IX. Zeka ve Yetenek Kongresi

Zeka ve Yetenek Kongresi
Zeka ve Yetenek Kongresi

Zeka ve yeteneğin buluştuğu 2 unutulmaz gün: 21-22 Ekim!
IX. Zeka ve Yetenek Kongresi’nde sizi konuşmalar, atölyeler ve panellerle dolu bir deneyim bekliyor.

Konuya ilgi duyan herkes IX. Zeka ve Yetenek Kongresi’ne katılabilir. Veli, öğretmen ya da öğrenciler kendileri için birçok faydalı konu bulacaktır.

9.Zeka ve Yetenek Kongresi, 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenecek. Kongre, üstün zekâ ve yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele alınmasını amaçlamaktadır.

Kongreye, ebeveynler, öğretmenler, araştırmacılar, eğitimciler, uzmanlar ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Kongrede, alanında uzman konuşmacılar tarafından aşağıdaki konularda sunumlar yapılacak:

  • Zekâ ve yetenek kavramı
  • İnsanın bütünlüğü içerisinde zekâ ve yetenek
  • Zekâ ve yeteneğin hayat başarısındaki rolü
  • Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik yapılan çalışmalar
  • Üstün zekâlı ve yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları

Kongrenin amacı, üstün zekâ ve yetenekli bireylerin potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. Kongre, bu alanda çalışan profesyoneller ve aileleri bir araya getirerek, bilgi ve deneyim paylaşımı için bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Kongreye kayıt yaptırmak için www.kongre.tzv.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

IX. Zeka ve Yetenek Kongresi Açılış

Emrehan Halıcı
Türkiye Zeka Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Hasan Mandal
TÜBİTAK Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
ODTÜ Rektörü

Prof. Dr. Necdet Ünüvar
TZV Genel Kurul Üyesi, Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

IX. Zeka ve Yetenek Kongresi Konuşmacıları

Doç. Dr. Selda Aras
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sinan Canan
Türk biyolog ve sinir bilim uzmanı, yazar

Doç. Dr. Meltem Eryılmaz
Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Yiğit Güralp
Sinema Sanatçısı, Yapımcı,Yazar

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer
ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Eren Kalay
ODTÜ Rektör Danışmanı

Ercan Kesal
Oyuncu, Yönetmen, Yazar

Deniz Keskin
ODTÜ GVO Kurucu Temsilcisi

Prof. Dr. Türker Kılıç
Beyin Cerrahisi Profesörü

Dr. Şeref Oğuz
TZV Yönetim Kurulu Üyesi, Yazar

Ceyda Olguner
Aktrist

Prof. Dr. Ferhunde Öktem
TZV Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ziya Selçuk
TZV Genel Kurul Üyesi, Eski Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Selçuk Şirin
New York Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yazar

Prof. Dr. Mustafa Sever
Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakan Tüzün
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Soner Yıldırım
ODTÜ, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak
ODTÜ, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Zeyrek
ODTÜ Rektör Yardımcısı
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

IX. Zeka ve Yetenek Kongresi Atölyeleri

Zeki Çatal
Atölye: Matematik Sirki
Sirk burada bir metafor. (Günümüzde hayvan hakları mücadelesi sonucu artık modern sirklerde hayvanlar yer almıyor ve onlara zarar verilmediğini ekleyeyim. Çocuklar sirki sever. Sirk neden sevilir?

Saliha Demir
Atölye: Saçmalama Özgünlüğü
Sanatsal bir üretimin temel dayanağı olan yaratıcılığa yazarın “saçmalama
özgünlüğü” olarak tanımlamaya çalıştığı çerçeveden bakmak. Yaratıcı drama ve okuma
çemberi tekniklerinin.

Doç. Dr. Burak Karabey ve Uğur Mert
Atölye: TASARI GEOMETRİ ve SINIF İÇİ UYGULAMA ATÖLYESİ
Geometri insanlık tarihine sadece matematik değil, felsefe, bilim ve mimari alanlarda da ışık tutmuştur. Öklid’in meşhur kitabı Elemanlar ile başlayan bu yolculukta.

Doç. Dr. Ali Özgür Kişisel
Atölye: Oyunlarda ve matematikte simetri
Simetri kavramı matematiğin hemen her alanında önemli rol oynamaktadır. Simetriler, matematiğin Grup Teorisi dalı tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.

Fatih Küçük
Atölye: Çizgi Film Nasıl yapılır?
Görsel sanatlar bölümünden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra 11 ülkede 200 üzerinde köy okulunda gönüllü olarak duvar resimleri yaptı.
Sinema TV alanında yüksek lisans yaparken çizgi filmler üzerine.

Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı
Atölye: Üstün Yetenekli Çocuğu/Öğrenciyi Anlama, Eğitme ve Destekleme Yol Haritası
Üstün yetenekli bir çocuğun ailesi veya öğretmeni olmak, düşünülenden hem çok daha keyifli hem de çok daha engebeli bir yola çıkmak gibidir.

Prof. Dr. Belma Tuğrul
Atölye: LEGO Tuğlalarıyla Yaratıcı Düşünme Becerileri
LEGO Tuğlalarını kullanarak, sadece çocukların değil yetişkinlerin de davranış, duygu ve düşünce dünyasında kendini ifade etmenin ve başkalarını anlayabilmenin farklı yollarını keşfetmeye yönelik.

Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün
Atölye: Gelecek için tasarla.
Günümüzde karşılaştığımız iklim değişikliği, tedavisi bulunamamış hastalıklar, pandemi, enerji, gıda ve su sıkıntısı gibi çözüm bekleyen sorunlar bilim insanlarının yoğun çalışma alanlarını oluştururken.

Dr. Tülay Üstündağ
Atölye: Momo Konaktaki Gizemli İnci

Dr. Nilay Yılmaz
Atölye: Görsel Okuma ve Görsel Yaratıcı Yazma
Sözel ve yazınsal okuryazarlık nasıl sadece alfabetik anlamda iletiyi kodlama ve
bu kodu çözümlemeden ibaret değilse, görsel okuryazarlık da bir görsele bakıp ne gördüğünü
anlatma becerisi olarak düşünülmemelidir.