IV. Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

IV. Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması

İSTEK ÖZEL BELDE OKULLARI 4. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

İSTEK Okulları olarak Fen Bilimleri öğretiminde hedefimiz; öğrencilerimize sahip oldukları bilgilerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını göstermek, onların bilimsel düşünebilen, bilimsel ve toplumsal fayda sağlayan amaçlarla proje üretebilen, bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazanmış, sözlü ve yazılı iletişim becerileri gelişmiş bireyler haline gelmelerine katkıda bulunmaktır.

Bu amaçlarla, İstanbul İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları arasında 7 Mayıs 2011 tarihinde “IV. Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik Makamının ilgi yazısı ile bildirilen olurları doğrultusunda katılımın sağlanabilmesi için, www.istek.k12.tr adresinden ulaşılabilecek “Proje Katılım Formu” nun, 8 Nisan 2011 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.
Yarışma şartnamesi için tıklayınız. tıklayınız.

Katılım Formu için tıklayınız.