İTÜ Bilim Merkezi’nden Doğada Bilim Projesi

İTÜ Bilim Merkezi tarafından 9-12 yaş gurubu 45 öğrenciye doğada bilim eğitimleri verilecek.

İTÜ Bilim Merkezi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Doğada Bilim projesi kapsamında öğrenciler; deneyler, geziler, doğada yapacakları gözlemler, yaratıcı drama gibi yöntem ve tekniklerle fen bilimlerinin eğlenceli dünyasına adım atacaklar.

TÜBİTAK’ın desteklediği ve Prof. Dr. Burçkin Dal’ın yöneticiliğini yaptığı proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çocuk yuvaları ve sevgi evlerine kayıtlı 9-12 yaş gurubundaki 45 öğrenciye 3 hafta sürecek eğitim verilecek.

Hedef: Fen Bilimlerine Karşı Olumlu Tutum Geliştirebilmek
Öğrencilere fen bilimlerinin doğasını ve fen – teknoloji – toplum – çevre arasındaki etkileşimi anlatmayı amaçlayan proje kapsamında fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirebilen ve fen okuryazarı öğrenciler yetiştirmek planlanıyor. Projede ayrıca öğrencilere İngilizce drama etkinliği ile fen, toplum ve çevre alanlarında İngilizce temel dilbilgisi ve İngilizce kelimeler öğreterek yabancı dil kullanarak kendilerini daha rahat ifade etmeleri hedefleniyor.

Eğitimler İTÜ Bilim Merkezi bünyesinde, alanında uzman Fen Bilgisi öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri, Uzman Biyologlar, Fotoğrafçılar tarafından veriliyor. Eğitimler çerçevesinde öğrenciler, Bilim Merkezi içindeki laboratuvarlarda yapacakları deneyler ve gözlemlerin yanı sıra botanik bahçeleri-müzeleri gezecek, doğa gezilerine katılacak ve çeşitli hafıza-zeka oyunları ile eğitimlere katılacaklar.

Projenin Kazandıracakları

Doğada Bilim Projesi kapsamında verilen eğitimlerden sonra öğrenciler edindikleri bilgiler sayesinde doğa bilimciler gibi doğada gözlem ve deneyler yapabilecekler. Ayrıca eğitimler sonunda öğrencilerin kazanacağı beceriler arasında şunlar yer alıyor:

Öğrencilerin bilim, doğa ve doğal yaşam konularında bilgileri artacak.
Öğrenciler doğa bilimleri, doğa bilimciler ve doğa bilimcilerin çalışma süreçleri ile ilgili bilgi kazanacak.
Öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük hayatlarında kullanabilmeleri sağlanacak.
Öğrencilerin doğal yaşamı sürdürülebilir kılmanın önemi ile ilgili farkındalıkları artacak.
Öğrenciler yabancı bir dil öğrenmeye karşı pozitif bir yaklaşım geliştirebilecek.
Öğrencilerin fen ve çevre ile ilgili iletişimlerinde yabancı bir dil kullanırken öz güveni artacak.