İTÜ International Design Alliance Kongresi 2013

İstanbul, International Design Alliance: IDA (Uluslararası Tasarım Birliği) tarafından IDA 2013 Kongresi’ne ev sahipliği yapacak şehir olarak ilan edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nin adaylık başvurusuyla başlayan ve sekiz ay süren zorlu bir değerlendirme süreci sonrasında İstanbul, diğer güçlü adayların arasından sıyrılıp IDA İcra Kurulu tarafından oybirliğiyle seçildi.

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı ve “IDA 2013 Kongresi İstanbul” proje lideri Prof. Dr. Alpay Er’e göre “İstanbul yaşayan bir tasarım laboratuarı”. “Kent, hem hızlı bir genişleme ve çeşitlilik sergileyen tasarım ve tasarım eğitimi sektörleri hem de giderek artan uluslararasılaşmanın şekillendirdiği bir ‘tasarım rönesansı’na tanıklık etmekte. Kentin tasarım dinamizmi bir yandan uygulamalı sanat okullarının açıldığı 19. yüzyılda atılan temellere dayanmaktadır. Diğer yandan ise bu İstanbul’un Batıyla Doğunun sadece medeniyetler arası mal ticareti için değil, aynı zamanda tarz ve trend alışverişi için de bir araya geldiği bir lokasyon oluşu nedeniyle, çok daha eski bir geçmişe dayanan, kentin bir nevi ‘tasarım geçidi’ olma vasfına da yaslanmaktadır. 2013 Kongresi için IDA tarafından İstanbul ve İTÜ’nün seçilmiş olması kentin uluslararası tasarım kimliği açısından kutlanmaya değer bir andır. İTÜ olarak, IDA Kongresi’ne İstanbul’umuzda ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı içindeyiz; tüm ekip üyelerimiz ve paydaşlarımız kendilerini bu organizasyonun başarısına adamış durumda.”

IDA Kongreleri, tasarımcılarla tasarımcı olmayan paydaşlar arasında bir zirve niteliğinde gerçekleştirilen dünyadaki en büyük tasarım etkinliğidir. Kongrenin amacı dünyanın her yerinden gelen tasarımcıların sesini bir tema çerçevesinde duyurmak; siyaset, kültür ve iş dünyasının, bilim, teknoloji ile beşeri bilimlerin düşünür ve liderlerini bir araya getirerek IDA vizyonunu ve misyonunu ileriye taşımaktır.

İstanbul, üç uluslararası ortak kuruluşu temsilen bir araya gelen IDA’nın dokuz üyesinden oluşan İcra Kurulu tarafından seçildi: Mark Breitenberg, ICSID Başkanı (ABD); Russell Kennedy, ICOGRADA Başkanı (Avustralya); Shashi Caan, IFI Başkanı (ABD); Prof. Soon In Lee, ICSID Gelecek Dönem Başkanı (Kore); Julia Leimei Chiu, ICOGRADA Gelecek Dönem Başkanı (Japonya); Joe Pettipas, IFI Gelecek Dönem Başkanı (Kanada); Michelle Berryman, ICSID Kurul Üyesi (ABD); Iva Babaja, ICOGRADA Başkan Yardımcısı (Hırvatistan) ve Madeline Lester, IFI Gelecek Dönem Başkanı (Avustralya).

ICSID Başkanı Mark Breitenberg’e göre; “İstanbul 3000 yılı aşkın tarihiyle bir kültür, finans ve endüstri kavşağı”. “IDA Yönetim Kurulu, İTÜ’nün başvuru sürecindeki dinamik sunumundan ve kuzey/güney, doğu/batı kesişmesini ‘Tasarım Lehçeleri – Design Dialects’ başlığı altında çekici bir temaya dönüştürmüş olmasından çok etkilendi.”

1773’de kurulmuş olan İTÜ, modern eğitim altyapısı ve güçlü akademisyen kadrosuyla Türkiye’de mimari, tasarım ve mühendislik eğitimi alanında güçlü bir kimliğe sahiptir. Osmanlı döneminde kurulduğu ve çalışmalarına başladığı yıllardan bu yana İTÜ, sürekli olarak reform hareketlerine öncülük etmiş, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise ülkenin yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve idaresinde öncü rol üstlenmiştir.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin’e göre “Bugün İTÜ; mühendislik eğitimi ve araştırma alanındaki liderliğini tasarım alanına doğru da genişletmektedir. IDA 2013 Kongresi’ne İstanbul’da İTÜ’nün ev sahipliği yapacak olması üniversitemizin en geniş anlamda yenilikçiliğe ve tasarıma verdiği desteğin güçlü bir kanıtıdır.”

