IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

TEMA: BARIŞ EĞİTİMİ

ALT TEMALAR

Tema: Barış Eğitimi (Theme: Peace Education)

– Sosyal Bilgiler ve Barış Eğitimi (Social Studies Education and Peace Education)

– Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Barış (Peace in Social Studies Curricula)

– Barış Eğitimi ve Öğretmen Eğitimi (Peace Education and Teacher Training)

– Barışa Yönelik Bir Ortam Olarak Okullar (Schools as an Environment for the Peace)

– Çok Kültürlülük ve Barış Eğitimi – Birlikte Yaşamayı Öğrenmek

(Multiculturalism and Peace Education – Learning to Live Together)

– Türkiye’de ve Dünyada Barış Eğitimi (Peace Education both in Turkey and the World)

– Vatandaşlık ve Barış Eğitimi (Citizenship and Peace Education)

– İnsan Hakları ve Barış Eğitimi (Human Rights and Peace Education)

– Medya ve Barış Eğitimi (Media and Peace Education)

Özel Konuları:(The Special Topics in Symposium)

– 100. Yılında Çanakkale Zaferi (The Gallipoli War in its 100th Anniversary)

– 100. Yılında Ermeni Tehciri (The Armenian Relocation in its 100th Anniversary)

Genel Konuları: (General Topics in Symposium)

– Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (Social Studies Curricula in Primary and Secondary Education)

– Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (The New Approaches in Social Studies Education)

– Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme (Assessment and Evaluation in Social Studies Education)

– Sosyal Bilimler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler (Social Sciences Education and Social Studies)

– Sosyal Bilgilerde Öğretmen Yetiştirme, İstihdam ve Hizmet-içi Eğitim

(Teacher Training in Social Studies, Recruitment and In-service Training)

– Bilgisi ve Sosyal Bilgiler (Life Studies and Social Studies)

– Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Sosyal Bilgiler Eğitiminin Önemi

(The Importance of Social Studies Education in the EU Accession Process of Turkey)

– Özel Eğitim ve Sosyal Bilgiler (Special Education and Social Studies)

– Lisansüstü Eğitimde Sosyal Bilgiler ( l Studies in Graduate Levels)

GENEL İLETİŞİM

E-posta: usbes@ibu.edu.tr