IV. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

IV. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi bir “Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri” kongresidir.
Dünya tarihinde medeniyetler arası etkileşimlerin ve değişimlerin ana coğrafyası olan Afro-Avrasya, 1500’lü yıllardan itibaren mekânsal genişlemesini tamamlamış ve modern Avrupa dünyasının inşa edilmesiyle birlikte “Eski Dünya” kavramsallaştırmasıyla arka planda bırakılmıştır. Bu dönüşüm Afro-Avrasya coğrafyasının tarihi süreçteki merkezi konumunu parçalamış ve bu parçalar dünya sisteminde yeniden tanımlanmıştır.

Modern dünya sisteminin oluşumunun ve Batı dünyasının merkeze uzanan tarihsel dönüşümünün açıklanmasında Afro-Avrasya uluslararası sistemi ve onun parçaları arasındaki etkileşimler anahtar rol oynamaktadır.

Buradan hareketle ilk tecrübeyi Kazakistan’da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongreyi Afro-Avrasya’nın denge şehri İstanbul’da gerçekleştirdik. Afro Avrasya konferans serisinin IV. ayağının bir başka medeniyet havzası olan Budapeşte/Macaristan’da gerçekleştirilecek olması medeniyetler ve kültürler arası etkileşimin kesiştiği coğrafyalardan birine dönüş anlamına gelmektedir. Bu amaçla tüm katılımcıları beklemekteyiz.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Kongre Konuları
Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla Sosyal bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir.

Kongreye Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir.

Bu kapsamda öncelik sırasına göre kongre konuları şunlardır:

Afro-Avrasya Ülkelerinde Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme
Afro-Avrasya Ülkelerinde Politik Koşullar ve Devlet
Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal Yapı
Afro-Avrasya Ülkelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri
Afro-Avrasya Ülkelerinde Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası
Afro-Avrasya Ülkelerinde Yenilik ve Sanayileşme
Afro-Avrasya Ülkeleri ve Kalkınma
Afro-Avrasya Ülkelerinde Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
Eğitim
Bilgi Yönetimi
Ekonomi ve Maliye
Girişimcilik ve İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Hukuk
İletişim
Sağlık, Spor, Turizm
Tarih
Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
Coğrafya
Muhasebe ve Finans
İstatistik ve Sayısal Yöntemler
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
Pazarlama
Üretim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler
Etik ve Ahlaki Değerler
Antropoloji Çalışmaları
Bilim Felsefesi ve Metedoloji
Dil ve Edebiyat
Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
Sosyal Problemler
Kadın Çalışmaları
Gençlik Sorunları
Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
Çevre Sorunları
Din ve İnanç Meseleleri
Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
Sanat Çalışmaları
Sanat Tarihi Çalışmaları
Arkeoloji Çalışmaları
Afro-Avrasya Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
Medya Çalışmaları
Ulaşım Sorunları
Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
Tarım Ekonomisi
Yabancılara Türkçe Öğretimi

http://afroeurasia.org/main/c/2018/tr