İTÜ Bilim Merkezi Doğa Eğitimi

Biyoçeşitlilik, mikro ölçekte bir ekosistem içerisinde, makro ölçekte tüm Dünya’da bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. İnsanoğlunun neslini devam ettirebilmesi, yaşadığı çevrede, su, hava ve besin gereksinimlerini karşıladığı farklı maddelerin varlığıyla doğru orantılıdır ki, bu maddeler çok genel bir ifadeyle bakteriler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar tarafından sağlanır. Biyoçeşitlilik adını verdiğimiz bu canlı türleri arasındaki etkileşim, ekosistemlerdeki madde dolaşımı ve enerji akışlarının daha etkin halde gerçekleşmesini sağlar. Bulundukları ekosistem içerisindeki zinciri oluşturan canlı türlerinin farkında olmak ve aralarındaki dengeli etkileşimi korumak sürdürülebilir yaşam için insanoğlunun olmazsa olmazlarındandır.
2004 yılında yenilenen fen eğitimi programında fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmış olup bu bireylerin fen bilimlerinin doğasını, fen – teknoloji – toplum – çevre arasındaki etkileşimleri anlayabilmeleri, fen bilimlerine karşı olumlu tutum geliştirebilmeleri hedeflenmiştir.

Doğayı çok yönlü analiz eden Fen Biliminin alt dalları olan Fizik başta olmak üzere, maddeyi inceleyen Kimya, canlıyı inceleyen Biyoloji olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini inceleyerek doğanın yasalarına ulaşır. Olgusallığın deney ve gözlem ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, “Doğada Bilim” isimli proje çalışması ile katılımcıların yukarıdaki hedefler doğrultusunda deneyler, geziler esnasında doğada yapacakları gözlemler, yaratıcı drama gibi etkileşimli yöntem ve tekniklerin kullanıldığı etkinliklerle fen bilimlerinin eğlenceli yüzüyle buluşmalarını sağlamak hedeflenmiştir. Ek olarak, İngilizce drama etkinliği gerçekleştirilerek fen, toplum ve çevre alanlarında öğrencilerin İngilizcenin temel dilbilgisi ve kelimeleriyle tanışıp bu alanlarda yabancı dil kullanarak kendilerini daha rahat ifade etmeleri hedeflenmiştir.

Göçler nedeniyle çarpık kentleşmenin yaşandığı İstanbul gibi şehirlerde, doğal yaşam alanlarının giderek azalması bireyleri doğal hayata yabancılaştırmaktadır. Buna karşılık, Herrington ve Studtmann (1998)’nın Iowa State Üniversitesi Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda gerçekleştirmiş oldukları bir araştırmada, doğal yaşam alanlarındaki öğrenmenin çocuk gelişiminde (sosyal, duygusal, kavrama) yapay oyun alanlarına göre daha etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Bu çerçevede proje, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çocuk yuvaları ve sevgi evlerine kayıtlı öğrencilerden 9-12 yaş grubundan seçilen 45 öğrenci ile Bilim okulu üç farklı grupla, üç hafta boyunca gerçekleştirilecektir.

Proje bitiminde öğrencilerin aşağıda belirtilen çıktılara sahip olması hedeflenmektedir:
Bilim, doğa ve doğal yaşam konularında bilgilerinin artması;
Doğa bilimleri, doğa bilimciler ve doğa bilimcilerin çalışma süreçleri ile ilgili bilgi kazanmaları;
Kazandıkları bilgi ve becerileri günlük hayatlarında kullanabilmeleri;
Doğal yaşamı sürdürülebilir kılmanın önemiyle ilgili farkındalıklarının artması;
Yabancı bir dil öğrenmeye karşı pozitif bir yaklaşım geliştirmeleri;
Fen ve çevre ile ilgili iletişimlerinde yabancı bir dil kullanırken öz güvenlerinin artırılması.

Bilim okulu sürecinde, fen içeriğini oluşturan “botanik ve zooloji” konuları, ekosistem, biyoçeşitlilik, biyoçeşitliliğin insan hayatındaki önemi, doğa bilimciler ve çevre ile ilgili bilgilerin yer aldığı etkinliklerle zenginleştirilecektir. Sonraki aşamalarda katılımcılar edindikleri bilgilerden yararlanarak doğa bilimciler gibi doğada gözlem ve deneyler yapacaklardır. Katılımcılar, deney ve gözlemler sonrasında biyolojik çeşitliliğin farkına varabilmek için farklı habitatları, yapılacak olan gezilerde yerinde gözlemleyerek alanında uzman kişilerden bilgi edineceklerdir. İngilizce drama ile öğrenciler, fen ve çevreyle ilişkili roller alarak fen bilimleri konularının temel İngilizce bilgisini keşfedeceklerdir.
Proje boyunca katılımcıların bilimsel süreç becerilerini kullanmaları, yaratıcılıklarını ortaya koyarak yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri desteklenecektir.
Proje çıktılarının değerlendirilmesinde; çalışma öncesi uygulanacak ön ve son testlerden, çalışma öncesi ve sonrası gerçekleştirilen nitel görüşmelerden, doğa bilimci gibi gerçekleştirecekleri deney ve gözlemler içeren atölye çalışmaları sonunda oluşan bulgular, tasarımlar ve yaratıcı drama etkinlikleri sonrasında oluşturulan ürünlerden yararlanılacaktır.

PROGRAM

PAZARTESI
Oryantasyon
PAZARTESI
“Biyoçeşitlilik Hayattır”
PAZARTESI
Öğle Yemeği
PAZARTESI
Serbest Zaman
PAZARTESI
Bitkisel Hazinem ve Tangram Oyunları
PAZARTESI
Ara öğün

SALI
“Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Bahçesi” gezisi
SALI
Öğle Yemeği
SALI
Serbest Zaman
SALI
“Issız Ada” etkinliği (İngilizce)
SALI
Ara öğün

ÇARŞAMBA
“İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi ve Botanik Bahçesi” Gezisi
ÇARŞAMBA
Öğle Yemeği
ÇARŞAMBA
Serbest Zaman
ÇARŞAMBA
Bitki ve böcek yapısını mikroskopta inceleme
ÇARŞAMBA
Ara öğün

PERŞEMBE
TURMEPA Sınırsız mavi etkinliği
PERŞEMBE
Öğle Yemeği
PERŞEMBE
Serbest Zaman
PERŞEMBE
TURMEPA Çevre Dedektifleri arazi çalışması-nerede?
PERŞEMBE
Ara öğün

CUMA
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi” gezisi
CUMA
Doğa fotoğrafçılığı
CUMA
Öğle Yemeği
CUMA
Serbest Zaman
CUMA
Bitki ve Böcek Hafıza Kartları ile İngilizce
CUMA
Ara Öğün ve SERTİFİKA TÖRENİ

Adres: İTÜ Bilim Merkezi, İTÜ Taşkışla Kampüsü Taksim \ İSTANBUL
Telefon: (212) 251 60 13 / (212) 293 13 00 / 2820 / 2845
Mail: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin