IWES 2012 ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

IWES 2012 ATIK TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ODAK KONULARI

1. Belediye Atıkları Yönetimi

– Belediye Atıklarının Lojistiği (Toplama, Nakliye, Optimizasyon, Aktarma İstasyonları)

– Ambalaj Atklarının Yönetimi (Üreticinin Sorumluluğu, Yerel Yönetimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaynağında Ayrıştırma Lisanslı Toplama Firmaları)

– Belediye Atıklarının Bertarafı

· Düzenli Depolama
· Organik Atıkların Kompostlaştırılması
· Çöp Gazından Enerji (Depolama Sahaları ve Arıtma Tesislerinde Elde Edilen)
· Biyogaz-Biyometanizasyon (Anaerobik Fermantasyon)
· Biyodizel
· Biyoetanol
· Termal Bertaraf (Yakma, Gazifikasyon, Piroliz, RDF/SRF – Atıktan Türetilmiş Yakıt)
– Vahşi Depolama Sahalarının Rehabilitasyonu

– Cadde Temizliği ve Kış ile Mücadele

2. Atık Su Yönetimi

– Atık Su ve Çöp Sızıntı Sularının Arıtımı (Endüstriyel ve evsel atık sular, yeni teknolojiler ve uygulamalar)

– Arıtma Çamurlarının Yönetimi

– Biyolojik- Mekanik Arıtmalar

3. Deniz Kaynaklı Atıkların Yönetimi

– Gemi Atıklarının Toplanması ve bertarafı

– Deniz Temizliği

Kıyı
Deniz Yüzeyi
Dip tarama
– Atık Kabul Tesisleri (susuzlaştırma, gazsızlaştırma, bertaraf ve geri kazanım opsiyonları)

– Kaza ve/veya Acil Durum Yönetiminde Atık Boyutu

4. Sanayi Atıklarının Yönetimi

– Atık Lojistiği (Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Envanteri, Toplama, Nakliye, Ambalajlama, Sınıflandırma/Ayrıştırma, Atık İhracı )

– Endüstriyel Atık Bertarafı

Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıkların Bertarafı
Tehlikeli Endüstriyel Atıkların Bertarafı
Yakma ve İlave Yakma Lisansı Almış Tesisler
Atık Borsası
Depolama
Geçici Depolama
Düzenli Depolama
5. Tıbbi Atıkların Yönetimi

– Tıbbi Atık Lojistiği (Toplama,Nakliye, Sınıflandırma)

– Hastane Yönetiminde Tıbbi Atık Yönetminin Önemi

– Tıbbi Atıkların Bertarafı

Depolama
Yakma
Sterilizasyon(Buhar Otoklav, Mikrodalga ve Işınlama)
6. İnşaat ve Hafriyat Atıklarının Yönetimi

– Toprak Kirliliği ve Yönetimi

– Kentsel Dönüşüm Projelerinde İnşaat Atıklarının Yönetiminin Önemi

– Düzenli Depolama

– Geri Dönüşüm

Nebati Toprakların geri kazanımı
İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (Kırıcılar, Serme, Elleçleme vb. ekipmanlar)
7. Özel Atıklar

– Ömrünü Tamamlamış Lastikler

– Ömrünü Tamamlamış Araçlar

– Atık Pil ve Aküler

– Elektronik Atıklar ve geri dönüşümü

– Bitkisel Yağ ve Madeni Yağların yönetimi ve geri kazanımı

8. Ölçme, Kontrol ve Laboratuar Teknolojileri

– Endüstriyel Kirlilik ve Toz Yönetimi

– Koku Yönetimi

– Gürültü Ölçümü

– Emisyon Ölçümü

– Laboratuarlar

– Otomasyon çözümleri ve yazılımlar

9. Finansman ve Risk Yönetimi

Proje Finansmanı, Risk Yönetimi, Çevre Sigortaları, PPP- Kamu –özel ortak girişimleri, Uluslar Arası Fonlar, IPA, EBRD, Dünya Bankası vb. Karbon Piyasaları, yerel Yönetimlerin Finansmanı, Çevre Teknolojilerine Yatırım Olanakları

10. Mevzuat ve Uyumlaştırma

AB Çevre Faslı Uyumlaştırma ve Uygulama çalışmalarında ilerlemeler, İlgili yürürlükteki mevzuat ve yeni yönetmelikler, Standartlar

11. Biyoteknolojiler ve Termal Bertaraf Teknikleri

Kompostlaştırma, Biyo kurutma, Stabilizasyon, Anaerobik ve Aerobik fermentasyon/ Biyometanizasyon teknolojileri, Katalitik dönüşüm, termo kimyasal işlemler

12. Yerel Yönetimlerin Çevre Sorunları

Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği (Belediyeler)

Atık Toplama merkezleri

Bilinçlendirme, Eğitim

13. Tarım ve Hayvancılık Sektörü Atıkları

Büyükbaş besi çiftlikleri, Seralar, kanatlı sektörü, çiftlik atıkları, Atık yönetimi ve Atıktan enerji üretimi imkanları

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin