IV. Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Ulusal Öğrenci Yarışması

Kısa Film
Kısa Film Festivali Ulusal Öğrenci Yarışması

IV. Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali Ulusal Öğrenci Yarışması

UŞAKÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİMFAKÜLTESİ,İLETİŞİMTOPLULUĞU

KANATLI DENİZATI KISA FİLM FESTİVALİ

ULUSAL ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 AMAÇ

yılını geride bırakan sinemamıza yaratıcı, yenilikçi adları kazandırmak, bir bütün olarak Türkiye’de kısa film alanının güçlenmesine ve sinema kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak.

 

 

KAPSAM

 • Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde lisans eğitimi gören tüm öğrencilerin, bölüm ve fakülte farkı gözetmeksizin katılabileceği bir kısa film yarışmasıdır.
 • Jüri ve Festival Komitesi ile bağlantılı olan kişiler film festivaline katılamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde başvurusu yapılan film yarışmadan çıkartılır.
 • Yarışmaya filmin yönetmeni başvurmalıdır.

 

BAŞVURU

 • Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden festivale ulaştırılacaktır.
 • Yarışmacılar en geç 25.11.2017 tarihine kadar [email protected] adresine filmlerinin Vimeo, Youtube gibi kanallardaki bağlantılarını ve varsa şifrelerini, Word dosyası halinde filmlerinin sinopsislerini, yönetmen filmografi ve biyografilerini, doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formunun taranmış ve JPEG formatına dönüştürülmüş görselini, filmin afişi veya filme ait bir adet fotoğrafı ve öğrencilik durumlarını gösteren güncel bir belgeyi dijital olarak göndermeleri gerekmektedir.
 • Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 27.11.2017tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.Son başvuru tarihi 25.11.2017’dir.
 • Yarışmaya Ocak2016tarihinden sonra tamamlanmış filmler katılabilir.
 • Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmektedir. Bu nedenle başvuru yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmesi gerekmektedir.
 • Daha önce Ulusal yarışmalara katılmış olmak ya da ödül almış olmak, Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’ne katılımına engel teşkil etmemektedir.
 • Yarışma; Kurmaca, Belgesel, Canlandırma ve Deneysel olmak üzere 4 kategoriden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya Kurmaca, Canlandırma ve Deneysel kategorilerde 20 dakikadan kısa; Belgesel kategorisinde ise 30 dakikadan kısa filmler ile başvurulabilir.
 • Yarışmaya katılan filmler Türkçe dışında herhangi bir dilde çekilmiş ise, filme Türkçe altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
 • Festival yönetimi filmde belirlenen herhangi bir bölümü tanıtım amaçlı olmak koşuluyla kullanım hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılmış olan yönetmenler,ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini festivalden çekemezler.
 • Ön Seçici Kurulüyeleri festival kapsamında gösterilmek üzere her kategoride en az 5 (beş) en fazla 10 (on) olmak üzere film seçer. Seçilen filmler arasında, yine Ön Seçici Kurul kararıyla, her kategoride 3 eser ödüllere aday olup yarışma hakkı kazanır.
 • Seçilen en fazla 3 (üç) film arasından Ana Seçici Kurul her bir kategoride 1. olan filmi belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılan filmlerin yapım ekibinden tercihen film yönetmeni ya da yönetmen tarafından belirlenen temsilci festivale davet edilecektir.
 • Yarışmaya davet edilen yönetmenin ulaşım ve konaklama masrafları Uşak Üniversitesi ya da festival destekleyicileri tarafından karşılanacaktır.
 • Yarışmaya ve gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Festival Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Festival Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
 • Eser sahiplerine filmlerinin festival gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.

 

ÖZEL KOŞULLAR

 • Kısa Film Festivaline 5. maddede belirlenen kategorilerde; her kategori için en az 10 (on) film başvurusu olmadığı takdirde o kategorinin yarışmalı bölümü açılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan filmler, festival sonrasında Uşak Üniversitesi tarafından ücretsiz olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
 • Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı,oyuncu,yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları, haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Meydana gelebilecek olası sorunlardan Uşak Üniversitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

ÖDÜLLER ve ÖDEMELER

Ödüllerin içeriği, iletimi ve festival gösterimleri için verilecek telif ile ilgili bilgiler yakın bir tarihte ilan edilecektir.

 

JÜRİ ÜYELERİ HAKKINDA

 • Yarışmanın ön ve ana seçici kurul üyeleri en az 3 (üç) kişiden oluşmak şartıyla daha fazla sayıda olabilir.
 • Seçici kurul üyelerinin adları ve unvanları Festival Komitesi tarafından düzenlenen toplantıda kamuoyuna duyurulur.
 • Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
 • Festival yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
 • Ana seçici kurulun başkanı festival yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir.
 • Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantılarında bulunmakla yükümlüdür.
 • Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
 • Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyonuana belirleyen olarak ele alınamaz.
 • Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır.
 • Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.
 • Ön ve ana seçici kurulun yargısı kesindir.

 

GENEL KOŞULLAR

 • Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
 • Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Festival Komitesine aittir.
 • Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Festival Yönetimine aittir.
 • Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi festival tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
 • Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin