni bir uygulama (ürün, yöntem, hizmet, tasarım vb.),
Var olan bir uygulamanın (ürün, yöntem, hizmet, tasarım vb.) yeni bir alanda
kullanılması,
Yerel bölge için yeni bir uygulama (ürün, yöntem, hizmet, tasarım vb.),
Var olan bir uygulamanın (ürün, yöntem, hizmet, tasarım vb.)
geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı
olabilir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Adaylar görev aldıkları bilimsel araştırma ve projelerden elde ettikleri sonuçları,
fikirleri, prototip ve benzeri araştırma ve proje çıktılarını başvuru ve sunumlarında
kullanabilirler.
2. Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle
başvuruda bulunamazlar. Ancak, mevcut sahibi oldukları veya çalıştıkları şirket dışında
geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda
şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
3. Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir. Fikir daha önce
ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır.
4. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve
yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir.
5. Yarışmaya giren gerçek ya da tüzel kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik
ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da
kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak
uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler,
mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve
pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal
telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir üçüncü parti kişi
veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
6. Grup halindeki katılımlarda, bir kişi, birden fazla girişimci gruba üye olamaz. Bir üyesi
birden fazla gruba üye görünen girişimci grupların başvuruları kabul edilmez.
7. Takım halinde yapılan başvurularda takım üyelerinin çalışmaya katkı yüzdeleri belirtilir
ve ödülün paylaşımı bu oran üzerinden yapılır.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur. Yarışmacılar tüm sektörlerden yenilikçi
uygulamalar veya teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirleri ile başvurulabilirler.
Tüm sektörlere yönelik, bölgesel, ulusal veya küresel verimliliğe, kalkınmaya ve
istihdama katkı sağlayan, geleneksel iş kollarında verimlilik ve yenilikçi bakış açısı
getiren, günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıran yenilikçi fikirler yarışma
kapsamındadır.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme 3 aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşama ön eleme aşamasıdır. Projelerin yarışma konusu kapsamında olup
olmadığının değerlendirileceği ön eleme aşaması yarışmacıların online olarak
dolduracakları ve elden teslim edecekleri ıslak imzalı “Başvuru Formu” ile 5
dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlayarak başvuru sırasında teslim edecekleri
video kaydı üzerinden yapılacaktır.
Yarışmacıların ön eleme turuna katılabilmeleri için 31 Mayıs 2013 günü saat
17:30’a kadar http://arge.uludag.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formu ile
gizlilik sözleşmesini doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ıslak imzalı başvuru formu
ve gizlilik sözleşmesi çıktısı ile eğer varsa video kaydını Proje Yönetim Merkezi’ne
teslim etmeleri gerekmektedir.
İkinci aşama eleme aşamasıdır. Ön eleme aşamasını geçen yarışmacılar projelerini
seçici kurul ve seyirciler önünde sunacaklardır. Projeler seçici kurul tarafından
sözlü olarak yapılan sunumlar üzerinden değerlendirilecek, 100 üzerinden 70 ve
üzeri puan alan projeler, yarışmaya katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü
sunumda yarışmacıya verilecek süre ve sunumun içeriği seçici kurul tarafından
belirlenecek ve yarışmacılara sunumdan 15 gün önce bildirilecektir.
Elemeyi geçen adaylar, final aşamasında jüri ve seyirciler karşısında projelerini
sunacaktır.
Yarışmacılar, sunumları sırasında gerek duyacakları tüm materyal, ekipman, araç-
gereci temin etmekle yükümlüdür.

YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ:
Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2013 saat 17:30’dur.SEÇİCİ KURULLAR VE ÜYELERİ:
Seçici kurul ve jüri üyeleri alanında uzman girişimciler, iş adamları ve akademisyenlerden
oluşmaktadır.

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü: 10.000-TL
İkincilik ödülü: 5.000-TL
Üçüncülük ödülü: 2.500-TL

İlk üçe giren adaylar Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne bölüm veya

anabilim dalında beraber çalıştıkları bir öğretim üyesi ile birlikte sundukları iş fikrine
yönelik bir araştırma projesi sunmaları halinde birinci olan yarışmacıya 150.000 TL’lik,
ikinci olan yarışmacıya 70.000 TL’lik, üçüncü olan yarışmacıya ise 25.000 TL’lik bir
araştırma projesi desteği öncelikli olarak verilecektir (Bu destek, araştırma projesinin
yürütülmesi için gerekli faaliyetlerde kullanılabilecektir).
Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara
aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya
projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu
yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım
üyelerinin sorumluluğundadır.
Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir.
Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup

olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin
olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 2 =