İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik Yarışması 2014

“İYİ FİKİR”

İŞ PROJELERİ VE GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI

 

ŞARTNAMESİ

 

 

YARIŞMANIN AMACI

 

IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik ” yarışması, girişimci ruha sahip Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin iş dünyasının ilgisini çekebilecek proje ve fikirlerinin değerlendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılarak hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

 

YARIŞMANIN KAPSAMI

 

Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur. Yarışmacılar tüm sektörlerden yenilikçi uygulamalar veya teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirleri ile başvurulabilirler. Tüm sektörlere yönelik, bölgesel, ulusal veya küresel verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayan, geleneksel iş kollarında verimlilik ve yenilikçi bakış açısı getiren, günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıran yenilikçi iş fikirleri yarışma kapsamındadır.

 

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 

1. Yarışmaya Uludağ Üniversitesinin lisans ve lisansüstü öğrencileri bireysel olarak veya en fazla 5 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapabilir. Ekip halindeki katılımlarda tüm üyelerin katılım koşullarını sağlaması zorunludur. Proje başvuru formu ekip adına, ekip lideri tarafından doldurulması, başvuru için gerekli diğer belgelerle birlikte teslim edilmesi gereklidir.

 

2. Yarışmacıların, Uludağ Üniversitesi öğrencisi, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmaları gereklidir.

 

3. Yarışmaya yenilikçi iş fikirlerinin getirilmesi zorunludur.

Yarışmaya sunulan fikir (ürün, yöntem, hizmet, tasarım vb.),

 • Tamamıyla yeni bir uygulama,
 • Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması,
 • Yerel bölge için yeni bir uygulama,
 • Var olan bir uygulamanın  geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımına yönelik  olabilir.

 

 

BAŞVURU İÇİN  GEREKLİ BELGELER

 • Proje başvuru formu (Ekip adına ekip lideri tarafından doldurulacaktır.)
 • Yarışmacı/yarışmacıların özgeçmiş formu
 • Yarışmacı/yarışmacıların öğrenci belgesi
 • Yarışmacı/yarışmacıların transkript belgesi
 • Gizlilik sözleşmesi (Tüm ekip üyeleri tarafından okunarak imzalanacaktır.)
 • İş Planı (Birinci aşamayı geçen projeler için,  “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı”  ardından hazırlanarak  UU-PYM Ofisine teslim edilecektir.)

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, belgeleri ilanda belirtilen süre içerisinde Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi’ne  (PYM)  ulaşmayan veya faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

 

KATILIM KOŞULLARI

 

1. Yarışmacı/Yarışmacılar görev aldıkları bilimsel araştırma ve projelerden elde ettikleri sonuçları, fikirleri, prototip ve benzeri araştırma ve proje çıktılarını başvuru ve sunumlarında kullanabilirler.

 

2. Yarışmacı/Yarışmacılar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar. Ancak, mevcut sahibi oldukları veya çalıştıkları şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.

 

3. Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir. Fikir daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır.

 

4. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir.

 

5. Yarışmaya giren gerçek ya da tüzel kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir üçüncü parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

6. Ekip halindeki katılımlarda, bir kişi, birden fazla ekibe üye olamaz. Bir üyesi birden fazla ekibe üye görünen yarışmacı/yarışmacıların başvuruları kabul edilmez.

 

7. Ekip halinde yapılan başvurularda ekip  üyelerinin çalışmaya katkı yüzdeleri belirtilir ve ödülün paylaşımı bu oran üzerinden yapılır.

 

DEĞERLENDİRME   SÜRECİ

Başvurular, “Yürütme Komitesi”nce belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden, seçici kurullar ve jüri tarafından  değerlendirilir.

Değerlendirme süreci,  ön eleme ve ardından üç aşamadan oluşmaktadır.

 

Ön Eleme: 

Yarışmacıların ön elemeye katılabilmeleri için,  30 Mayıs 2014 günü saat 17:00’a kadar / www.uludagtto.com adresinde yer alan proje başvuru formunu ve  gizlilik sözleşmesini doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ıslak imzalı (proje başvuru formu ve gizlilik sözleşmesi )  çıktılarını Proje Yönetim Merkezi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Ön eleme, yarışmacıların başvuru aşamasında, doldurarak elden teslim etmek zorunda oldukları; ıslak imzalı “Proje Başvuru Formu”, “ Gizlilik Sözleşmesi”  ve  başvuru sırasında teslim edilmesi gerekli diğer belgelerin (Yarışmacı/yarışmacıların özgeçmiş formu, yarışmacı/yarışmacıların öğrenci belgesi, yarışmacı/yarışmacıların transkript belgesi)  Başvuru için gerekli belgeleri  eksik ya da hatalı doldurulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Aşama Değerlendirme

Bu aşamada, ön elemeden geçen başvuruların tamamı, Yürütme Komitesi tarafından oluşturulan Seçici Kurul/Kurullar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, proje bilgileri formunda yer alması gereken; proje fikri ve işe dönüştürme süreci, projenin sağladığı yenilik, projenin pazar ve rekabet gücü, proje için gerekli finansman, proje yönetimi, bilgileri üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen 30 yarışmacı/yarışmacı ekip belirlenecektir.

2. Aşama Değerlendirme

Birinci aşamayı geçen yarışmacılar, UÜ ve KOSGEB işbirliğinde “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı”na alınırlar. Bu eğitimlere katılmak ve devam zorunludur. Yarışmaya ekip  olarak katılan yarışmacılardan sadece ekip lideri eğitime katılabilecektir. Eğitim tamamlandıktan sonra, yarışmacılar iş fikirlerini hayata geçirecek iş planlarını hazırlayarak UU-PYM Ofisine teslim etmek zorundadırlar. Bu aşamadan  sonra  değerlendirme, hazırlanan iş planları üzerinden seçici kurul/kurullar tarafından yapılacaktır. Sözlü sunumda yarışmacıya verilecek süre ve sunumun içeriği seçici kurul tarafından belirlenecek ve yarışmacılara sunumdan 15 gün önce bildirilecektir.

İkinci aşamada, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı”nı başarı ile tamamlayan yarışmacı/yarışmacılar, KOSGEB’den onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

3. Aşama Değerlendirme (Final)

Finale kalan yarışmacı/yarışmacılar projelerini jüri önünde,  kamuya ve basına açık canlı yayında sözlü olarak sunulacaktır. Bu aşamada eleme, jüri heyeti tarafından yapılacaktır.
Sunumları takiben, jüri kararı ilan edilerek dereceye giren yarışmacı/yarışmacılara  ödüllerinin takdim edildiği ödül töreni gerçekleştirilecektir.

ÖDÜLLER:

 

Birincilik ödülü   : 10.000-TL

İkincilik ödülü     :   5.000-TL

Üçüncülük ödülü :  2.500-TL

 

Yarışmada ilk üçe giren adaylar Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne bölüm veya anabilim dalında beraber çalıştıkları bir öğretim üyesi ile birlikte sundukları iş fikrine yönelik bir araştırma projesi sunmaları halinde birinci olan yarışmacıya 150.000 TL’lik, ikinci olan yarışmacıya 70.000 TL’lik, üçüncü olan yarışmacıya ise 25.000 TL’lik bir araştırma projesi desteği öncelikli olarak verilecektir (Bu destek, araştırma projesinin yürütülmesi için gerekli faaliyetlerde kullanılabilecektir).

 

Yarışma değerlendirme sürecinde, ikinci aşamada, “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı”nı başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan yarışmacı/yarışmacılar, iş fikirlerini şirketleştirmeleri durumunda, KOSGEB’den  30.000 TL hibe, 70.000TL faizsiz geri ödemeli kredi kullanma imkanına kavuşabileceklerdir.

 

Ayrıca, yarışmaya katılan ve şirket kurmayı düşünen üç yarışmacıya, UÜ-TTO A.Ş. tarafından Kuluçka Merkezi kaynaklarından yararlandırılarak şirket kurma desteği verilecektir.

 1. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 2. Ödüller takım adına ekip liderine verilir. Ödülün ekip içinde dağılımı ekip üyelerinin sorumluluğundadır.
 3. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir.
 4. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

 

SEÇİCİ KURUL/KURULLAR VE JÜRİ HEYETİ

Uludağ üniversitesi PYM tarafından programın yürütülmesinde görev alacak bir “Yürütme Komitesi” oluşturulur. Değerlendirmelerde görev alacak seçici kurul/kurullar ve jüri heyeti, komite tarafından önerilir, PYM  tarafından onaylanır.

Seçici kurul/kurullar ve jüri üyeleri, alanında uzman girişimciler, iş adamları ve akademisyenlerden oluşturulur.

Seçici kurul/kurullar, birinci ve ikinci aşama değerlendirmede, jüri heyeti ise üçüncü aşama (final aşaması) değerlendirmede görev alacaktır.

Değerlendirme, ilgili kurul/kurullar ve jüri heyeti tarafından, Yürütme Komitesince belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır ve  ön eleme ve ardından  üç aşamadan oluşmaktadır.

YÜRÜTME KOMİTESİ VE DİĞER ORGANLARININ BAŞVURU SONRASI ÇALIŞMA ŞARTLARI

Yarışmacı adayların başvuruları, sebep gösterme yükümlülüğü olmaksızın seçici kurul tarafından reddedilebilir.

Yarışmacı, işbu halde herhangi bir hak, zarar, ziyan, masraf talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eder. Başvurusu kabul edilen yarışmacı adayı mücbir sebepler haricinde fikir, proje veya ürününü yarışmadan çekmeyeceğini ve yarışmaya ilişkin taahhüt etmiş olduğu şartları yerine getireceğini kabul eder.

Yarışmacıların fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla, jüri üyeleri ve yönetim komitesi üyeleri ile yarışmacı   arasında bir gizlilik anlaşması imzalanacaktır. Ancak, yarışmaya katılım neticesinde gizlilik anlaşması imzalanan taraflar dışında bir kişi/tüzel kişi/kurum veya kuruluş tarafından yarışmacının fikri mülkiyet hakkının zarara uğraması sebebiyle yarışmacı, jüri üyeleri ve/veya yönetim komitesi üyelerinden hiçbir koşul altında herhangi bir hak, zarar, ziyan, masraf talebinde bulunmayacağını kabul eder. Bahsi geçen fikri mülkiyet hakkına gelebilecek zararlardan, yarışma yönetim komitesi ve/veya jüri üyelerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fikri mülkiyet haklarını koruma altına almak amacıyla, yarışmacı başvurusu öncesinde fikir/proje veya ürününe ilişkin patent veya tasdik işlemi gerçekleştirmekte serbesttir.

Yarışma şartnamesinde yarışma kurulu değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YARIŞMAYA SON BAŞVURU TARİHİ:

 

Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Mayıs 2014 saat 17.00’dur.

Gizlilik Sözleşmesi
İyi Fikir Önemli Tarihler
İyi Fikir Yarışma Şartnamesi
Özgeçmiş  Formu
Proje Başvuru Formu

Formlarınızı Rektörlük Binası, danışmanlar katı, sekreter Sezen Kars’a teslim edebilirsiniz.

“İyi Fikir Yarışması Başvuru Bilgilendirme Videosu”

 

“İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik ” yarışması son başvuru tarihi Üniversitemiz internet ve e-posta hizmetlerinde yapılan değişiklik ve güncellemeler nedeniyle 11.06.2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.