IX. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

Amaç:
Mimarlar Odası kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından bu yana, “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında bir organizasyonu yaşama geçirmektedir. Etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan her kesimin aktif olarak katılımının sağlanması hedeflenmektedir.

Bu festival, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanmaktadır. “Dünya Mimarlık Günü” tüm dünyada, her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği, UIA’nın üyesi 1.400.000 kişi tarafından kitlesel olarak kutlanmaktadır.

“İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında bu yıl, uluslararası kategoride tek yarışma düzenlenecek ve ödüller verilecektir.
Festival, “mimarlık ve kent” odağında üretilmiş filmleri desteklemeyi, yeni yapımları özendirmeyi, beğeni kazanmış filmleri seyirci ile buluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca konuyla ilgili mimar, yönetmen ve uzmanların etkinlik kapsamında İstanbul’da buluşmalarına ortam hazırlayarak ülkemizi ve mimarlık ortamımızı geniş kesimlere tanıtmayı öngörmektedir.

Kapsam:
Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilmektedir. Yurtiçinden ve yurtdışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler, seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir.

2015 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışmaya belgesel ve canlandırma türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 5 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Ancak aynı filmle daha önce bu festivale katılmamış olma şartı aranır.

2. Yarışmaya kabul edilecek filmlerin süresi 60 dakika ile sınırlıdır.

3.
a) Yurt dışından katılacak dili İngilizce olmayan filmler, İngilizce altyazılı olacaktır.
b) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olmayan filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olacaktır.
c) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı olacaktır.

4. Orijinal formatı ne olursa olsun, tertip komitesine, filmin (MPEG2, MP4 veya H.264 formatında) DVD, SD MEMORY CARD veya USB FLASH DRIVE üzerine kaydedilerek gönderilir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 48 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.

5. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu’na film kopyaları ile birlikte, içinde;
a) Yarışma başvuru formu
b) Filmden 2 adet fotoğraf
c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
d) Türkiye’den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce, yurt dışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)
e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime )
bulunan 1 adet DVD teslim eder.
f) Yarışmaya internet üzerinden de başvurulabilir. Bu durumda ilgili başvuru formu www.archfilmfest.org adresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte archfilmfest@archfilmfest.org adresine gönderilmelidir. Ancak filmler kargo veya elden teslim edilmelidir.
g) Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.

6. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.

7. Ayrıca temaya uygun olmak koşuluyla beş yıldan önce çekilmiş belgesel ve canlandırma filmleri sadece gösterim amaçlı gönderilebilir. Seçici kurulun uygun bulması durumunda gösterim programına alınabilir.

8. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü festival programına alır. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
Gösterim programına alınan ve yurtdışından katılan filmlere bir defaya mahsus olmak üzere 100.- Amerikan Doları, yurtiçinden katılan filmlere de bir defaya mahsus olmak üzere 250.- Türk Lirası gösterim bedeli olarak ödeme yapılır.

9. Yarışmada elemeyi geçen filmler, festival arşivinde saklanır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir. Mimarlar Odası’nın şube ya da birimlerinin bulunduğu illerde, festival gösterim programına alınan filmlerin eğitim amaçlı ve ticari amaç gütmeden toplu olarak gösterimi yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılırlar.

10. Yarışma İlanı: 2 Mart 2015

11. Son başvuru tarihi: 17 Ağustos 2015
Kargo ile gönderilen filmlerin kargoya veriliş tarihi en geç 14 Ağustos 2015′ tir.

12. Jüri değerlendirme takvimi: 4-5-6 Eylül 2015

13. Sonuçların ilânı: Gösterime girecek filmler 14 Eylül 2015’de, dereceye girenler 9 Ekim 2015’de ödül töreninde ilân edilir.

14. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.

15. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri oluşturabilir.

16. Elemeyi geçemeyen filmler, yapımcı ya da yönetmenin aksi bir kararı olmaması durumunda “yarışma arşivi” ne devredilmiş kabul edilir. Bu filmler bir sonraki festival kapsamında festival dışı kategoride ve/veya ticari amaç gütmeyen, eğitim amaçlı diğer gösterimlerde yönetmen ya da yapımcısının izni alınarak ve gösterim ücreti ödenerek seyirci ile buluşturulabilir.

17. Ödüller:
Yurtiçi ve yurtdışından gelen filmler birlikte değerlendirilir.
Belgesel ve Canlandırma türündeki her film kendi kategorisinde yarışır.

Birinci: Ödül Plaketi
İkinci: Ödül Plaketi
Üçüncü: Ödül Plaketi

18. Film gösterimi sırasında, filmin yönetmeni salonda hazır bulunuyorsa izleyici ile söyleşi olanağı sağlanır.

19. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, seçici kurul üyeleri, seçici kurul üyelerinin danışmanlık yaptığı ve/veya iş/proje vs ortakları, 1. derece akrabaları katılamazlar.
20. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yarışma Seçici Kurulu:

Süheyla Acar (Senarist-Yazar)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Behiç Ak (Mimar-Sanatçı)
İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)
Esin Köymen (Y. Mimar)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Fikret Terzi (Yönetmen-Yazar)
Zeynep Ünal (Boğaziçi Üniversitesi MAFM Yöneticisi)
Ali Aga (Film Editörü)

Danışma Kurulu:

Zeynep Ahunbay (Y. Mühendis Mimar)
Engin Ayça (Film Yönetmeni)
Orhan Aydın (Tiyatro Yönetmeni)
Cengiz Bektaş (Y. Mühendis Mimar)
Ezgi Bakçay Çolak (Sanat Kuramcısı)
Mete Göktuğ (Y. Mimar)
Gülen Güler (Film Yapımcısı)
Firdevs Kayhan (Küratör)
Arif Keskiner (Senarist-Film Yapımcısı-Yazar)
Çağrı Kınıkoğlu (Belgesel Film Yönetmeni-Şehir Plancı)
Gizem Kutlu (İşçi Filmleri Festivali Düzenleme Kurulu Üyesi)
Kubilay Önal (Y. Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2. Başkanı)
Tül Akbal Süalp (Sinema Akademisyeni)
Ali Şimşek (Gazeteci-Akademisyen)
Can Taşkıran (Mimar-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Cem Tüzün (Endüstri Mühendisi)
Eser Yağçı (Y. Mimar-Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi)
Feyyaz Yaman (Sanatçı)

Düzenleme Kurulu:

Sami Yılmaztürk (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı-Festival Organizasyon Sekreteri)
Ali Hacıalioğlu (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)
Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni-İstanbul Kısa Film Festivali Yöneticisi)
Hasan Özgen (Belgesel Film Yönetmeni)
Ayşe Ak (Y. Mimar)
Esin Köymen (Y. Mimar)
İsmail Doğanyılmaz (Y. Mimar)
Zeynep Ünal (Boğaziçi Üniversitesi MAFM Yöneticisi)
Selma Erdem (Festival Koordinasyon Sekreteri)

BAŞVURU ADRESİ :

Selma Erdem

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31
Beyoğlu 34425 İstanbul
Tel: (212) 251 49 00 – 205
Faks: (212) 251 94 14
E-Posta: archfilmfest@archfilmfest.org
Web: www.archfilmfest.org