IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi

Sevgili ilköğretim bölümü lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve bu alanda çalışmalar yapan araştırmacılar,

Birincisi 2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce yapılan Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi’nin ikincisi 13-15 Aralık 2011 de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, üçüncüsü ise 22-23 Kasım tarihlerinde Ahi Evran Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Nevşehir Üniversitesi tarafından 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi’ne eğitim fakültelerinin ilköğretim bölümlerinde (Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği) öğrenim görmekte olan tüm lisans öğrencileri ile ilköğretim alanında lisansüstü öğrenime devam edenler, bildiri sahibi veya dinleyici olarak katılabileceklerdir. Ayrıca kongremiz yalnız ‘ilköğretim bölümü’ öğrencilerinin değil, söz konusu öğretim kademesine öğretmen yetiştiren bütün bölümlerin (İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği vb.) öğrencilerinin katılımına da açıktır.

KONULAR

İlköğretimde,

Fen Bilgisi Öğretimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Matematik Öğretimi
Okul Öncesi Eğitimi
İlk Okuma Yazma Öğretimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
Türkçe Öğretimi
Değerler Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi
konularıyla ilgili olan betimsel, deneysel veya literatür incelemesi gibi araştırma türlerindeki çalışmalar kongrede bildiri olarak sunulabilir.

ONUR KURULU
Prof. Dr. Filiz Kılıç (Nevşehir Ün. Rektörü)

Prof. Dr. Tahsin Aktaş (Nevşehir Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Adnan Baki (Karadeniz Teknik Ün. Fatih Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ahmet Şahin (Erciyes Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Akif Akkuş (Hasan Kalyoncu Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ali Azar (B. Ecevit Ün. Ereğli Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ali İhsan Öbek (Trakya Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ali Murat Sünbül (Necmettin Erbakan Ün. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili (Kafkas Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ali Yıldırım (Atatürk Ün. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu (Adnan Menderes Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ayşe Bağcı Karaboğa (Mersin Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan (Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ayşe Kıran (Hacettepe Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Battal Aslan (Hakkâri Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Bilal Acemioğlu (Kilis 7 Aralık Ün. Muallim Rıfat Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Burhanettin Dönmez (İnönü Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Bülent Özdemir (Balıkesir Ün. Necatibey Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Cevat Celep (Kocaeli Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Cevdet Yılmaz (Ondokuz Mayıs Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Dursun Dilek (Sinop Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ekrem Atalan (Muş Alparslan Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Fatih Nuray (Afyon Kocatepe Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Fatih Töremen (Zirve Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Firdevs Güneş (Bartın Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Göksel Ağargün (Yıldız Teknik Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Gölge Seferoğlu (Orta Doğu Teknik Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Gül Durmuşoğlu (Anadolu Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Güzver Yıldıran (Boğaziçi Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. H.Hüseyin Tunçbilek (Harran Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Halil Koca (Erzincan Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Hayati Akyol (Gazi Ün. Gazi Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Hikmet Y. Celkan (Gaziantep Ün. Gaziantep Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Hüseyin Sarı (Cumhuriyet Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. İsmail Çelik (Yüzüncü Yıl Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Kâzım Köktekin (Ağrı İ. Çeçen Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Kemal Yüce (Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Kudret Saylam (Ahi Evran Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. M. Fatih Can (Mustafa Kemal Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mahir Kadakal (Giresun Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mehmet Bahar (Abant İzzet Baysal Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mehmet Duman (Artvin Çoruh Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Düzce Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mehmet Kutlu (Kırıkkale Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mehmet Özaslan (Gaziantep Ün. Nizip Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Menderes Coşkun (S. Demirel Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mimar Türkkahraman (Akdeniz Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Murat Altun (Uludağ Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Murat Gökdere (Amasya Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mustafa Bakaç (Celal Bayar Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mustafa Odabaşoğlu (M. Akif Ersoy Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Mustafa Şahin (GaziOsmanPaşa Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun (Muğla S. Koçman Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Nâzım Hikmet Polat (Niğde Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Necmettin Tozlu (Bayburt Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Niyazi Can (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Nüket Tör (Kastamonu Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçu (R. Tayyip Erdoğan Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Osman Genç (Dumlupınar Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ömer Yavuz (Siirt Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Rahmi Karakuş (Sakarya Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ramazan Çalık (Uşak Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Ramazan Özey (Marmara Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Recep Şahingöz (Bozok Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof.Dr. Rifat Çolak (Fırat Üniversitesi Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Sabri Gökmen (Karamanoğlu Mehmetbey Ün.Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Sait Yücel (Dicle Ün. Ziya Gökalp Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş (Adıyaman Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün (İstanbul Ün. H. Ali Yücel Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Selahittin Özçelik (Pamukkale Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Süleyman Başlar (Dokuz Eylül Ün. Buca Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Süleyman Doğan (Ege Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz (Aksaray Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu (Başkent Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Şevket Metin Kara (Ordu Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

Prof. Dr. Turan Akbaş (Çukurova Ün. Eğitim Fak. Dekan V.)

Prof. Dr. Vehbi Çelik (Mevlana Ün. Eğitim Fak. Dekanı)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. A. Ata Tezbaşaran (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Saydam (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Saban (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Şahin (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Akif Akkuş (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Murat Sünbül (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayfer Kocabaş (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Battal Aslan (Hakkâri Üniversitesi)

Prof. Dr. Bülent Çukurova (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Cengiz Çınar (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Firdevs Güneş (Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakkı Yazıcı (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati Akyol (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayriye Sayhan (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan Bulut (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhlis Özkan (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilay Işıksalan (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramazan Sever (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Salih Ateş (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Selma Yel (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Sencer Sayhan (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Sinan Olkun (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şefik Yaşar (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünal İbret (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünsal Bekdemir (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Adem Öcal (Aksaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Adem Sezer (Uşak Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Ersoy (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Bekir Buluç (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Cengiz Dönmez (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Cevdet Kırpık (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Çavuş Şahin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Duran Aydınözü (Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Eyüp Artvinli (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Emre Ünal (Niğde Üniversitesi)

Doç. Dr. Eren Yürüdür (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Filiz Yurtal (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. İsa Korkmaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Kadir Ulusoy (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Kamil İşeri (Niğde Üniversitesi)

Doç. Dr. Kamuran Gözübatık Tarım (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Kubilay Yazıcı (Niğde Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Gültekin (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet Turan (Fırat Üniversitesi)

Doç. Dr. Naim Uzun (Aksaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Özgül Keleş (Aksaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Perihan Dinç Artut (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Perihan Ünüvar (M. Akif Ersoy Üniversitesi)

Doç. Dr. Sait Akbaşlı (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Salih Zeki Genç (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Sedat Ucar (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Songül Tümkaya (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Şule Bayraktar (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Turhan Çetin (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Yavuz Erişen (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Adnan Altun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayfer Şahin (Ahi Evran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayten Kiriş (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Barış Kaya (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bayram Çetinkaya (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bayram Tay (Ahi Evran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Betül Timur (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bülent Aksoy (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Elvan Yalçınkaya (Niğde Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Erkan Yeşiltaş (Cumhuriyet Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydın (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Fisun Akşit (Erciyes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Funda Varnacı Uzun (Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Arı (Aksaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hadiye Küçükkaragöz (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hakan Yaman (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Harun Bertiz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kadir Karatekin (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kamil Uygun (Uşak Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kasım Yıldırım (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Üredi (Mersin Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özer (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Metin Elkatmış (Kırıkkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Muamber Yılmaz (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Murat Özel (Niğde Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Girgin (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal Şahmaz (Mersin Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Necati Bozkurt (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nil Duban (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kıldan (Kastamonu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Sönmez (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Recai Akkaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Akşit (Erciyes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya (Mersin Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Serkan Timur (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sezai Koçyiğit (Adnan Menderes Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sinan Özgelen (Mersin Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tahir Gür (Cumhuriyet Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Selanik Ay (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Karakuş (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Kaymaz (Ahi Evran Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zihni Merey (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

Başkan: Doç. Dr. Ali MEYDAN

Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN

Yrd. Doç. Dr. Mahmut POLAT

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAHİROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Vedat AKTEPE

Yrd. Doç. Dr. Şeyma A. DEVİREN

Yrd. Doç. Dr. Emel ATLI

Yrd. Doç. Dr. Barış ÇİFTÇİ

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Becit İŞÇİTÜRK

Öğr. Grv. Dr. Emine Zehra TURAN

Öğr. Grv. Saliha BARATALI

Arş. Grv. Kadriye BAYRAM

Arş. Grv. Ahmet DURMAZ

Arş. Grv. Hasan ÇOKÇALIŞKAN

Arş. Grv. Kibar SUNGUR

Arş. Grv. M. Hayri SARI

İLETİŞİM
Arş. Grv. Hasan Çokçalışkan (0 535 2518719)

Dahili: 2359

Arş. Grv. Kibar Sungur (0 538 9877028)

Dahili: 2331

Telefon: 0 384 2281004

Faks: 0 384 2281040

Mail: [email protected]

Posta: 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad.Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi,50300,Nevşehir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin