İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı

İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı

İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı

(Renewable Energy Technologies Certificate Programme)..

İTÜ Enerji Enstitüsü & İTÜ Sürekli Eğitim Merkezinin Katkılarıyla…

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır.

Bu eğitim programıyla bu sektörde çalışmak isteyenler ve sektör de çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler ve teknolojiler hakkında da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

* Eğitimin Yeni Dönem Başlangıç Tarihi 19-20 Mayıs/ 26-27 Mayıs 2017 2017

* Kayıtlarımız başlamıştır, 20 Nisan’a kadar geçerli olan​ %10 erken kayıt indirimini kaçırmayın!

İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı | Katılımcı Profili

Eğitime enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler, enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimciler katılacaktır.

İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı | Belgelendirme

Eğitime %80 devam koşulunu sağlayan katılımcılara İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı | Eğitim İçeriği

Toplam 4 gün (24 Saat) sürecek eğitimde, aşağıdakı başlıklar incelenecektir;

Rüzgar Enerjisi:

Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu
Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları
Bir Rüzgar Santralının Planlanması
Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları
Hidroelektrik Enerjisi:

Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji
HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri
Hidroelektirik Enerji Üretiminin Temel Prensipleri
İletim Tesisleri ve İşleme Prensipleri
Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası
Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru
Türbin Tipleri ve Seçimi
HE Tesislerinin Fizibilite Anaizi Aşamaları
Güneş Enerjisi:

Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları
Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları
Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri
Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma
Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular
Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları
Jeotermal Enerjisi:

Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji
Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları
Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri
Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme
Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi

İTÜ Enerji Enstitüsü – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı | Eğitmen Kadrosu

Eğitim İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Üyeleri Tarafından Verilmektedir;

Prof.Dr. Abdurrahman Satman – İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyesi / Konvansiyonel Enerji ABD Başkanı
Prof.Dr. Altuğ Şişman – İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü / Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı
Prof.Dr. Bihrat Önöz – İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı
Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu – İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ABD

* İTÜ Enerji Enstitüsü, akademik takvim uygunluğuna göre eğitmen kadrosunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detay ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here