IV. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Değerli Meslektaşım,

Aksaray Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında IV. Uluslararası Aksaray Sempozyumu düzenlenecektir.

Son on yılda, Türkiye’deki yükseköğretim sisteminde önemli değişiklikler olmuştur. Bunlardan biri de, “her ile bir üniversite politikası”dır. Bu çerçevede, Aksaray ilinde de 2006 yılında bir devlet üniversitesi kurulmuştur.

Yeni kurulan üniversitelerin bir işlevi evrensel ölçekte işler yaparak bilime katkı vermek iken, bir diğer işlevi ise yereli gözeterek çalışma alanlarını belirlemektir. Aksaray Üniversitesi de sadece Aksaray ve değerlerine odaklanan çalışmalar yapma arzusundadır. Bu yönde atılan çok sayıda adıma ilaveten, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nizin öncülüğünde, Aksaray’ımızın tarihî ve kültürel birikimi üzerine bilimsel çalışmaları kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir mecra oluşturulması hedeflenmektedir. Yapacak olduğumuz Sempozyumla Aksaray’ın tarihî, tarihî eserleri, edebiyatı, sosyal hayatı, siyaseti, ekonomisi, eğitimi; kısaca, dünü, bugünü ve yarını hakkında hemen her konuda bir birikim oluşturmak amaçlanmaktadır.

İlkini 2016 yılında yaptığımız ve her yıl devam edecek olan, Aksaray’ın tarihi ve kültürü ile ilgili hemen her konunun tartışılacağı IV. Uluslararası Aksaray Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sami YILDIZ
Sempozyum Başkanı

Konu Başlıkları

-Tarih Öncesi Dönemlerde Aksaray
-Bir Anadolu Selçuklu Şehri Olarak Aksaray
-Aksaray Çevresindeki Hanlar, Saraylar, Medreseler ve Diğer Sanat Eserleri
-Osmanlı Egemenliği Boyunca Aksaray
-Cumhuriyet Dönemi Aksaray
-Coğrafi ve Beşeri Bir Havza Olarak İmkânlarının Gelişim ve Dönüşümü
-Aksaray’da Tarım ve Hayvancılık
-Aksaray’da Göç, İskân ve Toplumsal Hareketleri
-Şehirleşme ve Şehircilik Bakımından Aksaray
-Aksaray’da Tasavvuf /Tarikat Ekolleri, Dini Cemaatler ve Eğilimler
-Somuncu Baba
-Aksaray’da Gündelik Yaşam
-Geçmişten Günümüze Aksaray’ın Kültürü
-Geçmişten Bugüne Aksaray’ın İlim, Fikir, Sanat Ve Edebiyat Dünyasının Öncüleri
-Aksaray’da Eğitim
-Aksaray’da Turizm

http://aksaraysempozyumu.aksaray.edu.tr