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, yerel ve küresel (Belçika, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Kore, İsveç ve İngiltere başta olmak üzere) eğitim ortaklarıyla uluslararası işbirliğinde güçlü bir birikime sahiptir. Bölüm, araştırma alanındaki gücünü, çeşitli tasarım eğitimleri ve mesleki altyapılardan gelen 100’den fazla lisansüstü öğrencisinden almaktadır. İTÜ 2001 yılından bu yana ICSID’e üye olup World Design Survey™(Dünya Tasarım Araştırması) araştırmasında da aktif olarak yer almaktadır.

ICOGRADA Başkanı Russell Kennedy, “İstanbul proje ekibi, disiplinler arasında ve nezdinde tasarıma dayalı bir eşgüdüm anlayışıyla IDA Kongresi’nin amaçlarını çok net bir şekilde kavradığını göstermiştir.” diyor. “Tüm seçim süreci boyunca, hayal gücümüzü ele geçirip düşünce şekilleriyle bizleri etkilemeyi başardılar. “İstanbul Tasarım İttifakı / Istanbul Design Alliance” adı altında, yalnızca tasarım profesyonelleri ve eğitimcilerini değil, aynı zamanda yerel ve merkezi yönetim temsilcilerini, endüstrinin kilit oyuncularını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bu düşünce şeklini daha da ileri taşımayı hedefliyorlar.”

IFI Başkanı Shashi Caan’a göre İstanbul’da buluşulacak olunması çok önemli: “2013 IFI’nın 50. yıl dönümüne denk geliyor. Tasarım yoluyla ve sayesinde pozitif dönüşüm sağlama amacına odaklanmış tasarım uzmanları topluluğu olarak IDA Kongresi vasıtasıyla temel uzmanlığımızı çok daha geniş bir kitleye ulaştırmış olacağız”.

İTÜ; IDA 2013 Kongresi İstanbul Ulusal Düzenleme Kurulu’nu oluşturan ve adaylık sürecinden başlayarak şahıs ve kurumlarını temsilen değerli desteklerini esirgemeyen Türk Tasarım Danışma Konseyi (TTDK) ve Bakanlığı adına Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat Ergün’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir Topbaş’a, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı’na, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Enis Turan Erdoğan’a, IDA’nın kuruluş felsefesine uygun olarak kurumlar ve disiplinler arası güç birliğimizi pekiştiren ve bu kongrenin 2013’te İstanbul’da düzenlenebilmesinde katkı sağlayan IDA 2013 Kongresi yerel paydaş kurumlarından TMMOB İç Mimarlar Odası’na ve Grafikerler Meslek Kuruluşu’na (GMK) ve Türk Tasarım Danışma Konseyi (TTDK) sekreteryasını yürüten Türk Patent Enstitüsü (TPE)’ne teşekkürlerini sunar.

IDA’nın önümüzdeki Nisan ayında Montreal’de yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında Kongre Anlaşmasının imzalanmasıyla, İTÜ resmen uluslararası alanda çalışmalara başlayacak. İTÜ, 24-26 Ekim tarihlerinde Taipei, Tayvan’da (Çin Taipei) gerçekleştirilecek olan 2011 IDA Kongresi’nin açılış töreninde 2013 IDA İstanbul Kongresi’ni 3000 delegeye duyuracak ve IDA’nın her bir ortağının Genel Kurulunda da ayrıca sunumlar yapacak.

Daha fazla bilgi için:
International Council of Societies of Industrial Design-Icsid
(Uluslararası Endüstriyel Tasarım Dernekleri Konseyi)
Rafael Mayor-Mora
İletişim Müdürü
T: +1 514 448 4949 x 223
E: [email protected]

International Council of Graphic Design Associations – Icograda
(Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi)
Fareed Ramezani
Proje Müdürü
T: +1 514 448 4949 x 222
E: [email protected]

International Federation of Interior Architects/Designers – IFI
(Uluslararası İç Mimarlar/Tasarımcılar Federasyonu )
Deirdre Gould
Genel Sekreter
T: +1 514 286 0122
E: [email protected]

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Berrak Karaca Şalgamcıoğlu
Proje Yönetim Asistanı
T: +90 530 462 2892
E: [email protected]

IDA Kongresi Hakkında
IDA Kongreleri, tasarımcılarla tasarımcı olmayan paydaşlar arasında bir zirve niteliğinde gerçekleştirilen dünyadaki en büyük tasarım etkinliğidir. Kongrenin amacı dünyanın her yerinden gelen tasarımcıların sesini bir tema çerçevesinde duyurmak; siyaset, kültür ve iş dünyasının, bilim, teknoloji ile beşeri bilimlerin düşünür ve liderlerini bir araya getirerek IDA vizyonunu ve misyonunu ileriye taşımaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Hakkında
1773’de kurulmuş olan İTÜ Türkiye’de mimari, tasarım ve mühendislik eğitimindeki liderliği ile bilinmektedir. Günümüzün yoğun rekabet koşulları içinde İTÜ dinamik, küresel, yaratıcı, katılımcı bir eğitim/öğretim ve araştırma politikasını geleneksel akademik değerleri de koruyarak sürdürmektedir. 18.150 lisans ve 6500 lisansüstü öğrencisi olan İTÜ’de 13 fakültede 37 bölüm, altı farklı yüksek okul ve 11 araştırma merkezi bulunmaktadır. Lisans programlarının neredeyse tamamı ABET, EUA, NAAB, IMO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmiştir. İTÜ misyonunu evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan, dünya ile bir araştırma üniversitesi olarak eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürmek olarak tanımlamaktadır. www.itu.edu.tr

International Design Alliance: IDA (Uluslararası Tasarım Birliği) Hakkında
2005 yılında kurulan International Design Alliance: IDA (Uluslararası Tasarım Birliği), tasarımı temsil eden uluslararası kuruluşlar olan Icsid, Icograda ve IFI arasındaki stratejik bir girişimdir. IDA, tasarım ile ilgili mesleklerin ortak çıkarlarını savunan tüm disiplinlerin ortak sesi olarak faaliyet gösterir.

IDA Ortakları Hakkında
Icsid – The International Council of Societies of Industrial Design (Uluslararası Endüstriyel Tasarım Dernekleri Konseyi), Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin çıkarlarını koruyan ve geliştiren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1957 yılında kurulan Icsid, 50’yi aşkın ülkeden üyesiyle farklı görüşlerin uluslararası platformda ifade edilebilmesine olanak sağlayarak mesleğin ortak sesini yansıtacak şekilde faaliyet gösterir. Kuruluşundan bu yana Icsid, kendini endüstriyel tasarım topluluğunun tanınması, başarısı ve büyümesine adamış öğrenci ve profesyonellerden oluşan geniş kapsamlı ağını geliştirmeye devam etmektedir. Meslek örgütleri, tanıtıcı dernekler, eğitim kuruluşları, devlet kurum ve kuruluşları ile birlikte, endüstriyel tasarım eğitimini ve ilerlemesini ön planda tutarak, kapsamlı ve çeşitliliği öne çıkaran bir sistem geliştirilmiştir. www.icsid.org

Icograda – International Council of Graphic Design Associations (Uluslararası Grafik Tasarım Dernekleri Konseyi), profesyonel iletişim tasarımına yönelik bir kuruluştur. 1963 yılında kurulan Konsey, grafik tasarımı, görsel iletişim, tasarım yönetimi, reklam, eğitim, araştırma ve basın konuları ile ilgilenen kuruluşların, gönüllülük esasına bağlı olarak bir araya geldiği bir oluşumdur. Icograda, iletişim tasarımcılarının, toplum ve ticarette üstlendikleri önemli görevi destekler ve tüm dünyadaki grafik tasarımcıları ve görsel iletişim tasarımcılarının sesini yansıtır. Konseyin vizyonu, misyonu ve ana değerleri, hem ‘yaratıcı olarak önderlik etmek’ ifadesinde yerini bulurken, hem de tasarımı pozitif değişim için kullanan üyelerinin çok yönlü faaliyetlerinde kendisini göstermektedir. www.icograda.org

IFI – International Federation of Interior Architects/Designers (Uluslararası İç Mimarlar/Tasarımcılar Federasyonu), profesyonel iç mimarlar/tasarımcıların küresel sesi ve yetkili kuruluşudur. İç mimari/tasarım kuruluşlarının tek uluslararası federasyon niteliğindeki kuruluşu olan IFI, dünya çapındaki eğitim, araştırma ve uygulamalarda, bilgi ve deneyimin paylaşıldığı ve geliştirildiği küresel bir forum olarak hareket eder. IFI, iç mekan tasarımlarının gücünü, etkisini ve bu tasarımların uygulanmasını ileri götürmek amacıyla uluslararası iç mimari/tasarım topluluğunu bir araya getirmek, küresel sosyal sorumluluğu geliştirmek ve mesleğin dünya çapındaki statüsünü artırmak üzere faaliyet gösterir. 1963 yılında, uluslararası profesyonel iç mimar/tasarımcı ağını genişletmek üzere kar amacı gütmeyen bir yapı olarak kurulan IFI’nın bünyesinde şu anda, faaliyet gösteren iç mimarlar/tasarımcıları toplu halde temsil eden her kıtadan üye dernekler, kuruluşlar ve okullar yer almaktadır. www.ifiworld.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin