IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Kasım 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesinde gerçekleştirilen “IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde kararlaştırıldığı ve kongre sayfasında da ilan edildiği gibi;

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 15-16-17 Ekim 2014 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Devingenlik (Mobility) çağdaş kültürün önemli bir özelliğidir. Farklı kültürler arasındaki devingenliğin göstergeleri olan kültürlerarası, edebiyatlararası, disiplinlerarası, sanatlararası ilişkiler karşılaştırmalı edebiyat biliminin temel araştırma alanlarıdır. Bu niteliğiyle karşılaştırmalı edebiyat bilimi, ulusal edebiyatların diğer ulusal edebiyatlarla, bilimlerle, sanatlarla karşılıklı etkileşimini araştırırken, aslında uluslar arasındaki kültürel temasları, ilişkileri, karşılaşmaları, geçişleri, kopuşları, karışımları, yenileşmeleri ortaya çıkarır; bir edebiyat eleştirisi, bir edebiyat tarihi olarak genel edebiyat bilimine katkı sağlar.

Bu noktadan hareketle, “V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nin başlığını “YEREL BAĞLAMLAR, KÜRESEL YAKINLIKLAR: Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler” olarak belirledik. Bu başlığın esin kaynağı Anadolu’nun yerel kültürel renklerinin yazarı Yaşar KEMAL ve kültürel aktarımın küreselliğine vurgu yapan sosyolog Pierre BOURDIEU’dur.

Ülkemizde “Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi” artık gelenekselleşmiştir. Bu bilim dalının kongre düzeyinde gelenekselleşmesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Bölümlerinin ve nitelikli araştırmaların sayısının artması, ülkemizde edebiyat araştırmalarına yeni kavramların, yeni anlayışların girmesi, yeni ufukların açılması, edebiyat bilimi alanındaki tartışmalara düşünsel katkının zenginleşmesi açısından sevindiricidir.

Dünya edebiyatı içinde güçlü bir Türk edebiyatı geleneği, her ulusal edebiyatta görülmeyen çeviri deneyimi, ödünçleme ve alımlama çeşitliliği vardır. Bu etkileşim çeşitliliği, yenileşme deneyimleri üretken bir tartışma ortamı yaratmaktadır. “V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde bu süreçlerin geçiş, kopuş ve yenileşme çerçevesinde tartışılmasının, Türk edebiyatının dünya edebiyatı bağlamında araştırılmasına, Türk edebiyatının genel ve karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında tanınmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bu inançla, kültürlerarası, edebiyatlararası, disiplinlerarası ve sanatlararası anlayışla çalışmalarını yürüten değerli meslektaşlarımızı Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nce düzenlenen V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresine davet ediyoruz.

Saygıyla duyuruyoruz.

Doç.Dr. Cemal SAKALLI

Düzenleme Kurulu Adına

KONULAR

V. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ

I.Oturum: Edebiyatlararası, Kültürlerarası İlişkiler.
•Yerel ve Küresel Bağlamlar Arasında Edebi Geçişler.
•20. ve 21. yy. Edebiyat Biliminde Yeni Paradigmalar ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi.
•Siyasal, Dilsel, Kültürel Sınırları Aşarak Yazmak: Göçmen Edebiyatı, Sürgün Edebiyatı, Kültürlerarası Edebiyat.
•Dünya Edebiyatında Edebi Akımlar, Dönemler ve Günümüzdeki Farklı Temsilleri.
•20. ve 21. yy. Dünya Edebiyatında Kanonik Eserler, Kanonik Yazarlar ve Anti-Kanonlar.
•Doğu ve Batı Edebiyatları Arasında Tema, İzlek, Motif, İmge Alımlamaları.
•Edebi Coğrafya, Edebiyatta Coğrafya: Ortadoğu, Balkan ve Akdeniz Edebiyat Coğrafyaları.
•Internet Edebiyatı. Dijital Kültür Çağında Edebiyat ve Yeni Ortamları.
•Doğu ve Batı’nın Mitsel Dünyaları, Etkileşimleri, Edebiyata ve Sanata Yansımaları.
II.Oturum: Edebiyat ve Sanatlararası İlişkiler.
•Sanatlararasılık, Araçlararasılık: Sanatlarüstü Karşılaştırmalar.

•Edebiyatta Sinema, Sinemada Edebiyat. Uyarlama, Aktarma, Dönüştürme: Estetik, Araçsal, Türsel Dönüştürmeler ve Uygulamalar.
•Resim Sanatından Edebiyata, Edebiyattan Resim Sanatına Yansımalar: Edebi ve Resimsel Anlatı.
•Edebiyat ve Müzik: Müzikal Romanlar.
III.Oturum: Ülkeler Arasında Kültür ve Bilgi Aktarımı Olarak Çeviri.
•Çevirinin Sınırları, Çevirmenin Sınırları.
•Bir Alımlama ve Yorumlama Problematiği Olarak Çeviri.
•Çeviri Politikaları ve Yayınevleri.
•Dünya Klasiklerinin Çevirisi ve Günümüz Edebiyatına Yansımaları.
•Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Alanından Yapılan Çeviriler ve Çevirilerle Gelen Kavramlar, Bilgiler, Kuramlar, Anlayışlar.
IV.Oturum: Edebiyat ve Disiplinlerarası İlişkiler.
•Toplum Bilimlerinde Yeni Paradigmalar ve Edebiyata Yansımaları.
•Felsefenin Uygulama Alanı Olarak Edebiyat: Romanlarda, Denemelerde, Eleştiride Felsefi Söylemler.
•Edebiyat ve Bilim Etkileşimleri.
•Edebiyat ve Toplumbilimleri Etkileşimleri (Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Antropoloji v.d.).

Düzenleyen : Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Kongre Merkezi : Mersin Üniversitesi Prof.Dr.Uğur Oral Kültür Merkezi (A-B-C-D Salonları), Prof.Dr. Vural ÜLKÜ Konferans Salonu.
Kongre Yeri : Çiftlikköy Kampusu/MERSİN
Kongre Tarihi : 15-16-17 Ekim 2014

İLETİŞİM

Cemal Sakallı
E-Posta : [email protected]
Telefon : (+90) 324 361 0001 / 4674

YURT İÇİ
Yelda Şahin
E-Posta : [email protected]
Telefon : (+90) 324 361 0001 / 4680

YURT DIŞI
Almanca – Sibylla Wolfgarten
E-Posta : [email protected]
Telefon : (+90) 324 361 0001 / 4673
Fransızca – Fahriye Çakır
E-Posta : [email protected]
Telefon : (+90) 324 361 0001 / 4671
İngilizce- Meriç Boz
E-Posta : [email protected]
Telefon : (+90) 324 361 0001 / 4671

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin