IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Fikir Yarışması

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler
Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi
23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı – Kültürpark

PROJE FİKİR YARIŞMASI
Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin katılımıyla 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleşecek olan IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin tüm sınıflarının öğrencilerini kapsayan Proje Fikir Yarışması düzenlenecektir.

I. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI
İzmir ve Ege Bölgesi’nde bulunan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerini kapsayacak şekilde planlanan etkinlikte Proje Fikir Yarışması yoluyla öğrencilerin yenilikçi proje oluşturmalarının teşvik edilerek, firmalarca değerlendirilmesi sağlanacak ve en başarılı projelere çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca firmalar belirledikleri konu ve projeler vasıtasıyla öğrencilerle eşleştirilerek, gelecek dönemlerde sanayi ile ortak bitirme projeleri oluşturulması için ortam yaratılacaktır.

II. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI
1. Yarışma, yalnızca aşağıda listesi yaralan üniversitelerde Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde okumakta olan lisans ve ön lisans öğrencilerine açıktır.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi

2. Projelerin aşağıda belirlenmiş tematik alanların birine uygun olması gerekmektedir.
1) Bilgi/Veri Güvenliği,
2) Akıllı Ev / Akıllı Sistemler,
3) E-Belediye / E-Devlet,
4) Dijital Oyun,
5) Sağlıkta Bilişim,
6) Mobil Uygulamalar,
7) Diğer.

3. Projelerin kuramsal değil, somut bir ürünün geliştirilmesine yönelik olması beklenmektedir.

4. Projenin özgün olması ve ilgili öğrenci/ler tarafından tasarlanmış olması gerekmektedir.

5. Proje Yarışmasına sunulan proje bilgileri yarışma ve etkinlikle ilgili dergi, broşür, rapor ve web sayfalarında yayınlanacaktır.

6. Jürinin aşağıdaki durumların oluştuğuna ilişkin kanaatinin olması durumunda projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:
Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanma,
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale,
Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verme,
Projede kullanılan/toplanılan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması.

7. Organizasyon Komitesi yarışmayı uzatma, bitiş tarihini erkene alma, dondurma, iptal etme, yarışma kurallarını ve ödülleri değiştirme hakkını saklı tutar. Etkinlik web sitesinde bildirim dışında katılımcılara duyuru veya açıklama yapma yükümlülüğüne sahip değildir.

III. PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER
Projelerde Özgünlük, Yenilikçilik, Bilimsel Yöntem Tasarım, Sektöre Katkı, Ülke Ekonomisine Katkı, Sosyal Sorumluluk, Sonuç Başarısı gibi özellikler dikkate alınacaktır.

IV. PROJE YAZIM KURALLARI
Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun, resim ve şekiller düzgün ve okunaklı olmalıdır.
Başvurular internet ortamında yapılacak olup aşağıda verilen proje bilgileri web sitesi üzerinde doldurulmalıdır.

1. Projenin Adı
Projeye, amacına ya da işlevine uygun bir ad koyunuz.
2. Proje Rumuzu
Proje Rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalı, boşluksuz olup, en fazla 10 karakter içermelidir. Rumuzda Türkçe karakter kullanılmamalıdır. (Örnek: ABCD123)
3. Üniversite
4. Bölüm
5. Proje Sahibi Öğrencilerin Ad ve Soyadları
a. Proje Sözcüsü
b. Proje Ekibi
6. Proje Sözcüsünün İletişim Bilgileri
İletişim doğrudan Proje Sözcüsü ile yapılacak olup, Finalist Projelerin sunumu Proje Ekibi tarafından veya Proje Sözcüsü tarafından yapılması gereklidir.
a. Adres
b. Eposta
c. Cep Telefonu
7. Projenin Amacı
Proje ile neyi / neleri amaçladığınızı yazınız.
8. Projenin Kapsamı ve Kullanım Alanı
Proje ile kimlerin ve nelerin kapsandığı, projenin neden ele alındığı, proje konusu ürünün nerelerde kullanılabileceği belirtilmelidir
9. Projenin Özeti
Proje özeti kısa ve anlaşılır olmalı ve tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje özetinde, proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve sonuçları, proje sonunda ortaya çıkacak ürün anlatılmalıdır. Bulgular hakkında ayrıntılar, grafikler ve tablolar verilmemelidir. Süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde özetlenmelidir.
10. Tematik Alan
Yarışmaya başvurulan kategori.
11. Anahtar Kelimeler
Proje ile ilgili anahtar kelimeler en fazla 10 tane olacak şekilde listelenmelidir.
12. Projenin Yenilikçi Yönü
Projede hedeflenen ürün ve/veya süreç yeniliğinin benzerlerine göre üstünlükleri yazılmalıdır.
13. Projenin Maliyeti
Projenin gerçekçi bir maliyet analizinin yapılması zorunlu değildir.
14. Projenin Yapılabilirliği / Uygulanabilirliği
Projenin gerçekleşmesi için gereken insan gücü, teknoloji ve malzemelerin günümüzde var olup olmadığı belirtilmelidir.
15. Literatür Araştırması
Benzer ürün ve üretimler var ise bunlara ait patent ad ve numaraları, kullanılan teknik ve teknoloji bilgileri belirtilebilir.
16. Kaynakça
Bu proje için bilgilerin alındığı kaynaklar (alfabetik sıraya göre) belirtilmelidir.

V. YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ
Başvurular internet ortamında yapılacak olup aşağıda verilen web sitesinden alınacaktır.
http://ebiltem.ege.edu.tr/GBYF

VI. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular internet ortamında yapılacak olup, projeler hakemler tarafından, yenilikçilik, etki (fayda), uygulanabilirlik, kullanılabilirlik, geliştirme süreci, yenilikçilik ve girişimcilik yönü ve alana/ülkeye yapacağı ekonomik/sosyal/teknolojik vb. katkılar üzerinden değerlendirilir.
En yüksek puanı alan beş proje IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi etkinliğinde yapılacak, yarışmanın son değerlendirme aşaması olan Proje Fikir Yarışması Sunumuna davet edilirler. Bu işlem, elektronik ortamda alınan başvuru bilgileri üzerinden gerçekleştirilecektir.

VII. FİKİR PROJELERİNİN SUNUMU
Projeler jüri huzurunda en fazla 15 dakikalık sunumlar yapacaklardır. Hazırlanacak sunumlar, http://ebiltem.ege.edu.tr/gbyf/yarisma.php adresinde yer alan formata uygun hazırlanmalıdır.
Yarışmacılar mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmekle yükümlüdürler.
Final sunumları sonrası jüri tarafından verilecek puanlamalar doğrultusunda ödüllendirilecek projeler belirlenir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlar kesindir.

VIII. ÖDÜLLER
Jüri değerlendirmesi ile seçilecek en beğenilen projeye ödül verilecektir.

IX. YARIŞMADAN ÇIKARILMA
Yarışma şartnamesinin II. maddesinde belirtilen yarışmaya katılma esaslarına uymayan projeler kapsam dışı bırakılacaktır.

X. FİKİR YARIŞMASI TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2015
Fikir Projelerinin Sunumu ve Ödül Töreni: 23 Mayıs 2015

XI. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Projelerin fikrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. Etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlar herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia etmeyecek ve projelerdeki fikirlerden de sorumlu tutulmayacaktır. Katılımcılar, kendi rıza ve bilgileri dahilinde web sitesine kayıt yaparak, kaydetmiş oldukları bilgilerin halka açık olarak yayınlanacağını kabul etmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here