IV. Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu

Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu’nun dördüncüsü 20-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde düzenleniyor.

İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı, İstanbul’un tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak ve hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmektir.

Bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunacak olan sempozyuma ana başlıkları.

Osmanlı İstanbulu sempozyumunun temel konuları:

• İstanbul’un Fethi
• İstanbul’un Fethinin Türk-İslam Dünyası Açısından Önemi
• İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Önemi
• Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un Gelişimindeki Rolü
• Osmanlı İstanbul’unun Fiziki Gelişimi
• Çok Kültürlülük ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak İstanbul
• İstanbul’un Büyük Bir Metropol Olarak Dünya Tarihindeki Yeri
• Osmanlı İmparatorluk Merkezi Olarak Payitaht İstanbul’u
• Belediyecilik ve Şehrin Kültürel Mirasının Korunması
• İmarı, mimarisi ve sanatsal eserleri
• Sosyal Yapı, Etnik ve Dini Gruplar
• Osmanlı İstanbul’unda İlim, Sanat ve Edebiyat
• Osmanlı İstanbul’unda Ekonomik Durum ve Ticari Faaliyetler
• Kent Arkeolojisi
• Osmanlı İstanbul’unda Antik Tarih Mirasın Değerlendirilmesi

Akademik Sekreterya

Yrd. Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan 0 216 474 08 60 Ext. 1624

Arş. Gör. Cengiz Yolcu 0 216 474 08 60 Ext. 1320

e-mail: [email protected]

http://osmanliistanbulu.org/tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.