İSTYAM 2013

İstanbul Tarihi Yarımada kapsamında yer alan, her meslekten, kurum ve kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden, özel kuruluşlardan ve kullanıcılardan gelecek tecrübeleri 1- 5 Ekim 2013 tarihlerinde oluşturulacak İSTYAM 2013 platformunda hep beraber değerlendirme arzusu içindeyiz.

İSTYAM 2013 Sempozyumuna bildiri, poster, çalıştay ya da dinleyici olarak katılmak isteyenler kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Oluşturulacak çalıştaylar da her disiplinden anlayışa açıktır.

Öğrenciler, ileride ilan edilecek çalışma konuları belirlenmiş çalıştaylara katılabileceklerdir. Katılımcılardan gelen talepleri dikkate alan düzenleme kurulu, sponsorlukları da dikkate alarak; İSTYAM 2013 Sempozyumuna bildiri, poster, çalıştay kabulünü, ücretsiz olarak düzenlenmesine karar vermiştir. Bu aşamaya kadar başvuru yapan katılımcılara yatırmış oldukları bedeller, iade edilecektir.

Dünyanın kültürel değerleri içinde önemli bir yeri olan İstanbul Tarihi Yarımada için sözü olabilecek herkesi bekliyoruz.

AMAÇ

Disiplinler arası anlayışla İstanbul Tarihi Yarımada sorunlarını, taleplerini ifade eden ve sorunları çözen fikirlerin buluşacağı, tartışılacağı platformu yakalamak temel amaçtır. Bu amaç ile özel yerleşkelere, özel bakış ve üretimler ile yaklaşılabileceğinin alt yapısını oluşturmaktır. Sempozyumun ilkini oluşturacak bu yapılanma ile devamlılık/süreklilik temel hedeftir.

KAPSAM

Sirkeci-Eminönü’nden başlayan İstanbul Tarihi Yarımada; bir yanıyla Marmara Denizi yönünden, Topkapı Sarayı, eski Bizans surlarından Yedikule sınırına kadar, Haliç yönünden ise eski Hanlar bölgesi, Fener Rum Patrikhanesi’nden Eyüp’e kadar uzanan (Altın Boynuz) geniş bir alanı kapsamaktadır. Tarihi ve kültürel dokunun hemen hemen tamamını kapsayan “Tarihi Yarımada”nın, sanat eserlerinden, sosyal ve dini kurumlara kadar zengin mirasının korunması ve geleceğe aktarılması büyük önem arz etmektedir.

Çalışma alanı İstanbul Tarihi Yarımada sınırlarını kapsamaktadır. Tarihi yarımadaya komşu olan yerleşimlerdeki oluşumlar da sempozyum kapsamına girmektedir. Bu önemli coğrafyaya katkısı olabilecek her uzmanlık alanı bildiri sunabilir.

SEMPOZYUM KONULARI

• Tarih
• Arkeoloji
• Müzecilik
• Mimari Tasarım
• Koruma, Onarım
• Coğrafya ve Jeolojik Yapı
• Peyzaj
• Çevre
• İşletme ve İktisat
• Yenilenebilir Enerji
• Kültürel ve Sosyal Yapı
• Güzel Sanatlar
• Ulaşım ve Altyapı
• Kentsel Dönüşüm
• Etik
• Enerji
• Engelli
• Doğal Afet (Deprem, Yangın vb.)
• Ekoloji
• Sağlık
• Teknoloji
• Turizm
• Malzeme
• Sahipsiz Hayvanlar
• Tekstil
• Diğer

Not: Diğer konulara ilişkin bildiri önerileri Bilim Kurulu onayından sonra, Düzenleme Kurulunca sempozyum programı içinde değerlendirilecektir.

ONUR KURULU

Prof.Dr.İsmail YÜKSEK – Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Mustafa DEMİR – T.C. İstanbul Fatih Belediye Başkanı
Ömer ÇELİK – T.C. Kültür ve Turizm Bakanı (Teyidi Bekleniyor)
Erdoğan BAYRAKTAR – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı
Hüseyin Avni MUTLU – İstanbul Valisi (Teyidi Bekleniyor)
Prof.Dr.Ahmet Emre Bilgili – İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Dr.Mimar Kadir TOPBAŞ – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (Teyidi Bekleniyor)
Dr.Muammer YILDIZ – İstanbul Milli Eğitim Müdürü

DANIŞMA KURULU (Soyadına göre düzenlenmiştir.)

Prof.Dr. Alparslan AÇIKGENÇ (YTÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU (YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Göksel AĞARGÜN (YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Güler ARAS (YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA (YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)
Ali Osman AVŞAR (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürü)
Günseli AYBAY (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü)
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM (YTÜ Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Cengiz CAN (YTÜ Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu Müdürü)
Gökhan ELGİN (T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi)
Sabri KAYA (İstanbul İl Özel İdaresi, Genel Sekreter)
Prof. Dr. Celal KOCATEPE (YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı)
Dr. Fuat OKTAY (T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı) (Teyidi Bekleniyor)
Dr. Halil ONUR (T.C. İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı)
İbrahim ÖZEKİNCİ (T.C. Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü)
Prof. Dr. İlhan ÖZKEÇECİ (YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)
Doç Dr. Muhlis Nezihi SARIDERE (YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü)
Prof Dr. Murat SOYGENİŞ (YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)
Osman Murat SÜSLÜ (T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü)
Prof. Dr. Bahri ŞAHİN (YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı)
Doç. Dr. Mesut ŞİMŞEK (YTÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vekili)
Talip TEMİZER (Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Ümit ÜNAL (T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı)
Prof. Dr. Faruk YİĞİT (YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, YTÜ Makine Fakültesi Dekanı)

BİLİM KURULU (Soyadına göre düzenlenmiştir.)

Prof.Dr. Füsun ATASEVEN
Prof.Dr. Yahya AYAŞLIGİL
Prof.Dr. Salim AYDUZ
Prof. Işık AYDEMİR
Prof.Dr. Aynur AYDIN COŞKUN
Prof.Dr. İbrahim BAŞAĞAOĞLU
Prof.Dr. Sait BAŞARAN
Prof.Dr. İhsan BİLGİN
Prof.Dr. Ali Hakan BÜYÜKLÜ
Prof.Dr. Cengiz ERUZUN
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Prof.Dr. Bedri GENCER
Prof.Dr. Mustafa ILICALI
Prof.Dr. Nevzat İLHAN
Prof.Dr. Kasım KARATAŞ
Prof.Dr. Turgut KOCATÜRK
Prof.Dr. Cihan OKUYUCU
Prof.Dr. Nuray ÖZASLAN
Prof.Dr. Suphi SAATÇİ
Prof.Dr. Ashraf M. SALAMA
Prof.Dr. Nil SARI
Prof.Dr. Eva ŞARLAK
Prof.Dr. Hing-Ho TSANG
Prof.Dr. Abdullah UÇMAN
Prof.Dr. Nabi YÜZER
Doç.Dr. Ferah AKINCI
Doç.Dr. Fatmagül DEMİREL
Doç.Dr. Tom FOOKES
Doç.Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU
Doç.Dr. Raja Rizwan HUSAIN
Doç.Dr. Ayşe Banu KARADAĞ
Doç.Dr. Arzu Diren KOCABAŞ
Doç.Dr. Ufuk KOCABAŞ
Doç.Dr. Rabia ÖZAKIN
Doç.Dr. Atınç PIRTI
Doç.Dr. Alberto VISKOVIC
Yrd.Doç.Dr. Yıldız AKSOY
Yrd.Doç.Dr. Tülay AYAŞLIGİL
Yrd.Doç.Dr. Betül BAKIR
Yrd.Doç.Dr. Cevdet BİRKAN
Yrd.Doç.Dr. Teyfur ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Deniz GÜNEY
Yrd.Doç.Dr. Ercan KARAKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Ercan KOÇ
Yrd.Doç.Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Nilgün OLGUNTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Hale ÖZKASIM
Yrd.Doç.Dr. Zafer SAĞDIÇ
Yrd.Doç.Dr. Nuri SEÇGİN
Yrd.Doç.Dr. Nalan TURNA
Yrd.Doç.Dr. Hülya YAKAR
Yrd.Doç.Dr. Uzay YERGÜN
Dr. Emrah AKBAŞ
Dr. Rabah AL-SAUD
Dr. Subhi AL-AZZAWI
Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Dr. Xavier LAUMAIN
Dr. Daniela DE MATTIA
Op.Dr. Mehmet GÖRGÜLÜ
Dr. Inge RÖFİS-DALGAARD
Dr. Cettina SANTAGAI
Dr. Hasan YEŞİLOĞLU

DÜZENLEME KURULU (Soyadına göre düzenlenmiştir.)

Doç.Dr. Nazlı Ferah AKINCI – Düzenleme Kurulu Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Selçuk ALP – Yıldız Teknik Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Betül BAKIR – Yıldız Teknik Üniversitesi
Okan BAŞUSTA – Tarihi Yarımada İşadamları ve Yöneticiler Derneği
Yeşim BÖREK – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Dr. Olcay ÇETİNER – Yıldız Teknik Üniversitesi
Şimşek DENİZ – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Uğur GENÇ – Kültür Bakanlığı
Cihan KAN – Fatih Belediyesi
Doç.Dr.Rabia ÖZAKIN – Yıldız Teknik Üniversitesi
Seda TULGA – Kültür Bakanlığı
Öğr.Gör. Drahşan UĞURYOL – Yıldız Teknik Üniversitesi
Davut ATICI – Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Öğrenci Kulübü Başkanı

İLETİŞİM & ULAŞIM

Sempozyum sekreteri: Esra ÖZDEMİR

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Yedikule Kampüsü, Hacı Evhaddin Caddesi No:80 Fatih/İstanbul

Tel / Faks: 0 212 588 21 14

E-posta: [email protected]

http://www.istyam2013.yildiz.edu.tr

http://www.istyam.yildiz.edu.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin