IV. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu

Sempozyumun öncelikli amaçlarından biri, ağ ve bilgi güvenliği alanında çalışan akademisyenleri, araştırıcıları ve uygulayıcıları bir araya getirerek çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları için zemin yaratmaktır. Sempozyumun amaçlarından bir diğeri de teknik gelişmelerin hukuki ve sosyal yönlerinin bilgi güvenliği perspektifinden değerlendirmelerinin sağlanmasıdır. Son kullanıcıların günümüzde önemi gittikçe artan bilgi güvenliği konusuna dikkatlerini çekmek ve birikimlerini artırmak, ayrıca bu alandaki yeni ürünleri değerlendirme olanağı sağlamak sempozyumunun toplumsal alana yansıması olarak hedeflenmektedir.
Sempozyum, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmayıp farklı konu başlıkları altında, günümüz teknolojisi ve sorunlarına dayalı bir tema içeriğine sahip olacaktır. Gerek toplumsal ve siyasi, gerekse teknolojik açıdan geleceğe ilişkin bu alanları kapsayan bir bakış açısının odamız ve akademik platformlarda tartışılması öngörüsü sempozyum kapsamını belirleyecektir.
Sempozyum, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmayan farklı konu başlıklarında “Kurumsal ve Bireysel Bilgi Güvenliği ve Kamu Politikaları” teması ile ele alacaktır.
25-26 Kasım 2011

Bilgi ve Etik
Sistem ve Ağ Güvenliği
Bilgi ve Veri Güvenliği
Veritabanı Sistemlerinde Güvenlik
Kriptoloji
Mobil Güvenlik Uygulamaları
Bilgi Güvenliği Hukuku
Gözetim ve Toplum
Güvenlik Boyutuyla Sektörel Uygulamalar