İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik Yarışması

Girişimcilik Yarışması
Girişimcilik Yarışması

İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik Yarışması

Yarışmanın Amacı

Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri kapsamında gerçekleştirilecek olan “İyi Fikir İş Projeleri ve Girişimcilik ” yarışması, girişimci ruha sahip Uludağ Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, iş dünyasının ilgisini çekebilecek ticarileşme potansiyeli yüksek  proje ve fikirlerinin değerlendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılarak hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Kapsamı

Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur. Yarışmacılar tüm sektörlerden yenilikçi uygulamalar veya teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirleri ile başvurulabilirler. Tüm sektörlere yönelik, bölgesel, ulusal veya küresel verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayan, geleneksel iş kollarında verimlilik ve yenilikçi bakış açısı getiren, günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıran yenilikçi iş fikirleri yarışma kapsamındadır.

Yarışma Katılım Şartları

 1. Yarışmaya Uludağ Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bireysel olarak veya en fazla 5 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapabilir.Ekip halindeki katılımlarda tüm üyelerin katılım koşullarını sağlaması zorunludur. Ekip halindeki katılımlarda, bir kişi, birden fazla ekibe üye olamaz. Bir üyesi birden fazla ekibe üye görünen yarışmacı/yarışmacıların başvuruları kabul edilmez.
 1. Yarışmaya yenilikçi iş fikirlerinin getirilmesi zorunludur.

Yarışmaya sunulan fikir (ürün, yöntem, hizmet, tasarım vb.):

 • Tamamıyla yeni bir uygulama,
 • Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması,
 • Yerel bölge için yeni bir uygulama,
 • Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı, şeklinde olabilir.

Yarışma Takvimi

Yarışma Başvuru İlanı: 8 Kasım 2017

Yarışma Başvuru Son Tarih: 12 Şubat 2018

Ön Değerlendirme: 15 Şubat 2018

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 16 Şubat 2018

Canvas eğitimi : açıklanacak

Çeyrek Final Sunumu: 28 Şubat 2018

Yarı Finalist Sunumu:  14 Mart 2018

Finalistlerin Açıklanması:  16 Mart 2018

Yarışma: 3 Nisan 2018

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvurunuzu online olarak sisteme yüklemek için tıklayınız.

Ön kabul alındıktan sonra çıktısı alınarak Proje Yönetim Merkezi Sekreterliğine teslim edilmesi gereken belgeler:

 • Proje başvuru formu (Ekip adına ekip lideri tarafından doldurulacaktır.)
 • Yarışmacı/yarışmacıların özgeçmiş formu
 • Yarışmacı/yarışmacıların öğrenci belgesi (Bağlı olunan birim sekreterliğinden alınacaktır.)
 • Gizlilik Sözleşmesi (Tüm ekip üyeleri tarafından okunarak imzalanacaktır.)
 • Ekip halinde yapılan başvurularda ekip üyelerinin çalışmaya katkı yüzdeleri belirtilir  belge (ödülün paylaşımı bu oran üzerinden yapılır).

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, belgeleri ilanda belirtilen süre içerisinde Uludağ Üniversitesi Proje Yönetim Merkezi’ne  (PYM)  ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Yarışmacı/Yarışmacılar görev aldıkları bilimsel araştırma ve projelerden elde ettikleri sonuçları, fikirleri, prototip ve benzeri araştırma ve proje çıktılarını başvuru ve sunumlarında kullanabilirler.
 1. Yarışmacı/Yarışmacılar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar. Ancak, mevcut sahibi oldukları veya çalıştıkları şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
 1. Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün sorumluluk fikir sahibine aittir. Fikir daha önce ödül almamış veya uygulanmamış olmalıdır.
 1. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir.
 1. Yarışmacılar yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir üçüncü parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

Değerlendirme Süreci

Başvurular, “ PYM Yürütme Komitesi”nce belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden, seçici kurullar tarafından  değerlendirilir.

Değerlendirme süreci,  3 aşamadan oluşmaktadır.

Yarışmacıların İYİ FİKİR yarışmasına katılabilmeleri için, 3 Şubat 2017 günü saat 17:00’a kadar Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Rektörlük Binası Danışmanlar katı adresinde proje başvuru formu, öğrenci belgesi, özgeçmiş, ve  gizlilik sözleşmesi ve istenen diğer belgeleri doğru ve eksiksiz olarak doldurup, ıslak imzalı (proje başvuru formu ve gizlilik sözleşmesi)  çıktılarını Proje Yönetim Merkezi’ne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeleri  eksik ya da hatalı doldurulmuş projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Aşama: Elemeler

Bu aşamada, başvuruların tamamı, Yürütme Komitesi tarafından oluşturulan Seçici Kurul/Kurullar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, proje bilgileri formunda yer alması gereken; proje fikri ve işe dönüştürme süreci, projenin sağladığı yenilik, projenin pazar ve rekabet gücü, proje için gerekli finansman, proje yönetimi, bilgileri üzerinden yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen yarışmacı/yarışmacı ekip belirlenecektir.

2. Aşama: Eğitimler

Bu aşamaya geçen adaylar “Business Canvas Model” eğitimini alarak iş fikirlerini geliştireceklerdir. İş fikirlerini geliştiren ve son haline veren adaylar “Pitching” eğitimi alarak fikirlerini nasıl sunmaları gerektiği konusunda eğitileceklerdir.   Hem “Business Canvas Model” hem de “Pitching” eğitimlerine katılmak zorunludur. Bu eğitimlere katılmayan başvuru sahipleri elenmiş sayılacaklardır.

3. Aşama: Final

Yarışmacı/yarışmacılar projelerini jüri önünde,  kamuya ve basına açık canlı yayında sözlü olarak sunulacaktır. Bu aşamada eleme, jüri heyeti tarafından yapılacaktır.

Sunumları takiben, jüri kararı ilan edilerek dereceye giren yarışmacı/yarışmacılara  ödüllerinin takdim edildiği ödül töreni gerçekleştirilecektir.

Ödüller:

Birincilik ödülü   : 10.000 TL

İkincilik ödülü     :   5.000 TL

Üçüncülük ödülü :  2.500 TL

Yarışmada ilk üçe giren adaylar Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne bölüm veya anabilim dalında beraber çalıştıkları bir öğretim üyesi ile birlikte sundukları iş fikrine yönelik bir araştırma projesi sunmaları halinde birinci olan yarışmacıya 150.000 TL’lik, ikinci olan yarışmacıya 75.000 TL’lik, üçüncü olan yarışmacıya ise 30.000 TL’lik bir araştırma projesi desteği öncelikli olarak verilecektir. (Bu destek, araştırma projesinin yürütülmesi için gerekli faaliyetlerde kullanılabilecektir.)

Ayrıca, yarışmaya katılan ve şirket kurmayı düşünen üç yarışmacıya, UÜ-TTO A.Ş. tarafından Kuluçka Merkezi kaynaklarından yararlandırılarak şirket kurma desteği verilecektir.

Ödüller hakkında:

 1. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 2. Ödülün ekip içinde dağılımı ekip üyelerinin sorumluluk oranı miktarında paylaştırılır.
 3. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir.
 4. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

Yürütme Komitesi ve Diğer Organlarının Başvuru Sonrası Çalışma Şartları

Yarışmacı adayların başvuruları, sebep gösterme yükümlülüğü olmaksızın seçici kurul tarafından reddedilebilir.

Yarışmacı, işbu halde herhangi bir hak, zarar, ziyan, masraf talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eder. Başvurusu kabul edilen yarışmacı adayı mücbir sebepler haricinde fikir, proje veya ürününü yarışmadan çekmeyeceğini ve yarışmaya ilişkin taahhüt etmiş olduğu şartları yerine getireceğini kabul eder.

Yarışmacıların fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla, jüri üyeleri ve yönetim komitesi üyeleri ile yarışmacı   arasında bir gizlilik anlaşması imzalanacaktır. Ancak, yarışmaya katılım neticesinde gizlilik anlaşması imzalanan taraflar dışında bir kişi/tüzel kişi/kurum veya kuruluş tarafından yarışmacının fikri mülkiyet hakkının zarara uğraması sebebiyle yarışmacı, jüri üyeleri ve/veya yönetim komitesi üyelerinden hiçbir koşul altında herhangi bir hak, zarar, ziyan, masraf talebinde bulunmayacağını kabul eder. Bahsi geçen fikri mülkiyet hakkına gelebilecek zararlardan, yarışma yönetim komitesi ve/veya jüri üyelerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fikri mülkiyet haklarını koruma altına almak amacıyla, yarışmacı başvurusu öncesinde fikir/proje veya ürününe ilişkin patent veya tasdik işlemi gerçekleştirmekte serbesttir.

Yarışma şartnamesinde yarışma kurulu değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Yarışmaya Son Başvuru Tarihi:

Yarışmanın son başvuru 12 Şubat 2018 saat 17.00’dır.

Yarışma Başvuru Merkezi:

Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası, Danışmanlar Katı, PYM  Birimi, Görükle, Bursa

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin