IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu

IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu

IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. 2001 yılından bu yana iki yılda bir yapılan Sempozyum; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir. Bu yılki Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nde, gelecekte akıllı şehirlere dönüşecek kentlerde yer alacak elektrik – elektronik sistemlere ve bu sistemlere ilişkin uygulamalara yer verilmesi hedeflenmektedir.

Kongre’nin amacına uygun olarak ana teması “Akıllı Şehirler ve Aydınlatma” olarak belirlenen IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’nda akıllı şehirlerde yer alabilecek aydınlatma tesislerine ve bu alanda yapılan proje ve çalışmalara yer verilerek, mühendis, mimar ve şehir plancıları için yeni bir bakış açısı oluşturulması hedeflenmektedir. Düzenleyicileri, üreticileri, uygulayıcıları ve tasarımcıları bir araya getirecek olan etkinlikte, aydınlatma alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler tüm yönleri ile tartışmaya açılacaktır.

Konunun teknik ve yönetsel yanlarına ilişkin akademik bildirilerin yanı sıra uygulayıcı mühendislerin sunumlarıyla da zenginleşecek Sempozyumda, ulusal ve uluslararası firmaların uygulama projeleri de yer alacaktır. Etkinlik kapsamında firmaların katılımıyla düzenlenecek olan sergide aydınlatma alanına ilişkin yeni teknolojik ürünlere ve hizmetlere yer verilecektir. Belirlenen konular çerçevesinde sorunlara, alanında faaliyet gösteren tüm tarafların katılımıyla yanıtlar üretmeyi hedefleyen Sempozyum, aydınlatma sektörünün geleceğine ilişkin de öngörüde bulunmayı amaçlamaktadır. Sempozyum ana temasının yanı sıra duyurumuzun konu başlıkları bölümünde belirtildiği gibi aydınlatmanın diğer konularında bildiri ve oturumlara da açıktır.

Sempozyuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversiteler, Mimarlar Odası, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve sektörsel firmaların katılımı planlanmıştır.

ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİREN
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi