IV Türkiye Liseler Arası 4. Matematik Yarışması

MATEMATİKÇİLER DERNEĞİ TÜRKİYE LİSELER ARASI DÖRDÜNCÜ MATEMATİK YARIŞMASI

Yarışma her okuldan 3 öğrencinin katılacağı 2 aşamalı bir matematik yarışması dır. Aşağıda her aşama hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır.

1. AŞAMA (12 MAYIS 2016 – Saat 14.00 –Fırat Üniversitesi )

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler bireysel olarak sınava girecektir. Sınav çoktan seçmeli 29 matematik sorusundan oluşur. Sınav süresi 89 dakikadır. Her okuldan katılan üç öğrencinin puanlarının toplamı okul puanı olarak ilan edilecektir. En yüksek puanı alan 11 okul takımı ikinci aşamaya katılmaya hak kazanacaktır.

2. AŞAMA (13 MAYIS 2016 – Saat 09:30 Fırat Üniversitesi)

Üçer kişiden oluşan 11 okul takımı, takım olarak yarışacaktır. Sınav soru-cevap şeklinde olup 19 sorudan oluşur. Her sorunun cevap süresi 2-5 dakikadır.

ÖDÜLLER

Birinci aşamaya katılıp ikinci aşamaya geçemeyen okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine katılım sertifikası,
İkinci aşamaya katılıp ilk üç dereceye giremeyen okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine teşvik sertifikası,
İlk üç dereceye giren okullara ve bunların öğrencileri ile öğretmenlerine derece sertifikası,
İlk üç dereceye giren okulların öğrencilerine Altın,Gümüş,Bronz madalyaları ve MATDER hediyeleri.
ÖDÜL TÖRENİ 13.05.2016 Cuma günü Saat 15:00
Not: 1) Yarışmacıların 12 Mayıs 2016 Perşembe sabahı yapılacak açılışa katılmaları zorunludur.

2) Yarışmaya başvuru süresi 03 Mayıs 2016 tarihinde sona erecektir.

TÜRKİYE LİSELER ARASI DÖRDÜNCÜ MATEMATİK YARIŞMASI KURULLAR

Başkan

Yrd. Doç. Dr. İlyas HAŞİMOĞLU

İletişim
Karabük Üniversitesi, Demirçelik Kampüsü İşletme Fakültesi, Oda: 315
78050 KARABÜK
Tel: (0 370) 433 82 62 / 2631
e-posta: i.hasimoglu@karabuk.edu.tr

Kayıt için Tıklayınız