İTK öğrencileri arası “Sokak Lezzeti” Fotoğraf Yarışması

Sokak Lezzeti
Sokak Lezzeti

YARIŞMANIN AMACI : Öğrencilerin fotoğraf yoluyla duygu ve düşüncelerini
özgürce ifade etmelerini sağlayarak geleceğin fotoğraf sanatçılarının yetişmesine katkıda
bulunmak.Yarışma, İTK öğrencileri arasında “ortaokullar arası” ve “liseler arası” olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU: SOKAK LEZZETLERİ

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 20 MART 2020
Değerlendirme Tarihi : 25 MART 2020
Sonuçların Açıklanması : 27 MART 2020
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: Ödül töreni yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır.

YARIŞMANIN KOŞULLARI:
1. Yarışma İzmir Özel Türk Koleji’nde okuyan ilköğretim (5-6-7-8. sınıflar) ve lise
(9–10–11-12. sınıflar) öğrencilerinin katılımına açıktır.

2. Her öğrenci yarışmaya renkli veya siyah beyaz en fazla 5 adet fotoğrafla katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak öğrenciler, fotoğraflarını CDye kaydedilmiş olarak teslim
etmelidir. Gönderilen fotoğraflar, minimum 6 MP boyutunda (2000×3000 piksel
gibi) çekilmiş olmalı, 300 dpi çözünürlükte ve küçültülmeden (jpeg formatında)
kaydedilmelidir.

4. Fotoğraflar, yarışma organizasyonu sonunda gerçekleştirilmesi planlanan sergilere
katılımcının adı ve soyadı belirtilerek dahil edilecektir.

5. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan
ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar; elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü
kazanımları geri vermek zorundadır.

6. Yarışmaya gönderilen eserlere 5 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası
verilmelidir. (Örneğin; 12345 – 1 gibi). CD üzerinde sadece rumuz yazılmalıdır
(12345 gibi). Öğrenciler fotoğraflarını bir zarf içerisinde katılım formu ile teslim
etmelidir. CD’lerin üzerinde adı – soyadı, sınıfı, okul numarası gibi bilgiler
yazılmamalıdır.
Öğrenciler, başvuru formunu bağlı oldukları Müdür Yardımcılarından temin edecektir.

7. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde fotoğrafın yapısını bozmadan sadece ışık
ve kontrast ve renk ayarları yapılabilir. Bunun dışında hiçbir müdahale
olmamalıdır. Bilgisayar ortamında, herhangi bir fotoğraf işleme programında efekt
verme, bir obje ekleme, çıkarma veya fotoğrafın yapısını bozacak müdahaleler kabul
edilmeyecektir.

8. Yarışmada derece alan fotoğraflar İzmir Özel Türk Koleji’nin arşivinde saklanacaktır.

9. Yarışmacılar veli izni alarak yarışmaya katılmalıdır.

10. Yarışmaya fotoğraf gönderen öğrenci ve velisi yukarıdaki şartları kabul etmiş
sayılırlar.

ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü: Fotoğraf Makinesi + Teşekkür Belgesi
İkincilik ödülü: Dijital Fotoğraf Çerçevesi + Teşekkür Belgesi
Üçüncülük ödülü: Fotoğraf Kompozisyon Kitabı + Teşekkür Belgesi
Jüri özel ödülü: Fotoğraf Eğitim Kitabı + Teşekkür Belgesi
Sergilemeler: Teşekkür Belgesi