IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Değerli Eğitim Araştırmacıları;

4 – 7 Mayıs 2012 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenecek olan IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinin ana teması “Aktif Yaşlanma ve Aktif Vatandaşlık için Eğitim” olarak belirlenmiştir. Kongre Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslar arası Eğitimciler Birliği, Uluslar arası Nitel Araştırmalar Birliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi desteği ile gerçekleştirilecektir.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, aşağıda belirtilen programlar çerçevesinde yapılan araştırmaları içerecektir. 
 
Eğitim Yönetimi
Eğitim Politikaları
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Teknolojisi
Fen Bilimleri Eğitimi
Matemtik Eğitimi
İlköğretim
Güzel Sanatlar Eğitimi
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Öğretmen Yetiştirme
Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danı0şmanlık
Sosyal Bilimler Eğitimi
Spor Bilimleri Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Yabancı Diller Eğitimi
AB Eğitim Programları
Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
Eğitim Tarihi
Türkçe Eğitimi
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yükseköğretim
Din Egitimi
Eğitim Felsefesi / Sevgi Eğitimi
Halk Egitimi ve Yasam Boyu Ogrenme
Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
Sağlık Eğitimi
Çevre Eğitimi
Mühendislik Eğitimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Eğitim Sosyolojisi

Kongremize katılım ve katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 
 
Kongre Takvimi
 
 Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih  05 Şubat 2012
 Kabul edilen bildirilerin ilan edilmesi  05 Mart 2012
 Kongre programının duyurulması  20 Mart 2012
 Tam metin gönderilme tarihi  01 Nisan 2012
 Erken kayıt için son tarih  23 Mart 2012
 Geç kayıt için son tarih  16 Nisan 2012