IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

İlki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün katılımıyla 1932 yılında yapılan Türk Dili Kurultayı’nın dokuzuncusu 2020 yılının Ekim ayında Ankara’da düzenlenecektir. Kurultay, Tonyukuk Anıtı’nın dikilişinin 1300. yıl dönümü münasebetiyle Bilge Tonyukuk’a ithaf edilmiştir.

IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’na bildiri ile katılmak isteyenler, en az 200 kelimelik bildiri özetlerini, bildiri özeti formunu doldurarak 16 Mart 2020 Pazartesi gününe kadar kurultay2020@tdk.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirler. (Bildiri özeti formu için tıklayınız.)
Kurultay Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek kabul edilen bildiri özetleri, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirilecektir. Bildirilerin tam metinleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar kurultay2020@tdk.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Belirtilen tarihe kadar tam metni gönderilmeyen bildiriler, Kurultay programına alınmayacaktır. Kurultay programı 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü ilan edilecektir.
IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’na katılacak bildiri sahiplerinin konaklama ve yemek giderleri Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca yurt dışından katılacak bildiri sahiplerinin ulaşım giderleri de Türk Dil Kurumu tarafından karşılanacak olup bilet alım işlemleri, bildiri sahipleri ile irtibata geçilerek Kurumca yürütülecektir. Çift yazarlı bildirilerde bahsi geçen masrafların karşılanması, yalnızca tek yazar için geçerli olacaktır.

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Türk Dil Kurumu
Prof. Dr. Feyzi ERSOY-Türk Dil Kurumu
Prof. Dr. Bilâl YÜCEL – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Celal DEMİR – Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ – Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Leylâ KARAHAN – Gazi Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH – Erciyes Üniversitesi

HABERLEŞME
Adres: Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere/ANKARA

Telefon: +90 (312) 457 52 00

Belgegeçer : +90 (312) 468 07 83

E-posta: kurultay2020@tdk.gov.tr