IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Bugün, toplumsalı dönüştürme gücü geçmişten daha da hızlı olan teknoloji, insansı özellikleri artan robotları ve robotsu özellikleri artan yeni bir insanı eş zamanlı olarak geliştirmeye devam ediyor. Dijital devrim, yaşama, çalışma, örgütlenme ve birbirimizle ilişki kurma tarzımızı hızla dönüştürüyor. Robotik sistemlerin yaygınlaşması ile önemli iş kayıplarının yaşanması bekleniyor. Diğer yandan bu değişimlerin daha nitelikli bir çalışma hayatı üretme potansiyelinden de söz ediliyor. İnsansız üretimin yaygınlaşması, insanı üretim gücüne yabancılaştıran kapitalist üretim tarzının değişmesini sağlayarak emek gücünü özgürleştirecek mi? Yoksa insansız üretim ile insanın en değerli yaratıcı gücü atıl hale mi gelecek? Dijitalleşme arttıkça ve teknoloji geliştikçe yakın ilişki ve sosyal bağlara olan ihtiyacımız nasıl değişecek? Teknolojinin hızla yaşamlarımıza entegre olması, empati yeteneğimizi, üretmek, örgütlenmek, direnmek gibi bize özgü kapasitelerimizi, tarih yapan yönümüzü nasıl etkileyecek? Ve en önemlisi dijital dönüşüm, küresel düzeyde artmış olan eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, sömürü ve tahakküm ilişkilerini nasıl biçimlendirecek? Hızın arttığı bir zamanda biraz yavaşlayıp düşünmek ve insansız toplum arayışına direnmek için “Toplum 4.0” üst teması ile düzenleyeceğimiz Dokuzuncu Sosyoloji Kongresinde buluşalım.

Temalar
· Sosyal Teori ve Metot
· Toplumsal eşitsizlikler, Tabakalaşma ve Sınıflar
· Teknolojik dönüşümler
· Toplumsal değişimler
· Nüfus ve demografi
· Afet ve risk sosyolojisi
· İş, İşsizlik, Ekonomik Yaşam ve Örgütlenme
· Yeni toplumsal ilişkiler
· Kültür, Kimlik ve İdeoloji
· Kitle İletişimi ve Popüler Kültür
· Göç, Kır, Kent ve Mekân
· Küreselleşme ve Yerellikler
· Toplumsal hareketler
· Sivil toplum ve Devlet
· Güç ve Siyaset
· Yoksulluk ve Sosyal Politika
· Suç ve Şiddet
· Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık
· Toplumsal Cinsiyet ve Beden
· Çevre sosyolojisi
· Sağlık sosyolojisi
· Gündelik yaşam
· Spor ve boş zaman
· Tüketim kültürü
· Hukuk sosyolojisi

19-21 Eylül 2019
ASBÜ – ANKARA
http://www.sosyolojikongresi.org